header-01 header-02 header-03 header-04 header-05 header-06
Spojená škola
Medzilaborce
Nachádzate sa tu: Domov > Aktivity > Výchovné poradenstvo > Školský rok 2013/2014

Školský rok 2013/2014

 • Stretnutie so psychologičkou

  Stretnutie so psychologičkou

  22. októbra 2013 navštívila SOŠ A. Warhola  psychologička Mgr. Zuzana Bičejová z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Humennom. Na pôde školy sa stretla so žiakmi I. A a I. B triedy. Témou ich rozhovoru bol adaptačný proces a ako sa efektívne učiť.

  Ing. Anna Libáková

 • Beseda o prejavoch kyberšikany

  Beseda o prejavoch kyberšikany

  Spoločne proti kyberšikane

  Dňa 24. januára sa pod týmto názvom nieslo stretnutie žiakov I. A a II. A triedy s Tomášom Pirom, študentom III. A.  Naša škola sa hlási k princípu: „Sme škola, kde sa šikanovanie netoleruje v žiadnych podobách.“  Aj toto stretnutie bolo preventívnym  podujatím v rámci primárnej prevencie drogových závislostí.

  Tomáš Pira sa v tomto školskom roku zapojil do SOČ a vo svojej práci vysvetľuje rôzne podoby kyberšikany. So svojimi poznatkami sa podelil s mladšími spolužiakmi a poukázal hlavne na dôsledky kyberšikany. Toto stretnutie bolo prínosom nielen pre mladých ľudí, ale aj pre mňa ako výchovnú poradkyňu.

  Ing. Anna Libáková

  04-P1030404
  06-P1030407
  12-P1030422
  14-P1030428
  16-P1030439
 • Stretnutie s metodičkou CPPPaP

  Stretnutie s metodičkou CPPPaP

  Dňa 14. februára 2014 výchovná poradkyňa zorganizovala stretnutie s PhDr. Máriou Bickovou, metodičkou CPPaP Stropkov. Toto podujatie v rámci primárnej prevencie drogových závislostí  a zdravého životného štýlu bolo určené pre žiakov I. A a I. B triedy. Téma  „Čo oči nevidia a uši nepočujú“ študentov veľmi zaujala.

  3-P1030865
  4-P1030866
  5-P1030869
  6-P1030870
 • Stretnutie so zástupcami Technickej univerzity

  Stretnutie so zástupcami Technickej univerzity

  11. februára 2014 Ing. Michal Pajkoš a Ing. Radoslav Sivý informovali študentov 4. ročníkov o možnostiach štúdia na Technickej univerzite v Košiciach.

 • Ďalšie stretnutie so psychologičkou

  Ďalšie stretnutie so psychologičkou

  Dňa 25. 2. 2014 sa uskutočnilo stretnutie žiakov II. A triedy so psychologičkou Mgr. Bičejovou z CPPPaP Stropkov. Témou stretnutia bolo problémové správanie, komunikácia a hodnotový systém. Stretnutie prebehlo formou aktivít a cvičení a následne na to bola bezprostredná diskusia.

  Anna Libáková

  5-P1030891
  6-P1030890
 • Prevencia drogových závislostí a zdravý životný štýl

  Prevencia drogových závislostí a zdravý životný štýl

  V rámci primárnej prevencie drogových závislostí a zdravého životného štýlu sa dňa 11.4.2014 uskutočnili v našej škole netradičné aktivity pre  žiakov II.A triedy, ktoré zorganizovala výchovná poradkyňa Anna Libáková.

  Jedna skupina žiakov absolvovala s PhDr. Máriou Bickovou z CPPPaP autogénny tréning v telocvični. Toto stretnutie bolo pod názvom "Hľadám svoje miesto na Zemi." Druhá skupina žiakov sa stretla na besede s nadporučíkom Popovičom a poručíkom Dimunom, pracovníkmi OV - PZ Medzilaborce. Príslušníci  PZ vysvetlili žiakom, čo je priestupok, trestný čin a aký je postup pri udeľovaní trestu. Venovali sa aj problematike užívania omamných a psychotropných látok, podávania alkoholických nápojov mladistvým a diskutovali o kriminalite mladistvých. Stretnutie sa ukončilo anketou a diskusiou.

  Po hodine sa skupiny žiakov vymenili a absolvovali rovnaké aktivity ako predchádzajúca skupina.

  Anna Libáková
  výchovná poradkyňa

  1-P1040141
  3-P1040146
  4-P1040149
  5-P1040155
  6-P1040153
 • Ako zvládať maturitu bez stresu

  Ako zvládať maturitu bez stresu

  Dňa 8. 4. 2014 sa uskutočnilo stretnutie žiakov končiacich ročníkov so psychologičkou Mgr. Bičejovou z CPPPaP Stropkov na tému Ako zvládať maturitu bez stresu. Stretnutie bolo realizované formou besedy a následnej diskusie. Žiaci sa učili stratégie, ako zvládať záťažové situácie.

  Ing. A. Libáková

 • Stretnutie s pracovníkmi ÚPSVaR

  Stretnutie s pracovníkmi ÚPSVaR

  Pracovníci Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR v Medzilaborciach (Ing. Bajajová, Ing. Antoňaková, Ing. Antal) sa stretli 28. apríla so žiakmi končiacich ročníkov (IV.A, IV.B, II.NŠ). Poskytli im informácie o pôsobnosti ÚP, jeho úlohách, službách  zamestnanosti a poskytovaní rôznych príspevkov. Žiaci pozorne sledovali nové informácie, ktoré sú pre nich veľmi aktuálne, lebo o mesiac ukončia štúdium a budú sa chcieť zaradiť na trhu práce.

  V závere stretnutia žiaci mali možnosť pýtať sa na aktuálne otázky týkajúce sa problematiky zamestnanosti.

  Ing. Anna Libáková

  1-P1040590
  2-P1040592
  3-P1040597
  4-P1040600
  5-P1040602
  7-P1040604
 • Proforient

  Proforient

  Dňa 10. júna 2014 sa uskutočnilo stretnutie tretiakov z odboru obchodná akadémia so psychologičkou Mgr. Bičejovou z CPPPaP. Žiaci sa zúčastnili testovania "PROFORIENT" (profesijná orientácia) a na základe výsledkov testu psychologička individuálne urobí vyhodnotenie s každým žiakom.

  Ing. Anna Libáková

  P1050366
  P1050372
  P1050374

Kalendár

<< Júl 2022 >>
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 Rozvrh hodín

  od do
1. 07:55 08:40
2. 08:45 09:30
3. 09:35 10:20
4. 10:40 11:25
5. 11:35 12:20
6. 12:50 13:35
7. 13:40  14:25
8. 14:30 15:15

Kontakt

Spojená škola

Duchnovičova 506

068 01 Medzilaborce

 

e-mail: sosaw@post.sk

tel.: 057 / 73 21 348

slide-01 slide-02 slide-03 slide-04 slide-05

VÁŠ DISPLEJ JE PRÍLIŠ
MALÝ PRE ZOBRAZENIE
TEJTO STRÁNKY.
POUŽITE DISPLEJ
S VYŠŠÍM ROZLÍŠENÍM.
************************************
YOUR DEVICE IS TOO SMALL
FOR BROWSING THIS PAGE.
USE A DEVICE
WITH HIGHER RESOLUTION.