header-01 header-02 header-03 header-04 header-05 header-06
Spojená škola
Medzilaborce
Nachádzate sa tu: Domov > Aktivity > Výchovné poradenstvo > Školský rok 2016/2017

Školský rok 2016/2017

 • Svetový deň mlieka

  Svetový deň mlieka

  Svetový deň mlieka v školách predstavuje medzinárodnú udalosť podporovanú a propagovanú od roku 2000 Organizáciou pre výživu a poľnohospodárstvo. Podstatou tohto dňa je oslava významu mlieka v školách. Je to spôsob, ako zvýšiť u detí povedomie o danom produkte, upozorniť na dôležitosť pitia mlieka a na jeho zdravotné prínosy pre organizmus.

  Aj žiaci a učitelia v našej škole si tento deň pripomenuli zaujímavou aktivitou. Výchovná poradkyňa pripravila výstavku z obalov rôznych druhov mlieka a mliečnych výrobkov. Dievčatá III. A triedy pomohli výchovnej poradkyni pripraviť chutné občerstvenie z mlieka a mliečnych výrobkov, ktoré ponúkali žiakom a učiteľom cez veľkú prestávku. Túto aktivitu podporili všetci zainteresovaní oblečením tričiek vo farbe mlieka.

  Ing. Anna Libáková

  100_3187
  100_3190
  IMG_20160930_102935
 • Svetový deň výživy

  Svetový deň výživy

  16. októbra si pripomíname Svetový deň výživy, pretože výživa je významný faktor životného štýlu, ktorý ovplyvňuje zdravie. Výživa našej populácie je energeticky nadmerná a predovšetkým výživovo nevyvážená. Potrebné je konzumovať menej tukov, viac mlieka, mliečnych výrobkov, ovocia a zeleniny.

  Tejto problematike sme sa venovali aj v našej škole. Výchovná poradkyňa Anna Libáková  pripravila výstavku plodov ovocia a zeleniny, ktorú žiaci mali možnosť vidieť na chodbe školy. Výstavka bola doplnená aj aktuálnymi nástennými novinami.

  Žiaci III. A triedy na predmete potraviny a výživa sa venovali tejto problematike. Diskutovali o stravovacích návykoch a navrhovali správne stravovanie.

  Ing. Anna Libáková

  P1100622
  P1100624
  P1100625
  P1100627
  P1100629
  P1100630
 • Kariérne poradenstvo

  Kariérne poradenstvo

  Naši maturanti stoja pred dôležitým rozhodnutím, čo budú robiť po skončení strednej školy. Jednou z možností je aj štúdium na vysokej škole. Aby sa im ľahšie rozhodovalo, bolo pre tretiakov a štvrtákov zorganizované stretnutie so zástupcami Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove. Študenti získali základné informácie o študijných programoch a  možnostiach štúdia na danej vysokej škole a je už len na nich, ako sa rozhodnú.

  Ing. Anna Libáková, výchovná poradkyňa

  P1110076
  P1110085
  P1110087
 • Klíma školy

  Klíma školy

  Skúmanie klímy školy je veľmi dôležité, lebo všetci vieme, že v negatívnom prostredí sa veľmi ťažko pracuje. Poznanie klímy školy je dôležité aj preto, aby sme na základe získaných informácií prijali opatrenia na jej zlepšenie.

  V rámci adaptačného procesu som u žiakov prvého ročníka na začiatku novembra 2016 skúmala klímu školy z ich pohľadu, a to pomocou anonymného dotazníka. Výsledky odpovedí som štatisticky spracovala a dňa 29.11.2016 som urobila  so študentmi vyhodnotenie. Z výsledkov anonymného dotazníka vyplýva, že v našej škole prevláda príjemná, pozitívna klíma. Aj napriek týmto zisteniam je potrebné neustále vytvárať čo najlepšie podmienky na prácu študentov a učiteľov, aby sa pozitívna klíma nezmenila na negatívnu. A to je úloha pre nás všetkých - učiteľov aj žiakov.

  Ing. A. Libáková

  P1110114
  P1110116
  P1110117
  P1110118
 • Stretnutie so zástupcami TU v Košiciach

  Stretnutie so zástupcami TU v Košiciach

  Vieš, kde je tvoja budúcnosť? Odpoveď na túto otázku hľadali študenti štvrtého ročníka na stretnutí so zástupcami Fakulty výrobných technológií TU v Košiciach so sídlom v Prešove, ktoré sa konalo 7.2.2017. Organizátorkou stretnutia bola výchovná poradkyňa Ing. Anna Libáková, ktorá aj takouto formou pomáha našim študentom správne sa  rozhodnúť pri výbere  vysokej školy.

  Ing. Marcel Fedák veľmi zaujímavou formou priblížil študentom štúdium obnoviteľných zdrojov energií na Fakulte výrobných technológií v Prešove. Samotné rozhodnutie maturantov je na nich a majú čas do 28.04.2017. Toto je konečný termín podania prihlášky na štúdium.

  Ing. Anna Libáková, výchovná poradkyňa

 • Svetový deň zdravia

  Svetový deň zdravia

  Svetová zdravotnícka organizácia a s ňou celý svet dňa 7. apríla oslavuje Svetový deň zdravia. Každoročne organizácia vyhlasuje tému, ktorej bude Svetový deň zdravia venovaný. Téma upozorňuje na určité aspekty zdravia, ktorým treba venovať nemalú pozornosť.

  Depresia je jednou z hlavných výziev v európskom regióne a je ústrednou témou Svetového dňa zdravia v roku 2017. Heslo „Depresia – hovorme o nej" poukazuje na fakt, že je liečiteľná a aj napriek tomu stále viac ako 50% všetkých prípadov je nepodchytených.

  Ing. Anna Libáková, výchovná poradkyňa

  P1110344
  P1110345
  P1110346
  P1110351
  P1110353
  P1110354
 • Poradenstvo v oblasti profesijnej orientácie

  Poradenstvo v oblasti profesijnej orientácie

  Pracovníci Oddelenia poradenstva a vzdelávania ÚPSVaR (Úrad práce sociálnych vecí a rodiny) v Stropkove Ing. Madzinová a Ing. Bajajová poskytli žiakom IV. A triedy informácie o možnostiach zamestnania v regióne.

  Na tomto stretnutí dňa 24.4.2017 žiaci získali aj informácie o rôznych projektoch, ktoré realizuje úrad práce hlavne pre absolventov stredných škôl. Prostredníctvom tejto aktivity žiaci získali informácie z prvej ruky a ja verím, že im to pomôže pri uplatnení sa na trhu práce.

  Ing. Anna Libáková, výchovná poradkyňa

  P1110360
 • Možnosti pomaturitného štúdia

  Možnosti pomaturitného štúdia

  Informácie o možnostiach štúdia na SOŠ Policajného zboru v Košiciach a v Pezinku poskytla štvrtákom kpt. Čopáková z PZ Humenné dňa 24.4.2017. Žiakov oboznámila hlavne s podmienkami prijatia a so spôsobom výučby počas dvojročného pomaturitného štúdia.

  Hlavne chlapcov tieto informácie zaujali a v záverečnej diskusii mali konkrétne otázky týkajúce sa štúdia na tejto škole. Aj keď niektorí študenti ešte nie sú rozhodnutí, podávať prihlášky môžu až do 31.7.2017.

  Ing. Anna Libáková, výchovná poradkyňa

  P1110362
  P1110367
 • Životné prostredie očami mladých

  Životné prostredie očami mladých

  Žiaci prvých ročníkov sa zapojili pod vedením výchovnej poradkyne v mesiaci máj do aktivity Životné prostredie očami mladých. Prostredníctvom svojich kresieb vyjadrili, ako vnímajú životné prostredie. Práce študentov boli zverejnené na nástenke výchovnej poradkyne.

  Cieľom aktivity bolo zistiť postoj mladých ľudí k životnému prostrediu.

  Ing. Anna Libáková

Kalendár

<< Júl 2022 >>
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 Rozvrh hodín

  od do
1. 07:55 08:40
2. 08:45 09:30
3. 09:35 10:20
4. 10:40 11:25
5. 11:35 12:20
6. 12:50 13:35
7. 13:40  14:25
8. 14:30 15:15

Kontakt

Spojená škola

Duchnovičova 506

068 01 Medzilaborce

 

e-mail: sosaw@post.sk

tel.: 057 / 73 21 348

slide-01 slide-02 slide-03 slide-04 slide-05

VÁŠ DISPLEJ JE PRÍLIŠ
MALÝ PRE ZOBRAZENIE
TEJTO STRÁNKY.
POUŽITE DISPLEJ
S VYŠŠÍM ROZLÍŠENÍM.
************************************
YOUR DEVICE IS TOO SMALL
FOR BROWSING THIS PAGE.
USE A DEVICE
WITH HIGHER RESOLUTION.