header-01 header-02 header-03 header-04 header-05 header-06
Spojená škola
Medzilaborce
Nachádzate sa tu: Domov > Študijné a učebné odbory > 3-ročné učebné odbory

3-ročné učebné odbory

- Absolvent získa výučný list.

- Po absolvovaní je možnosť ďalšieho štúdia v nadstavbovom štúdiu.

 • Stolár

  Stolár

  Učebný odbor stolár je voľbou pre tých, ktorí vidia budúcnosť v remesle a majú radi prácu s drevom.

  Naša škola vám umožní spoznať stolárske remeslo z pohľadu tradičných i moderných technológií, bez prehnaných nárokov na teoretické vedomostí pochopiť konštrukciu nábytku, pomôže v orientácii v neprebernom množstve materiálov a technológií.

  V moderne vybavených stolárskych dielňach pochopíte že toto remeslo nie je o "tlačení do píly" ale o strojoch, technológiách, ekonomike a dizajne. Máte možnosť mať v rukách remeslo, ktoré tu bolo, je a bude, kým bude človek človekom. 

  Kód učebného odboru: 3355H00

  Forma štúdia: denné štúdium

  Typ odboru: učebný odbor

  Spôsob ukončenia štúdia: záverečná skúška (ISCED 3C)

  Dĺžka štúdia: 3 roky

  Podmienky prijatia: Vhodný zdravotný stav potvrdený lekárom. Prijímacie konanie zohľadňuje prospech na ZŠ a výsledky testovania žiakov 9. ročníka.

  Doklad o dosiahnutom vzdelaní: Vysvedčenie o záverečnej skúške a výučný list.

  Uplatnenie absolventa: Výkon kvalifikovanej práce v oblasti drevárskeho a nábytkárskeho priemyslu. Absolvent je schopný navrhnúť výrobok podľa požiadaviek zákazníka, vytvoriť cenovú ponuku a výrobok vyrobiť. Má základné znalosti z oblasti podnikania.

  Možnosti ďalšieho štúdia: Nadstavbové študium odbor drevárska a nábytkárska výroba a získať úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou.

  Školský vzdelávací program: Kompletné informácie o štúdiu nájdete v školskom vzdelávacom programe.

 • Kaderník

  Kaderník

  Absolvent vzdelávacieho programu je schopný uplatniť sa vo svojom povolaní so všeobecnovzdelávacím základom a odbornými teoretickými a praktickými zručnosťami aplikovateľnými v praxi. Príprava utvára predpoklady na to, aby bol absolvent po príslušnej praxi schopný zhotoviť jednoduché i zložité spoločenské a večerné účesy s použitím vlasových doplnkov, upraviť účesy podľa predlôh, farbiť vlasy s použitím nových foriem farbenia a odfarbovania, melírovať vlasy, využívať nové poznatky a technológie. Absolvent získa schopnosť riešiť problémové úlohy a pracovať v skupine, aktívne sa zapájať do spoločnosti a svoje vedomosti a zručnosti priebežne aktualizovať. Vzdelávanie pripravuje absolventa pre uplatnenie sa v osobných, prevádzkových službách a v súkromnom podnikaní.

  Školský vzdelávací program: Kompletné informácie o štúdiu nájdete v školskom vzdelávacom programe.

 • Strojný mechanik

  Strojný mechanik

  Absolventi odboru vykonávajú svoje povolanie zväčša vo výrobných halách, v moderných prevádzkach s vysokým stupňom automatizácie výroby. Pracujú pri výrobe, opravách, obsluhe a údržbe strojov a zariadení, hlavne na konvenčných obrábacích strojoch a vykonávajú jednoduché a pomocné kvalifikované práce. Absolvent odboru má možnosť pokračovať v štúdiu v nadstavbovom dvojročnom štúdiu s maturitou v odbore 2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení.

  Školský vzdelávací program: Kompletné informácie o štúdiu nájdete v školskom vzdelávacom programe.

Kalendár

<< Máj 2022 >>
Po Ut St Št Pi So Ne
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

 Rozvrh hodín

  od do
1. 07:55 08:40
2. 08:45 09:30
3. 09:35 10:20
4. 10:40 11:25
5. 11:35 12:20
6. 12:50 13:35
7. 13:40  14:25
8. 14:30 15:15

Kontakt

Spojená škola

Duchnovičova 506

068 01 Medzilaborce

 

e-mail: sosaw@post.sk

tel.: 057 / 73 21 348

slide-01 slide-02 slide-03 slide-04 slide-05

VÁŠ DISPLEJ JE PRÍLIŠ
MALÝ PRE ZOBRAZENIE
TEJTO STRÁNKY.
POUŽITE DISPLEJ
S VYŠŠÍM ROZLÍŠENÍM.
************************************
YOUR DEVICE IS TOO SMALL
FOR BROWSING THIS PAGE.
USE A DEVICE
WITH HIGHER RESOLUTION.