header-01 header-02 header-03 header-04 header-05 header-06
Spojená škola
Medzilaborce
Nachádzate sa tu: Domov > Aktivity > Výchovné poradenstvo > Školský rok 2018/2019

Školský rok 2018/2019

 • Svetový deň mlieka

  Svetový deň mlieka

  Svetový deň mlieka v školách je medzinárodná udalosť podporovaná a propagovaná od roku 2000 organizáciou pre výživu a poľnohospodárstvo. Podstatou tohto dňa je oslava významu mlieka pre zdravú výživu.

  Tento deň sme si na našej škole pripomenuli 1.10.2018. Pre žiakov prvého ročníka sme pripravili besedu pod vedením Ing. Anny Libákovej a Mgr. Anny Holzerovej. Študentom bolo vysvetlené, prečo je dôležité mlieko a mliečne výrobky v zdravej výžive. Žiaci veľmi aktívne diskutovali o tejto problematike a ja verím, že tento deň im zostane v povedomí.

  Ing. Anna Libáková

  P1120668
  P1120674
  P1120676
 • Adaptačný proces

  Adaptačný proces

  Aby prváci zvládli čo najlepšie adaptačný proces na novej škole, výchovná poradkyňa pre nich zorganizovala 18.10.2018 stretnutie so psychologičkou Mgr. Monikou Uramovou z CPPPaP Stropkov, detašované pracovisko Medzilaborce.

  Na tomto stretnutí žiaci riešili, ako sa lepšie prispôsobiť podmienkam na novej škole, prečo je to ťažké, čo im môže pomôcť. Riešili aj otázku efektívneho učenia.

  Ing. Anna Libáková, výchovná poradkyňa

  P1120653
  P1120657
  P1120660
 • Preventívne poradenstvo

  Preventívne poradenstvo

  Pedagogickí zamestnanci dňa 16.11.2018 absolvovali psychologický tréning so psychologičkou MSc. Monikou Uramovou z CPPPaP Stropkov, detašované pracovisko Medzilaborce, na tému Ako zvládať problémového žiaka. Tréning pozostával z nasledujúcich aktivít:
  a) ako rozpoznať problémového žiaka,
  b) ako pracovať s problémovým žiakom,
  c) ako usmerniť problémového žiaka, aby nebol narušený výchovno-vzdelávací proces.

  Počas tohto tréningu si jednotliví pedagogickí zamestnanci mohli vymeniť svoje skúsenosti v súvislosti s prácou s problémovým žiakom a pod vedením psychologičky zvažovali, ako ich čo najlepšie aplikovať v praxi.

  Verím, že tento tréning bol pre všetkých zúčastnených veľkým prínosom.

  Anna Libáková, výchovná poradkyňa

 • Maturita bez stresu

  Maturita bez stresu

  Maturita bez stresu, to bol názov témy, ktorou sa zaoberali študenti štvrtého ročníka na stretnutí so psychologičkou MSc. Monikou Uramovou z CPPPaP Stropkov, detašované pracovisko Medzilaborce. Toto stretnutie pre nich zorganizovala výchovná poradkyňa Ing. Anna Libáková 14.11.2018.

  Počas aktivity riešili aj to, ako bojovať s trémou a ako sa efektívne pripraviť na maturitné skúšky. Ja verím, že táto aktivita pomohla maturantom zvládnuť stres a záťaž pred maturitou.

  Libáková Anna, výchovná poradkyňa

 • Problémové správanie

  Problémové správanie

  Žiaci II. A triedy sa 11. decembra 2018 na stretnutí so psychologičkou MSc. Uramovou z CPPPaP Stropkov, detašovaného pracoviska Medzilaborce, učili riešiť konflikty efektívnou komunikáciou. Pomocou rôznych aktivít sa zaoberali spätnou väzbou, aktívnym počúvaním a zvládaním emócií, ktoré prispievajú k efektívnej komunikácii.

  Som presvedčená, že toto stretnutie pomohlo zlepšiť správanie sa žiakov v škole aj doma.

  Ing. Anna Libáková
  výchovná poradkyňa

 • Preventívne poradenstvo 2

  Preventívne poradenstvo 2

  Dňa 04.04.2019 pre žiakov IV. A triedy bolo zorganizované stretnutie s Ing. Bajajovou z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov, oddelenie poradenstva a vzdelávania. Žiaci získali informácie o možnostiach zamestnania v regióne, ale aj v rámci EÚ. Boli informovaní o rôznych projektoch a aktivitách úradu práce pri zamestnávaní mladých absolventov škôl. Dúfame, že toto stretnutie bolo pre nich prínosom.

  Ing. Anna Libáková
  výchovný poradca

 • Profesijná orientácia

  Profesijná orientácia

  Štvrtáci stoja pred rozhodnutím, či po skončení školy sa zapoja do pracovného procesu, alebo budú pokračovať v štúdiu na vysokej škole. Toto rozhodnutie im určite uľahčilo aj stretnutie s Ing. Hodulikovou z TUKE, fakulta elektrotechniky a informatiky, ktoré sa konalo 02.04.2019. Žiaci získali informácie o možnostiach štúdia na konkrétnych študijných programoch, o prijímacom konaní, ale aj o mimoškolských aktivitách. Verím, že toto stretnutie pre štvrtákov bude prínosom.

  Ing. Anna Libáková
  výchovný poradca

 • Svetový deň zdravia

  Svetový deň zdravia

  Svetový deň zdravia, ktorý je vyhlásený už od roku 1948, pripadá na 7. apríla. Každoročne je na tento deň vyhlásená iná téma, ktorá upozorňuje na určité aspekty zdravia, ktorým treba venovať aktuálne zvýšenú pozornosť.

  Témou Svetového dňa zdravia na rok 2019 je „Bezpečnosť nemocníc a zdravotníckych zariadení v núdzových situáciách". Tejto problematike sme sa venovali aj na našej škole. Ing. Anna Libáková a Mgr. Anna Holzerová si tento deň pripomenuli na stretnutí s prvákmi v dňoch 3. – 5. 04.2019. Veríme, že okrem iného si žiaci odniesli aj povedomie o zdravom stravovaní, ktorému sme sa tiež venovali.

  Ing. Anna Libáková
  výchovný poradca

 • Vplyv digitálnych technológií

  Vplyv digitálnych technológií

  Žiaci II.A triedy dňa 09.05.2019 sa na stretnutí so psychologičkou MSc. Uramovou z CPPPaP Stropkov, detašované pracovisko Medzilaborce, venovali problematike vplyvu digitálnych technológií na vývin mladých ľudí. Oboznámili sa so skutočnosťou, ako nadmerné využívanie digitálnych technológií môže narušiť vnímanie okolitého sveta, druhých ľudí a samých seba. Zaoberali sa aj príčinami, možnosťami závislosti a aj možnosťou riešenia tejto závislosti.

  Ing. Anna Libáková
  výchovný poradca

 • Proforient

  Proforient

  Problematike profesijnej orientácie sa 13. júna 2019 venovali tretiaci na stretnutí so psychologičkou MSc. Uramovou z CPPPaP Stropkov, detašovaného pracoviska v Medzilaborciach. Táto aktivita bola zameraná na sebapoznanie a prijatie zodpovednosti za seba samého.

  Som presvedčená o tom, že toto stretnutie pomôže študentom pri rozhodovaní sa vo štvrtom ročníku, keď budú uvažovať o štúdiu na vysokej škole alebo o zaradení sa do pracovného pomeru.

  Ing. Anna Libáková

Kalendár

<< Júl 2022 >>
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 Rozvrh hodín

  od do
1. 07:55 08:40
2. 08:45 09:30
3. 09:35 10:20
4. 10:40 11:25
5. 11:35 12:20
6. 12:50 13:35
7. 13:40  14:25
8. 14:30 15:15

Kontakt

Spojená škola

Duchnovičova 506

068 01 Medzilaborce

 

e-mail: sosaw@post.sk

tel.: 057 / 73 21 348

slide-01 slide-02 slide-03 slide-04 slide-05

VÁŠ DISPLEJ JE PRÍLIŠ
MALÝ PRE ZOBRAZENIE
TEJTO STRÁNKY.
POUŽITE DISPLEJ
S VYŠŠÍM ROZLÍŠENÍM.
************************************
YOUR DEVICE IS TOO SMALL
FOR BROWSING THIS PAGE.
USE A DEVICE
WITH HIGHER RESOLUTION.