header-01 header-02 header-03 header-04 header-05 header-06
Spojená škola
Medzilaborce
Nachádzate sa tu: Domov > Povinné zverejňovanie > Objednávky

Objednávky

Spojená škola v Medzilaborciach nie je platcom DPH.

Všetky uvedené ceny sú s DPH.

Číslo objednávky: 31/2022Dodávateľ: ENEN, s.r.o., Kubranská 251/167, 91101Trenčín IČO: 36334405 Predmet objednávky: Ubytovanie pre 3 pedagogických zamestnancov od 7.6.2022 do 10.6.2022 (3 noci) spolu s raňajkami (3x) v celkovej cene 343,50 € s DPH. Ubytovanie a raňajky: 1 izba pre 2 osoby 55/ €/noc x 3 noci = 165 €, 1 izba pre 1 osobu 40 €/noc x 3 noci = 120 €, 3 osoby x 6,50 €/raňajky osoba x 3 dni = 58,50 € Celková hodnota v €:343,50 Dátum vyhotovenia: 01.06.2022 Číslo zmluvy:--- Schválil: Mgr. Jarmila Savčaková, riaditeľka školy

Číslo objednávky: 30/2022 Dodávateľ: HD elektronic,s.r.o., Brezová 3, 92101Piešťany IČO: 36271985 Predmet objednávky: Prenosné plávajúce čerpadlo v rámci projektu „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ polytechnickej Andyho Warhola, Duchnovičova 506, Medzilaborce II.etapa – ITMS2014+:302021ASW6“ Celková hodnota v €: 3390,41. Objednávka nadobúda platnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že poskytovateľ pomoci potvrdí správnosť vykonaného verejného obstarávania prijímateľom pomoci. O nadobudnutí platnosti tejto objednávky bude objednávateľ bezodkladne, najneskôr do desať (10) pracovných dní od nadobudnutia jej účinnosti informovať predávajúceho.Dátum vyhotovenia:25.05.2022 Číslo zmluvy:--- Schválil: Mgr. Jarmila Savčaková, riaditeľka školy

Číslo objednávky: 29/2022 Dodávateľ: B&B PZS s.r.o., Lieskovec 130, 06745 Topoľovka IČO: 51487608 Predmet objednávky: Práškové hasiace prístroje P6 – 6ks, požiarne značenia a tabuľky podľa potreby, držiaky na práškové hasiace prístroje P6 – 4ks, kontrola hydrantov – 3ks spolu s revíznou správou pre objekt praktického vyučovania na Mierovej ulici (SO O2) pred kolaudačným konaním. Celková hodnota v €:400,- Dátum vyhotovenia:19.05.2022 Číslo zmluvy:--- Schválil:Mgr. Jarmila Savčaková, riaditeľka školy

Číslo objednávky:28/2022Dodávateľ: DataGEO s.r.o., Južná trieda 82, 04017 Košice IČO: 44705298 Predmet objednávky: Geometrický plán na zriadenie vecného bremena spolu so správnym poplatkom. Celková hodnota v €: 416,40. Dátum vyhotovenia: 19.05.2022 Číslo zmluvy: --- Schválil: Mgr. Jarmila Savčaková, riaditeľka školy

Číslo objednávky: 27/2022Dodávateľ: Schier Technik Slovakia, s.r.o., Na kameni 1870/1A, 91101 Trenčín IČO:36313548 Predmet objednávky: Licencie pre strojárske 3D CAD konštruovanie dostupné minimálne pre 40 PC a zaškolenie 3 pedagogických zamestnancov. Celková hodnota v €:2280.- Dátum vyhotovenia: 18.05.2022 Číslo zmluvy: --- Schválil: Mgr. Jarmila Savčaková, riaditeľka školy

Číslo objednávky: 26/2022Dodávateľ: ALTE, s.r.o., Kpt. Nálepku 660/86, 06801 Medzilaborce IČO:47537124 Predmet objednávky: Materiál podľa výberu pre záujmové krúžky Celková hodnota v €: 650,- Dátum vyhotovenia:12.05.2022 Číslo zmluvy:--- Schválil:Mgr. Jarmila Savčaková, riaditeľka školy

Číslo objednávky:25/2022 Dodávateľ: Pavel Kulik STAVEBNINY, Dobrianskeho 1308, 06801 Medzilaborce IČO: 34809384 Predmet objednávky: Stavebný materiál a ostatný materiál podľa výberu pre r. 2022 Celková hodnota v €: 500,- Dátum vyhotovenia: 11.05.2022 Číslo zmluvy: --- Schválil:Mgr. Jarmila Savčaková, riaditeľka školy

Číslo objednávky: 24/2022 Dodávateľ:AWCAR s.r.o.,Kpt.Nálepku397/61,06801Medzilaborce. IČO:46748270 Predmet objednávky: Letné pneumatiky Hannkook 195/65 R15 – 4ks na VW Golf. Celková hodnota v €:210,- Dátum vyhotovenia:10.05.2022 Číslo zmluvy:--- Schválil: Mgr. Jarmila Savčaková, riaditeľka školy

Číslo objednávky: 23/2022 Dodávateľ:Ľubomír ŠARAK, Chotča 93, 09021 Chotča IČO: 37774212 Predmet objednávky: Materiál podľa výberu na praktickú časť maturitnej skúšky konanej dňa 06.05.2022. Celková hodnota v €:250,- Dátum vyhotovenia:06.05.2022 Číslo zmluvy:--- Schválil: Mgr. Jarmila Savčaková, riaditeľka školy

Číslo objednávky: 22/2022Dodávateľ: Jozef ISTVÁN BBA elektro, Andyho Warhola 184, 06801 Medzilaborce IČO: 51676362 Predmet objednávky: Filter vodný delonghi – 3ks, odvapňovač liana – 3ks. Celková hodnota v €: 56,97 Dátum vyhotovenia:06.05.2022 Číslo zmluvy:--- Schválil: Mgr. Jarmila Savčaková, riaditeľka školy

Číslo objednávky: 21/2022Dodávateľ: Viliam HARVAN-RACIONAL, Brestovská 57, 06601 Humenné IČO: 10681370 Predmet objednávky:Kontrola a čistenie komínov podľa vyhlášky č.401/2007Z.z. na objektoch školy ul. Mierová. Celková hodnota v €:300,- Dátum vyhotovenia: 05.05.2022 Číslo zmluvy: --- Schválil: Mgr. Jarmila Savčaková, riaditeľka školy

Číslo objednávky: 20/2022 Dodávateľ:Škola v prírode DETSKÝ RAJ, Tatranská Lesná 7, 05960Tatranská Lesná IČO:00186759 Predmet objednávky: Strava, ubytovanie a občerstvenie pre 14 účastníkov neformálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov stredných odborných škôl v rámci projektu „Zlepšenie stredného odborného školstva v Prešovskom samosprávnom kraji“ (strava: 25.04.2022-14x obed, 14x večera, 26.04.2022-14x raňajky, 15x obed, ubytovanie-14 účastníkov). Celková hodnota v €:1120,- + 1 obed/1 osoba na 26.04. v €:4,50. Dátum vyhotovenia:22.04.2022 Číslo zmluvy:--- Schválil:Mgr. Jarmila Savčaková, riaditeľka školy

Číslo objednávky: 19/2022Dodávateľ: Škola v prírode DETSKÝ RAJ, Tatranská Lesná 7, 05960Tatranská Lesná IČO:00186759 Predmet objednávky:Strava, ubytovanie a občerstvenie pre 14 účastníkov neformálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov stredných odborných škôl v rámci projektu „Zlepšenie stredného odborného školstva v Prešovskom samosprávnom kraji“ (strava: 13.04.2022-obed,večera, 14.04.2022-raňajky,obed). Celková hodnota v €:1120,- Dátum vyhotovenia:11.04.2022 Číslo zmluvy:--- Schválil:Mgr. Jarmila Savčaková, riaditeľka školy

Číslo objednávky: 18/2022Dodávateľ: marketYNKs.r.o., Gorkého 6,  04001Košice-mestská časť Staré mesto IČO:51926351 Predmet objednávky: Propagačné video školy, bez komparzu, dĺžka min. 2 max. 3 min. s licenciou. Predprodukcia (scenár, návšteva lokácie). Produkcia (kamerová a osvetľovacia technika, komplet doprava namiesto plnenia). Postprodukcia (strih, zvuk, colorgrade, hud.licencia, grafika, animácie).Celková hodnota v €:2370.- Dátum vyhotovenia:05.04.2022 Číslo zmluvy:--- Schválil: Mgr. Jarmila Savčaková, riaditeľka školy

Číslo objednávky: 17/2022 Dodávateľ: Škola v prírode DETSKÝ RAJ, Tatranská Lesná 7, 05960 Tatranská Lesná IČO: 00186759 Predmet objednávky: Strava, ubytovanie a občerstvenie pre 19 účastníkov neformálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov stredných odborných škôl v rámci projektu „Zlepšenie stredného odborného školstva v Prešovskom samosprávnom kraji“ (strava: 30.03.2022 - obed,večera, 31.03.2022 - raňajky, obed). Celková hodnota v €: 1542,50 (19 x 80 €, k tomu ešte obed pre 5 účastníkov v hodnote 5x4,50 €/osoba na deň 31.03.2022). Dátum vyhotovenia: 25.03.2022 Číslo zmluvy:--- Schválil:Mgr. Jarmila Savčaková, riaditeľka školy

Číslo objednávky: 16/2022Dodávateľ: CHETRA SK,s.r.o., Zámočnícka 1406, 06801 Medzilaborce IČO: 36497274 Predmet objednávky: Privátny welnes 2 hod.x 70 € a strava pre 32 zamestnancov x 15€ / osoba v rámci pracovnej porady dňa 28.03.2022.Celková hodnota v €:620,- - SF Dátum vyhotovenia: 21.03.2022 Číslo zmluvy:--- Schválil:Mgr. Jarmila Savčaková, riaditeľka školy

Číslo objednávky: 15/2022Dodávateľ:ASSECO SOLUTIONS,a.s., Galvaniho 19045/19, 82104 Bratislava IČO: 00602311 Predmet objednávky: Online školenie: Nové finančné výkazy FIN 2-04 až 6-04 platné od 01.01.2022 na deň 31.03.2022 Celková hodnota v €:71,70. Dátum vyhotovenia:15.03.2022 Číslo zmluvy: --- Schválil: Mgr. Jarmila Savčaková, riaditeľka školy

Číslo objednávky: 14/2022 Dodávateľ: Škola v prírode DETSKÝ RAJ, Tatranská Lesná 7, 05960 Tatranská Lesná IČO: 00186759 Predmet objednávky: Strava, ubytovanie a občerstvenie pre účastníkov neformálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov stredných odborných škôl v rámci projektu „Zlepšenie stredného odborného školstva v Prešovskom samosprávnom kraji“ (strava 18 osôb: 14.03.2022-obed, večera, 15.03.2022 - raňajky, obed, ubytovanie - 17 osôb z 14.03. na 15.03.). Celková hodnota v €: 1385,20 (18 x 25,20 € + 17 x 54,80 €) Dátum vyhotovenia: 11.03.2022 Číslo zmluvy:--- Schválil: Mgr. Jarmila Savčaková, riaditeľka školy

Číslo objednávky: 13/2022 Dodávateľ: PKAUTO s.r.o., Duklianska 23, 08001 Prešov IČO: 31733174 Predmet objednávky: 2.servisná prehliadka na vozidle OPEL Combo life ML238AK dňa 10.03.2022 Celková hodnota v €:450,- Dátum vyhotovenia: 03.03.2022 Číslo zmluvy:--- Schválil: Mgr. Jarmila Savčaková, riaditeľka školy

Číslo objednávky: 12/2022 Dodávateľ: Ján Varga-VATECH, Okružná 106/116, 07664 Zemplínska Teplica IČO: 33950172 Predmet objednávky: Oprava plynového kotla HOVAL UG50 Celková hodnota v €: 323,73- Dátum vyhotovenia: 02.03.2022 Číslo zmluvy:--- Schválil: Mgr. Jarmila Savčaková, riaditeľka školy

Číslo objednávky: 11/2022Dodávateľ: Škola v prírode DETSKÝ RAJ, Tatranská Lesná7, 05960 Tatranská Lesná IČO: 00186759 Predmet objednávky: Strava, ubytovanie a občerstvenie pre účastníkov neformálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov stredných odborných škôl v rámci projektu „Zlepšenie stredného odborného školstva v Prešovskom samosprávnom kraji“ (strava 17 osôb: 08.03.2022 - obed,večera, 09.03.2022 - raňajky, obed, ubytovanie - 16 osôb z 08.03. na 09.03.). Celková hodnota v €: 1305,20 (17 x 25,20 € + 16 x 54,80 Dátum vyhotovenia: 02.03.2022 Číslo zmluvy: --- Schválil: Mgr. Jarmila Savčaková, riaditeľka školy

Číslo objednávky: 12/2022 Dodávateľ: PK AUTO s.r.o., Duklianska 23, 08001 Prešov IČO: 31733174 Predmet objednávky: 2. servisnú prehliadku na vozidle OPEL Combo life ML238AK, dňa 10.03.2022. Celková hodnota v €: 300,- Dátum vyhotovenia: 03.03.2022 Číslo zmluvy: --- Schválil: Mgr. Jarmila Savčaková, riaditeľka školy

Číslo objednávky: 11/2022 Dodávateľ: Škola v prírode DETSKÝ RAJ, Tatranská Lesná 7, 05960 Tatranská Lesná IČO: 00186759 Predmet objednávky: Neformálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov stredných odborných škôl v rámci projektu „Zlepšenie stredného odborného školstva v Prešovskom samosprávnom kraji“ stravu, ubytovanie a občerstvenie pre 17 účastníkov vzdelávania v hodnote: 17 x 80 eur osoba v celkovej cene 1360 eur s DPH + 1 noc/ 1 osoba zo 07.03. na 08.03. v hodnote 46,00 Eur s DPH. Strava (08.03.2022- obed, večera, 09.03.2022- raňajky, obed). Ubytovanie (z 08.03. na 09.03. – 17 osôb + zo 07.03. na 08.03. – 1 osoba). Celková hodnota v €: 1360,- Dátum vyhotovenia: 02.03.2022 Číslo zmluvy:--- Schválil: Mgr. Jarmila Savčaková, riaditeľka školy

Číslo objednávky: 10/2022Dodávateľ: ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 97472 Banská Bystrica IČO: 31331131 Predmet objednávky: Školské tlačivá podľa výberu ma rok 2022. Celková hodnota v €: 400,- Dátum vyhotovenia:17.02.2022 Číslo zmluvy:--- Schválil:Mgr. Jarmila Savčaková, riaditeľka školy

Číslo objednávky: 09/2022Dodávateľ:K servis – MK,s.r.o., Puchovská 712/8, 08212 Kapušany IČO: 51997401 Predmet objednávky:Monitorovanie a frézovanie upchatých odpadových potrubí. Celková hodnota v €: 450,- Dátum vyhotovenia:28.01.2022 Číslo zmluvy:--- Schválil:Mgr. Jarmila Savčaková, riaditeľka školy

Číslo objednávky: 08/2022Dodávateľ:CHEMKOSTAV,a.s., K.Kuzmanyho 1259/22, 07101 Michalovce IČO: 36191892 Predmet objednávky:Montáž kábla CYKY 3x2,5-50m, kábla HDMI-50m a konštrukčné práce s tým spojené na dataprojektory v objekte odborného výcviku na Mierovej ulici.Celková hodnota v €: 865,66 Dátum vyhotovenia: 24.01.2022 Číslo zmluvy:--- Schválil: Mgr. Jarmila Savčaková, riaditeľka školy

Číslo objednávky: 07/2022 Dodávateľ: Coffee Tech s.r.o., Šalviová 1016/9, 90046Most pri Bratislave IČO:52642933 Predmet objednávky: Oprava kávovaru. Celková hodnota v €:75,20 Dátum vyhotovenia: 19.01.2022 Číslo zmluvy:--- Schválil:Mgr. Jarmila Savčaková, riaditeľka školy

Číslo objednávky: 06/2022 Dodávateľ: KRÍDLA,s.r.o., Mierova 94, 06601 Humenné IČO: 36466778 Predmet objednávky: Kancelársky tovar, čistiace a hygienické prostriedky a ostatný materiál podľa výberu pre rok 2022. Celková hodnota v €:900,- Dátum vyhotovenia:19.01.2022 Číslo zmluvy:--- Schválil: Mgr. Jarmila Savčaková, riaditeľka školy

Číslo objednávky: 05/2022Dodávateľ: Škola v prírode DETSKÝ RAJ, Tatranská Lesná 7, 05960Tatranská Lesná IČO: 00186759Predmet objednávky: Strava, ubytovanie a občerstvenie pre 17 účastníkov neformálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov stredných odborných škôl v rámci projektu „Zlepšenie stredného odborného školstva v Prešovskom samosprávnom kraji“ (strava: 19.01.2022-obed;večera, 20.01.2022-raňajky, obed). Celková hodnota v €:1360,- Dátum vyhotovenia:14.01.2022 Číslo zmluvy:--- Schválil:Mgr. Jarmila Savčaková, riaditeľka školy

Číslo objednávky: 04/2022 Dodávateľ: Vlasta Kolesárová– ALLES, s.f., Kpt. Nálepku 441/20, 06801 Medzilaborce IČO:30625823Predmet objednávky: Kancelársky a ostatný materiál podľa výberu pre rok 2022. Celková hodnota v €:400,- Dátum vyhotovenia:14.01.2022 Číslo zmluvy:--- Schválil: Mgr. Jarmila Savčaková, riaditeľka školy

Číslo objednávky: 03/2022 Dodávateľ: Stanislav ŠARAK, Chotča185, 09021 Chotča IČO: 34806539 Predmet objednávky: Stavebný a kadernícky materiál a hygienické prostriedky podľa výberu pre rok 2022 Celková hodnota v €:400,- Dátum vyhotovenia:14.01.2022 Číslo zmluvy:--- Schválil: Mgr. Jarmila Savčaková, riaditeľka školy

Číslo objednávky: 02/2022Dodávateľ: INPO Svetlana Štimová, Mierová 949/93, 06801 Medzilaborce IČO: 34808612 Predmet objednávky:Vodárenský, železiarsky, stavebný, elektro a ostatný materiál podľa výberu pre rok 2022. Celková hodnota v €:800,- Dátum vyhotovenia:14.01.2022 Číslo zmluvy: --- Schválil: Mgr. Jarmila Savčaková, riaditeľka školy

Číslo objednávky: 01/2022 Dodávateľ: Škola v prírode DETSKÝ RAJ, Tatranská Lesná7, 05960 Tatranská Lesná IČO:00186759 Predmet objednávky: Strava, ubytovanie a občerstvenie pre 16 účastníkov neformálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov stredných odborných škôl v rámci projektu „Zlepšenie stredného odborného školstva v Prešovskom samosprávnom kraji“ (strava: 11.01.2022-obed; večera, 12.01.2022-raňajky, obed). Celková hodnota v €:1280,- Dátum vyhotovenia: 10.01.2022 Číslo zmluvy:--- Schválil: Mgr. Jarmila Savčaková, riaditeľka školy

 

 

Názov súboruVeľkosť__
Súbor PDFObjednavky_2021_Spojena_skola.pdf148 KB
Súbor PDFObjednavky_2021_SOSpAW.pdf142 KB
Súbor PDFObjednavky_2020.pdf165 KB
Súbor PDFObjednavky_2019.pdf163 KB
Súbor PDFObjednavky_2018.pdf157 KB
Súbor PDFObjednavky_2017.pdf147 KB
Súbor PDFObjednavky_2016.pdf105 KB
Súbor PDFObjednavky_2015.pdf145 KB
Súbor PDFObjednavky_2014.pdf117 KB
Súbor PDFObjednavky_2013.pdf126 KB
Súbor PDFObjednavky_2012.pdf131 KB
Súbor ZIPObjednavky_2011.zip3769 KB

Kalendár

<< Júl 2022 >>
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 Rozvrh hodín

  od do
1. 07:55 08:40
2. 08:45 09:30
3. 09:35 10:20
4. 10:40 11:25
5. 11:35 12:20
6. 12:50 13:35
7. 13:40  14:25
8. 14:30 15:15

Kontakt

Spojená škola

Duchnovičova 506

068 01 Medzilaborce

 

e-mail: sosaw@post.sk

tel.: 057 / 73 21 348

slide-01 slide-02 slide-03 slide-04 slide-05

VÁŠ DISPLEJ JE PRÍLIŠ
MALÝ PRE ZOBRAZENIE
TEJTO STRÁNKY.
POUŽITE DISPLEJ
S VYŠŠÍM ROZLÍŠENÍM.
************************************
YOUR DEVICE IS TOO SMALL
FOR BROWSING THIS PAGE.
USE A DEVICE
WITH HIGHER RESOLUTION.