Vážení rodičia a žiaci,

Na základe vydanej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR sa stanoví oprávnenie pre prevádzkovateľa školy pri vstupe do prevádzky overovať splnenie podmienky formou požadovania predloženia príslušného dokladu – potvrdenia o výsledku testu na COVID-19. Prehľad prehlásení s upresnením je v prílohe tohto oznámenia.

Príloha č. 1 - Plnoletý žiak - Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním osobných údajov

Príloha č. 2 - Plnoletý žiak - Informácia pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase

Príloha č. 3 - Žiak a zákonný zástupca - Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním osobných údajov-1

Príloha č. 4 - Žiak a zákonný zástupca - Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase

Príloha č. 5 - Zamestnanec - Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov

Príloha č. 6 - Zamestnanec - Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase

Príloha č. 7 - Podmienky vstupu osôb do budovy školy

Príloha č. 8 - Vzor potvrdenia o výnimke

  

Návrat do škôl 2021:

- ak sa okres, v ktorom sídli škola, nachádza v II. stupni ostražitosti, potom v termíne od 11. 1. 2021 sa žiaci  vyučujú prezenčne bez obmedzení (bez nutnosti testovania);

- ak sa okres, v ktorom sídli škola, nachádza v I. stupni varovania, potom v termíne od 11. 1. 2021 sa žiaci, okrem končiacich ročníkov, vyučujú dištančnou formou do absolvovania testovania;

- v prípade, ak sa okres, v ktorom sídli škola, nachádza v II. alebo III. stupni varovania, potom v termíne od 11. 1. 2021  sa vyučuje prezenčne bez obmedzení v malých skupinách (najviac päť žiakov) pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia + jeden učiteľ, ak podmienky neumožňujú žiakom prístup k dištančnému vzdelávaniu. Žiaci, okrem žiakov v končiacich ročníkoch, sa vyučujú dištančnou formou do absolvovania testovania;

- v prípade, ak sa okres, v ktorom sídli škola, nachádza v IV. stupni varovania, potom v termíne od 11. 1. 2021 školy zotrvávajú v dištančnej forme vzdelávania.

Návrat do škôl

Zákonný zástupca - Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov

Plnoletý žiak - Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov

Zamestnanec - Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov

Dotazník indikatívneho záujmu o testovanie