header-01 header-02 header-03 header-04 header-05 header-06
Spojená škola
Medzilaborce
Nachádzate sa tu: Domov > Aktivity > Výchovné poradenstvo > O výchovnom poradenstve

O výchovnom poradenstve

Práca výchovného poradcu je orientovaná na nasledujúce úlohy:

1. spolupráca s vedením školy

 • riešenie aktuálnych otázok výchovy a vzdelávania integrovaných žiakov
 • zhromažďovanie a poskytovanie informácii pre pedagogických zamestnancov školy o výchovno-poradenských aktivitách ohľadom integrovaných žiakov
 • zhromažďovanie a poskytovanie informácii o integrovaných žiakov pre štatistické účely školy a register žiakov
 • schválenie individuálnych vzdelávacích plánov pre integrovaných žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej ŠVVP)
 • hodnotenie a úprava individuálnych plánov pre integrovaných žiakov so ŠVVP

2. pomoc žiakom a rodičom

 • poradenstvo pri výchovno-vzdelávacích a osobných problémoch
 • riešenie aktuálnych otázok výchovy a vzdelávania
 • zvýšenie pomoci žiakovi so ŠVVP
 • zabezpečenie konzultácii žiakovi so ŠVVP u výchovného poradcu minimálne raz štvrťročne
 • zabezpečenie preventívno-terapeutických aktivít
 • zabezpečenie psychologického a špeciálno-pedagogického vyšetrenia
 • informovanosť rodičov a zákonných zástupcov o možných ťažkostiach a zmenách v individuálnom vzdelávacom pláne integrovaného žiaka so ŠVVP

3. spolupráca s výchovnými poradcami základných škôl

 • včasná informovanosť o počte integrovaných žiakov
 • poskytovanie dokumentácie integrovaného žiaka a žiaka so ŠVVP
 • udržiavanie pracovného kontaktu

4. spolupráca s CPPPaP

 • udržiavanie pracovného kontaktu a účasť na pracovných poradách, seminároch a školeniach
 • aktívna účasť v procese integrácie
 • udržiavanie stáleho pracovného kontaktu s odborníkmi CPPPaP
 • spolupráca pri vytváraní individuálnych vzdelávacích plánov pre integrovaných žiakov so ŠVVP
 • pravidelná spolupráca s psychológom a špeciálnych pedagógom formou terapii v CPPPaP

KONZULTAČNÉ HODINY PRE ŽIAKOV A RODIČOV:
Utorok: 13:30 – 14:30

Kalendár

<< Júl 2022 >>
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 Rozvrh hodín

  od do
1. 07:55 08:40
2. 08:45 09:30
3. 09:35 10:20
4. 10:40 11:25
5. 11:35 12:20
6. 12:50 13:35
7. 13:40  14:25
8. 14:30 15:15

Kontakt

Spojená škola

Duchnovičova 506

068 01 Medzilaborce

 

e-mail: sosaw@post.sk

tel.: 057 / 73 21 348

slide-01 slide-02 slide-03 slide-04 slide-05

VÁŠ DISPLEJ JE PRÍLIŠ
MALÝ PRE ZOBRAZENIE
TEJTO STRÁNKY.
POUŽITE DISPLEJ
S VYŠŠÍM ROZLÍŠENÍM.
************************************
YOUR DEVICE IS TOO SMALL
FOR BROWSING THIS PAGE.
USE A DEVICE
WITH HIGHER RESOLUTION.