header-01 header-02 header-03 header-04 header-05 header-06
Spojená škola
Medzilaborce
Nachádzate sa tu: Domov > Maturitné skúšky > Infomácie o výsledkoch

Informovanie škôl a žiakov o výsledkoch EČ MS a PFIČ

Výsledky žiakov z EČ MS budú doručené do škôl najneskôr 10 dní pred začiatkom ÚFIČ MS.

Vo výsledkových listinách bude uvedená úspešnosť žiaka v teste (v percentách), jeho relatívna úspešnosť v porovnaní s celoslovenskými výsledkom (percentil) a základné štatistické výsledky školy. Percentuálne vyjadrenie úspešnosti žiaka v EČ MS a dosiahnutý percentil sa uvádzajú na maturitnom vysvedčení.

Hodnotenie PFIČ MS budú vykonávať podľa pokynov NUCEM interní učitelia príslušnej školy s aprobáciou z daného predmetu a výsledky musia byť žiakom oznámené najneskôr desať dní pred konaním ÚFIČ MS.

 

Použité skratky:

EČ MS - externá časť maturitnej skúšky

NUCEM - Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania

PFIČ MS - písomná forma internej časti maturitnej skúšky

ÚFIČ MS - ústna forma internej časti maturitnej skúšky

Kalendár

<< Júl 2022 >>
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 Rozvrh hodín

  od do
1. 07:55 08:40
2. 08:45 09:30
3. 09:35 10:20
4. 10:40 11:25
5. 11:35 12:20
6. 12:50 13:35
7. 13:40  14:25
8. 14:30 15:15

Kontakt

Spojená škola

Duchnovičova 506

068 01 Medzilaborce

 

e-mail: sosaw@post.sk

tel.: 057 / 73 21 348

slide-01 slide-02 slide-03 slide-04 slide-05

VÁŠ DISPLEJ JE PRÍLIŠ
MALÝ PRE ZOBRAZENIE
TEJTO STRÁNKY.
POUŽITE DISPLEJ
S VYŠŠÍM ROZLÍŠENÍM.
************************************
YOUR DEVICE IS TOO SMALL
FOR BROWSING THIS PAGE.
USE A DEVICE
WITH HIGHER RESOLUTION.