header-01 header-02 header-03 header-04 header-05 header-06
Spojená škola
Medzilaborce
Nachádzate sa tu: Domov > Aktivity > Výchovné poradenstvo > Školský rok 2014/2015

Školský rok 2014/2015

 • Stretnutie so psychologičkou Mgr. Bičejovou

  Stretnutie so psychologičkou Mgr. Bičejovou

  Zvládať adaptačný proces a prispôsobiť sa podmienkam v novej škole nie je jednoduchý proces. Vzhľadom na to výchovná poradkyňa A. Libáková zorganizovala pre žiakov prvého ročníka stretnutie so psychologičkou Mgr. Bičejovou z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Medzilaborciach, ktoré sa konalo 4.11.2014. Okrem procesu adaptácie sa venovali aj problematike efektívneho učenia.

  Ing. Anna Libáková

  P1060086
 • Výchovný koncert KLUB 27

  Výchovný koncert KLUB 27

  November je mesiac boja proti drogovým závislostiam, a preto sa dňa 6.11.2014 v našej škole konal výchovný koncert pod názvom KLUB 27.

  Tento hudobno-vzdelávací program ponúkol pohľad na problematiku drog z iného uhla, na aký nie sú možno študenti bežne zvyknutí. Je to pohľad cez životné príbehy a osudy spevákov a hudobníkov, ktorých talent a životy zničili drogy.

  Program  hudobnej zložky, ktorú tvorili skladby svetových a slovenských hudobníkov, doplňovala aj videoprojekcia, ktorá prezentovala to, čo dokážu drogy urobiť s človekom.

  Ing. Anna Libáková

  P1060090
  P1060092
  P1060112
  P1060114
  P1060118
  P1060124
  P1060133
  P1060142
 • Stretnutie so zástupcami TU Košice

  Stretnutie so zástupcami TU Košice

  Dňa 20. novembra 2014 sa konalo stretnutie žiakov končiacich ročníkov so zástupcami Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach. Ing. Pajkoš a Ing. Sivý poskytli žiakom informácie o možnostiach štúdia na tejto škole.

 • Beseda so psychologičkou

  Beseda so psychologičkou

  Dňa 16. 12. 2014 žiaci II.A triedy na sedení so psychologičkou z CPPPaP  Mgr. Bičejovou diskutovali o reálnom pohľade na život, o problémoch, s ktorými sa môžu stretnúť, a možnostiach ich riešenia. Dotkli sa aj témy, ako správanie žiakov mnohokrát vníma spoločnosť a okolie.

  Žiakom sa toto sedenie veľmi páčilo a tešia sa na ďalšie takéto aktivity.

  Ing. Anna Libáková

  P1060790
  P1060792
  P1060796
  P1060797
 • Beseda na tému Čo oči nevidia a uši nepočujú

  Beseda na tému Čo oči nevidia a uši nepočujú

  V rámci primárnej prevencie drogových závislostí a zdravého životného štýlu sa uskutočnilo 9. marca 2015  stretnutie žiakov I. A triedy s metodičkou PhDr. Máriou Bickovou z CPPPaP. Stretnutie sa nieslo v duchu témy „Čo oči nevidia a uši nepočujú". Žiaci prostredníctvom zaujímavých aktivít a brainstormingu mali možnosť zamyslieť sa a vyjadriť svoj názor k aktuálnej problematike, napríklad:
  1. Ak človek užije drogu neznámeho pôvodu, aké to môže ma pre neho následky?
  2. Mnohí rodičia sa boja, že ich dieťa začne užívať drogu. Čo si myslia rodičia?
  3. Ak vidím, že niekomu sa ubližuje, čo sa môže stať?

  Ing. Anna Libáková

  P1070309
  P1070310
  P1070312
  P1070313
  P1070316
  P1070317
  P1070318
  P1070319
  P1070320
 • Stretnutie so psychologičkou

  Stretnutie so psychologičkou

  Študenti končiacich ročníkov na sedení so psychologičkou Mgr. Bičejovou riešili problematiku, ako zvládnuť maturitu bez stresu. Poskytla im námety na to, ako minimalizovať počiatočnú trému a ako sa vyrovnať so stresom, aby nenastalo tzv. povestné okno. Psychologička študentom uviedla aj mnemotechnické pomôcky pre lepšie zapamätanie si väčšieho rozsahu učiva.

  Druháci diskutovali o spôsoboch komunikácie v konfliktných situáciách, v situáciách, kde je potrebné asertívne sa presadiť. Učili sa, ako treba riešiť napríklad nedorozumenia.

  Prváci na stretnutí riešili modelové situácie konfliktov. Učili sa riešiť konflikty, ale aj im predchádzať.

  Stretnutia zorganizovala 10. apríla 2015 výchovná poradkyňa Anna Libáková.

  Ing. Anna Libáková

  P1070524
  P1070526
  P1070527
  P1070531
  P1070532
  P1070533
  P1070534
  P1070536
  P1070537
  P1070539
 • Hľadám svoje miesto na Zemi

  Hľadám svoje miesto na Zemi

  V rámci primárnej prevencie drogových závislosti a zdravého životného štýlu výchovná poradkyňa Ing. Libáková zorganizovala pre druhákov zaujímavé stretnutie dňa 20.4.2015, ktoré sa nieslo pod názvom "Hľadám svoje miesto na Zemi."

  Polovica študentov  druhého ročníka realizovala relaxačný autogénny tréning s metodičkou z CPPPaP PhDr. Bickovou v telocvični našej školy. Nakoniec sa venovali aj škodlivosti fajčenia a metodička im ukázala na gumenej fľaši, ako asi vyzerajú pľúca fajčiara.

  Druhá polovica študentov bola v triede, kde mali zaujímavé stretnutie s pracovníkmi obvodného oddelenia PZ v Medzilaborciach, a to nadporučíkom Popovičom a nadporučíkom Dimunom. Venovali sa problematike priestupku a trestného činu. Zamerali sa aj na používanie omamných a psychopatických látok, podávanie alkoholických nápojov mladistvým, kriminalitu mladistvých a obchodovanie s ľuďmi (nútená práca, novodobé otroctvo). Stretnutie ukončili diskusiou k tejto problematike a anonymnou anketou.

  Ing. Anna Libáková

  P1070546
  P1070548
  P1070554
  P1070555
  P1070558
  P1070559
  P1070564
 • Ako sa zamestnať po skončení školy – stretnutie s pracovníkmi ÚPSVaR

  Ako sa zamestnať po skončení školy – stretnutie s pracovníkmi ÚPSVaR

  Dňa 4. 5. 2015 pre končiace ročníky (IV.A, II.NŠ) výchovná poradkyňa zorganizovala zaujímavé stretnutie s pracovníkmi Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny pod názvom Ako sa zamestnať po skončení školy.

  Zamestnanci ÚP z oddelenia poradenstva a vzdelávania Ing. Madziková (vedúca oddelenia), Ing. Bajajová a Mgr. Peratová informovali študentov o možnostiach zamestnania v našom regióne. Poskytli im aj zaujímavé informácie o rôznych projektoch, v rámci ktorých sa môžu zamestnať hlavne absolventi stredných škôl.

  Nakoniec  sa študenti v diskusii zaujímali hlavne o otázky týkajúce sa voľných pracovných miest v Medzilaborciach a v okolí.

  Ing. Anna Libáková

  P1070681
  P1070683
  P1070684
  P1070685
  P1070686
  P1070688
  P1070689
  P1070691
  P1070692
  P1070694
  P1070696
  P1070697
  P1070699
  P1070700
 • PROFORIENT – kariérne poradenstvo

  PROFORIENT – kariérne poradenstvo

  Dňa 22. 6. 2015 žiaci III. A z odboru obchodná akadémia absolvovali so psychologičkou z CPPPaP Stropkov Mgr. Zuzanou Bičejovou test, ktorý bol zameraný na diagnostiku žiaka v súvislosti  s kariérnym poradenstvom. Výsledky testu pomáhajú študentom pri výbere vhodného odboru štúdia na vysokej škole, pričom zodpovedajú ich možnostiam a osobnostným predpokladom. Po vyhodnotení testu sa vytvorí Profil osobnej kariéry žiaka.

  Ing. Anna Libáková

  P1080501
  P1080502
  P1080504
  P1080505

Kalendár

<< Júl 2022 >>
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 Rozvrh hodín

  od do
1. 07:55 08:40
2. 08:45 09:30
3. 09:35 10:20
4. 10:40 11:25
5. 11:35 12:20
6. 12:50 13:35
7. 13:40  14:25
8. 14:30 15:15

Kontakt

Spojená škola

Duchnovičova 506

068 01 Medzilaborce

 

e-mail: sosaw@post.sk

tel.: 057 / 73 21 348

slide-01 slide-02 slide-03 slide-04 slide-05

VÁŠ DISPLEJ JE PRÍLIŠ
MALÝ PRE ZOBRAZENIE
TEJTO STRÁNKY.
POUŽITE DISPLEJ
S VYŠŠÍM ROZLÍŠENÍM.
************************************
YOUR DEVICE IS TOO SMALL
FOR BROWSING THIS PAGE.
USE A DEVICE
WITH HIGHER RESOLUTION.