header-01 header-02 header-03 header-04 header-05 header-06
Spojená škola
Medzilaborce
Nachádzate sa tu: Domov > Aktivity > Výchovné poradenstvo > Školský rok 2015/2016

Školský rok 2015/2016

 • Svetový deň výživy očami študentov

  Svetový deň výživy očami študentov

  „Výživa je významný faktor životného štýlu, ktorý ovplyvňuje zdravie." Toto tvrdenie propagovali žiaci I.A triedy Štefan Sopirjak a Dominik Lopata na hodine biológie dňa 16.10.2015 pri príležitosti Svetového dňa výživy. Pre svojich spolužiakov si pripravili zaujímavé prezentácie, v ktorých poukázali aj na dôsledky nesprávnej výživy.

  Ing. Anna Libáková

  P1080755
  P1080757
  P1080760
  P1080761
  P1080762
  P1080763
  P1080764
  P1080765
  P1080766
  P1080768
  P1080769
 • Adaptačný proces prvákov

  Adaptačný proces prvákov

  Vytváranie pozitívnej klímy školy je veľmi dôležité, lebo všetci vieme, že v negatívnom prostredí sa veľmi ťažko pracuje. Toto bol jeden z dôvodov stretnutia prvákov s výchovnou poradkyňou Annou Libákovou, ktoré sa uskutočnilo 30.11.2015.

  Toto stretnutie bolo zamerané na vytváranie dobrých vzťahov v novoformujúcom  sa kolektíve prvákov, aby lepšie zvládli adaptačný proces a dokázali sa prispôsobiť podmienkam v novej škole.

  V závere stretnutia výchovná poradkyňa vyhodnotila anonymný dotazník, ktorý bol zameraný na skúmanie klímy školy z pohľadu žiakov.

  Anna Libáková
  výchovná poradkyňa

  P1090418
 • Komunikácia a problémové správanie

  Komunikácia a problémové správanie

  Stretnutie výchovnej poradkyne  a žiakov II.A triedy, ktoré sa konalo dňa 8.12.2015, bolo venované problematike komunikácie a problémovému správaniu. Žiaci si osvojovali zásady optimálnej komunikácie a na modelovej situácii sa pokúsili riešiť problém tak, aby sa vyhli hádke.

  Ing. Anna Libáková

  20151208_115023
 • Maturita bez stresu

  Maturita bez stresu

  Žiaci IV.A triedy na stretnutí so psychologičkou Mgr. Bičejovou z CPPPaP v Medzilaborciach dňa 26.1.2016 trénovali, ako zvládať stres a záťaž pred maturitou. Učili sa stratégie, ako odstrániť počiatočnú trému a vyrovnať sa so stresmi, aby nenastalo tzv. povestné okno. Diskutovali aj o tom, ako by sa mali efektívne pripraviť na maturitnú skúšku.

  Ing. Anna Libáková

 • Učíme sa správne komunikovať

  Učíme sa správne komunikovať

  Žiaci II.A triedy na stretnutí so psychologičkou Mgr. Bičejovou precvičovali komunikačné zručnosti a osvojovali si zásady správnej komunikácie. Na modelovej situácii uvádzali najčastejšie konflikty a hľadali spoločné riešenie. Pomocou aktivity žiaci zistili, aké majú predsudky a akú majú váhu a silu pri rozhodovaní.

  Ing. Anna Libáková

 • Psychologický tréning

  Psychologický tréning

  V zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa dňa 2. februára 2016 konalo stretnutie pedagogických zamestnancov so psychologičkou Mgr. Zuzanou Bičejovou  z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Stropkov (detašované pracovisko Medzilaborce). Toto psychologické poradenstvo bolo zamerané na komunikačné zručnosti a riešenie konfliktov.

  Učitelia a majstri odborného výcviku mali možnosť precvičiť si na modelovej situácii komunikačné zručnosti. Podľa modelu „JA FORMA“ sa učili komunikovať a riešiť konflikty tak, aby bolo riešenie efektívne.

  Pedagogickí zamestnanci ocenili úsilie psychologičky potleskom, čo svedčí o tom, že stretnutie s ňou bolo zaujímavé a hlavne poučné.

  Ing. Anna Libáková

 • Analýza dotazníka PROFORIENT

  Analýza dotazníka PROFORIENT

  Dňa 2. februára 2016 žiaci IV. A triedy na stretnutí so psychologičkou Mgr. Zuzanou Bičejovou individuálne analyzovali výsledky dotazníka Proforient, ktorý predtým absolvovali. Test bol zameraný na diagnostiku žiaka na účely kariérneho poradenstva a výber vhodného odboru štúdia na vysokej škole vzhľadom na možnosti a osobnostné predpoklady žiaka.

  Ing. Anna Libáková

 • Deň bezpečného internetu

  Deň bezpečného internetu

  Dňa 22.02.2016 sa žiaci I.A triedy pod vedením učiteľa informatiky Ing. Stanislava Murdzika a výchovnej poradkyne Ing. Anny Libákovej  zapojili do súťažného projektu pod názvom Je virtuálny svet bezpečný.  Cieľom tohto projektu bolo, aby si žiaci uvedomili možné riziká používania služieb virtuálneho sveta – sociálnych sietí na internete.

  Projekt sa realizoval v troch častiach:
  1. Prieskum používania internetových služieb pomocou dotazníka, ktorý žiaci vyplnili anonymne.
  2. Premietnutie filmu Kyberšikanovanie, zatočme s ním spoločne.
  3. Riadený rozhovor k premietnutému filmu s dôrazom na vysvetlenie najčastejších foriem kyberšikanovania s uvedením príkladov a odporúčaní, ako sa brániť pred kyberšikanovaním pomocou prezentácie.
  4. Vytvorenie posteru a nástenky, ako sa chrániť pred kyberšikanovaním.

  Ing. Anna Libáková

  P1100114
  P1100115
  P1100117
  P1100118
  P1100119
 • Konflikty a ich riešenie

  Konflikty a ich riešenie

  Konflikty a ich riešenie - to bola téma, ktorou sa zaoberali žiaci I. A triedy na stretnutí so psychologičkou Mgr. Zuzanou Bičejovou z CPPPa P Medzilaborce dňa 5. apríla 2016. Učili sa riešiť konfliktné situácie pomocou komunikačnej techniky "Ja forma". Pomocou zaujímavej aktivity si žiaci mohli overiť svoje postoje a hodnoty.

  Ing. Anna Libáková

 • Beseda s pracovníkmi ÚPSVaR

  Beseda s pracovníkmi ÚPSVaR

  Po skončení školy sa chcem zamestnať. V duchu tohto hesla sa Ing. Bajajová a Mgr. Paňko, pracovníci oddelenia poradenstva a vzdelávania ÚPSVaR v Stropkove, venovali problematike zamestnanosti na stretnutí so žiakmi končiacich ročníkov dňa 28.4.2016. Poskytli im informácie o možnostiach zamestnania prostredníctvom rôznych projektov, ktoré ÚPSVaR realizuje práve pre vekovú kategóriu absolventov stredných škôl. Žiakov zaujala aj informácia o rekvalifikačných kurzoch a možnostiach vykonávania absolventskej praxe.

  Toto stretnutie bolo pre žiakov veľmi prínosné, lebo získali informácie z prvej ruky.

  Ing. Anna Libáková

 • Životné prostredie očami mladých

  Životné prostredie očami mladých

  Žiaci I. A triedy obchodnej akadémie vyjadrili svoj postoj k životnému prostrediu prostredníctvom obrázkov, ktoré sami nakreslili. Ich práce boli 27. mája 2016 vystavené na školskej nástenke a na hodine biológie diskutovali o tom, ako vidia životné prostredie svojimi očami, prípadne čo by zmenili.

  Ing. Anna Libáková

Kalendár

<< Jún 2022 >>
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

 Rozvrh hodín

  od do
1. 07:55 08:40
2. 08:45 09:30
3. 09:35 10:20
4. 10:40 11:25
5. 11:35 12:20
6. 12:50 13:35
7. 13:40  14:25
8. 14:30 15:15

Kontakt

Spojená škola

Duchnovičova 506

068 01 Medzilaborce

 

e-mail: sosaw@post.sk

tel.: 057 / 73 21 348

slide-01 slide-02 slide-03 slide-04 slide-05

VÁŠ DISPLEJ JE PRÍLIŠ
MALÝ PRE ZOBRAZENIE
TEJTO STRÁNKY.
POUŽITE DISPLEJ
S VYŠŠÍM ROZLÍŠENÍM.
************************************
YOUR DEVICE IS TOO SMALL
FOR BROWSING THIS PAGE.
USE A DEVICE
WITH HIGHER RESOLUTION.