Táto stránka využíva cookies. Tento oznam sa po Vašom súhlase viac neobjaví.
header-01header-02header-03header-04header-05header-06
Spojená škola
Medzilaborce
Nachádzate sa tu: Drevárska a nábytkárska výroba

Drevárska a nábytkárska výroba

Odbor je určený pre absolventov učebného odboru stolár alebo čalúnnik. Je najmä pre tých, ktorí vidia svojú budúcnosť nielen ako kvalifikovaného pracovníka ale majú ambície postúpiť vyššie na lepšiu pracovnú pozíciu či vyskúšať šťastie v podnikaní.

Štúdiom môžete získať vedomosti z oblasti technickej prípravu výroby, nákupu materiálu, organizovania výroby, skladového hospodárstva a odbytu tovaru a služieb. Rozšíria sa vedomosti z oblasti ekonomiky výroby, organizácie a riadenia výroby i podnikania.

Kód učebného odboru: 3347L00

Forma štúdia: denné štúdium

Typ odboru: študijný odbor

Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška (ISCED 3A)

Dĺžka štúdia: 2 roky

Podmienky prijatia: Vhodný zdravotný stav potvrdený lekárom. Výučný list v odbore stolár alebo čalúnnik.

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: Vysvedčenie o maturitnej skúške.

Uplatnenie absolventa: Absolvent je schopný samostatne podnikať v danom odbore. Kvalifikovaná práca v drevárskom a nábytkárskeho priemysle so zameraním na prípravu výroby, nákup materiálu, organizovanie výroby, odbyt tovaru a služieb.

Možnosti ďalšieho štúdia: Vysoká škola.

Školský vzdelávací program: Kompletné informácie o štúdiu nájdete v školskom vzdelávacom programe.

Kalendár

<< September 2021 >>
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Rozvrh hodín

  od do
1. 07:55 08:40
2. 08:45 09:30
3. 09:35 10:20
4. 10:40 11:25
5. 11:35 12:20
6. 12:50 13:35
7. 13:40  14:25
8. 14:30 15:15

Spojená škola

Duchnovičova 506

068 01 Medzilaborce

e-mail: sosaw@post.sk

tel.: 057 / 73 21 348

slide-01slide-02slide-03slide-04slide-05

VÁŠ DISPLEJ JE PRÍLIŠ
MALÝ PRE ZOBRAZENIE
TEJTO STRÁNKY.
POUŽITE DISPLEJ
S VYŠŠÍM ROZLÍŠENÍM.
************************************
YOUR DEVICE IS TOO SMALL
FOR BROWSING THIS PAGE.
USE A DEVICE
WITH HIGHER RESOLUTION.