Záujmové krúžky

Na našej škole je každý rok činných niekoľko záujmových krúžkov, v ktorých môžu žiaci preukázať a ďalej rozvíjať svoje znalosti, schopnosti a zručnosti.

Pri zabezpečení krúžkovej činnosti naša škola spolupracuje s Múzeom moderného umenia Andyho Warhola, s Hvezdárňou v Humennom a CVČ v Medzilaborciach. 

V tomto školskom roku ponúkame študentom tieto krúžkové činnosti:

Počítačový servis - Ing. Štefan Veľas

Športové hry - Mgr. Miroslav Vojník

Rozhlasový krúžok - Mgr. Miroslava Gičová

Mladý rezbár - Mgr. Slavomír Čerevka

Mladý stolár - Mgr. Pavel Lukačik

Kadernícky krúžok - Ing. Henrieta Turcmanovičová

Dobrá knižnica - Mgr. Monika Stirčáková

Tvorba školského časopisu - Mgr. Marián Mazanec