header-01 header-02 header-03 header-04 header-05 header-06
Spojená škola
Medzilaborce
Nachádzate sa tu: Domov > Študijné a učebné odbory > 2-ročné učebné odbory

2-ročné učebné odbory

 • Praktická žena

  Praktická žena

  Absolventi po ukončení prípravy a úspešnom vykonaní záverečnej skúšky sú zaškolenými pracovníkmi pre vykonávanie jednoduchých pracovných operácií a činnosti v prevádzkach, pri pomocných prácach
  v kuchynských zariadeniach prevádzok spoločného stravovania a prácach so surovinami potravinového charakteru, pri pomocných prácach v záhradníctve, v jednoduchej poľnohospodárskej výrobe a pri pomocných prácach v sociálnych zariadeniach. Ovládajú obslužné práce pri starostlivosti o deti, chorých a starých ľudí a základné hygienické požiadavky pri opatere odkázaných ľudí. Učebný odbor pripravuje žiakov na jednoduché procesy v používaní menej náročných strojov a zariadení z oblastí textilnej a odevnej výroby.

  Školský vzdelávací program: Kompletné informácie o štúdiu nájdete v školskom vzdelávacom programe.

 • Spracúvanie dreva

  Spracúvanie dreva

  Tento učebný odbor je určený pre tých, ktorí svoju prípravu na prácu vidia v dielni a nie za školskou lavicou.

  Počas štúdia je práca v dielňach štyri dni v týždni, teoretické vyučovanie v škole je len jeden deň v týždni.

  Prácou v moderne vybavených stolárskych dielňach sa žiaci naučia základné zručnosti práce s drevom, zásady bezpečnosti pri práci, prácu s ručným náradím i drevoobrábacími strojmi.

  Kód učebného odboru: 3383F00

  Forma štúdia: denné štúdium

  Typ odboru: učebný odbor

  Spôsob ukončenia štúdia: záverečná skúška (ISCED 3C)

  Podmienky prijatia: Vhodný zdravotný stav potvrdený lekárom.

  Dĺžka štúdia: 2 roky

  Doklad o dosiahnutom vzdelaní: Vysvedčenie o záverečnej skúške.

  Uplatnenie absolventa: Jednoduché a pomocné práce v oblasti drevárskeho a nábytkárskeho priemyslu. 

  Možnosti ďalšieho štúdia: Učebný odbor stolár.

  Školský vzdelávací program: Kompletné informácie o štúdiu nájdete v školskom vzdelávacom programe.

Kalendár

<< Máj 2022 >>
Po Ut St Št Pi So Ne
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

 Rozvrh hodín

  od do
1. 07:55 08:40
2. 08:45 09:30
3. 09:35 10:20
4. 10:40 11:25
5. 11:35 12:20
6. 12:50 13:35
7. 13:40  14:25
8. 14:30 15:15

Kontakt

Spojená škola

Duchnovičova 506

068 01 Medzilaborce

 

e-mail: sosaw@post.sk

tel.: 057 / 73 21 348

slide-01 slide-02 slide-03 slide-04 slide-05

VÁŠ DISPLEJ JE PRÍLIŠ
MALÝ PRE ZOBRAZENIE
TEJTO STRÁNKY.
POUŽITE DISPLEJ
S VYŠŠÍM ROZLÍŠENÍM.
************************************
YOUR DEVICE IS TOO SMALL
FOR BROWSING THIS PAGE.
USE A DEVICE
WITH HIGHER RESOLUTION.