header-01 header-02 header-03 header-04 header-05 header-06
Spojená škola
Medzilaborce
Nachádzate sa tu: Domov > Aktivity > Súťaže > Školský rok 2021/2022

Školský rok 2021/2022

 • Literárne talenty

  Literárne talenty 2022

  V tomto školskom roku sme sa po dlhšom čase opäť zapojili do regionálnej súťaže neprofesionálnych literárnych tvorcov, a to zásluhou nášho žiaka Tomáša Pančuru. Jeho koníčkom je písanie poézie, preto do súťaže Literárne talenty 2022 poslal svoje básne Temný svet, Priateľstvo a Plavba do neznáma.

  Vyhodnotenie sa konalo 29. júna 2022 vo Vihorlatskej knižnici v Humennom, ktorá toto podujatie organizuje už vyše 40 rokov. Odborná porota samostatne hodnotila poéziu a prózu v 4 vekových kategóriách.  Veľmi nás potešilo, že v kategórii stredných škôl Tomáš Pančura získal čestné uznanie a jeho básne vyšli v zborníku prác účastníkov Literárnych talentov 2022. Profesor Marián Andričík z Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach sa ako porotca o jeho tvorbe vyjadril slovami: „Za zmienku stoja tonalitou pomerne temné texty Tomáša Pančuru, medzi ktorými vyniká báseň Priateľstvo so symbolicky sugestívnou atmosférou.“

  Dúfame, že Tomáš sa bude naďalej venovať písaniu poézie a jeho literárna tvorba osloví porotcov aj v ďalších ročníkoch Literárnych talentov.

  Mgr. Miroslava Gičová

  0001
  0002
  0003
  0004
  0005
  0006
  0007
  0008
 • Angličtinár roka

  Angličtinár roka

  Dňa 26. novembra 2021 sa v našej škole uskutočnila súťaž Angličtinár roka / Best in English, ktorá bola určená pre žiakov stredných škôl, gymnázií a SOU vo veku od 15 do 19 rokov.

  Súťaž absolvovalo 24 žiakov z III. G, IV. G, II. A a III. A triedy. Test bol zostavený na úrovni B1 a trval 60 minút. Súťažiaci mohli získať maximálny počet bodov 125.

  Úlohy boli pomerne náročné. Žiaci si overili svoje vedomosti z anglickej gramatiky, popasovali sa s náročnou slovnou zásobou. Súčasťou testu bolo aj počúvanie s porozumením.

  Najlepšími riešiteľmi sa stali:

  1. Martin Žolták (IV. G) 108,5  bodov

  2. Vladimír Pirník (III. G) 84,5 bodov

  3. Filip Štec (IV. G) 84  bodov

   

  Ing. Jana Čabalová

   

 • Expert geniality show

  Expert  geniality show

  Dňa 30. 11. 2021 na našej škole prebiehala súťaž Expert geniality show. Zúčastnili sa na nej 7 žiaci: Tomáš Pančura, Matúš Pančura, Patrik Suchý, Tibor Kostilník z II. A triedy a Marko Halajčik, Michal Gojdič, Tomáš Kocan z III. A triedy.

  Každý žiak si vybral dve súťažné témy. Hlavnú tému Do you speak English? absolvovali všetci súťažiaci. Ako druhú tému žiaci preferovali najmä Svetobežník. No našli sa aj takí, ktorí si vybrali Mozgolamy. V rámci daných tém žiaci mali možnosť overiť si svoje znalosti nielen z anglického jazyka, ale aj zo zemepisu či histórie.

  K najlepším riešiteľom sa zaradili:

  1. Tomáš Pančura (II.A) 85,7

  2. Michal Gojdič (III.A) 64,2

  3. Tibor Kostilník (II.A) 46,8

   

  Ing. Jana Čabalová

 • Školské kolo Olympiády v AJ

  Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku

  Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku sa konalo 10. decembra 2021. Súťažilo sa v kategóriách 2A a 2B. Za správne riešenie úloh mohli žiaci získať maximálne 70 bodov.

  V kategórii 2A súťažili druháci Tomáš Pančura a Patrik Suchý, v kategórii 2B tretiak Vladimír Pirník a štvrtáci Filip Štec a Petra Žulevičová.

  Víťazmi školského kola Olympiády v anglickom jazyku sa stali Tomáš Pančura (56 bodov) a Vladimír Pirník (65 bodov). Obaja postúpili do okresného kola, ktoré sa uskutoční 13. 01. 2022.

   

  Ing. Jana Čabalová

 • Slovenčinári roka

  Slovenčinári roka

  Štvrtý ročník školskej súťaže Slovenčinári roka prebiehal na našej škole 9. - 13. decembra 2021. Cieľom podujatia bolo overiť vedomosti a zručnosti žiakov zo slovenského jazyka a literatúry zábavnou formou. Učiteľka Miroslava Gičová pripravila pre súťažiacich z jednotlivých tried rôzne úlohy zamerané na tvorivosť, pravopis či vedomosti z literatúry.

  Slovenčinármi roka 2021 za jednotlivé triedy sa stali:

  Dávid Smolej (I. A)

  Emília Iškyová (II. A)

  Tomáš Kocan  a Miroslav Kuruc (III. A)

  Tra My Luu Thi a Anna Koťuchová (IV. A)

  Jakub Fedorišin (II. NŠ)

   

  Mgr. Miroslava Gičová

 • Okresné kolo Olympiády v AJ

  Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku

  Dňa 13. januára 2022 sa v našej škole uskutočnilo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku. Našu školu reprezentovali Vladimír Pirník z III. G triedy a Tomáš Pančura z II. A triedy.

  Súťažilo sa online formou. Žiaci sa prihlásili cez EDUPAGE, pričom im  bol následne pridelený súťažný kód. Na riešenie úloh mali 25 minút.

  Na základe zverejnených výsledkov do krajského kola, ktoré sa uskutoční 8. februára 2022, postúpil Tomáš Pančura.

   

  Ing. Jana Čabalová

Kalendár

<< Júl 2022 >>
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 Rozvrh hodín

  od do
1. 07:55 08:40
2. 08:45 09:30
3. 09:35 10:20
4. 10:40 11:25
5. 11:35 12:20
6. 12:50 13:35
7. 13:40  14:25
8. 14:30 15:15

Kontakt

Spojená škola

Duchnovičova 506

068 01 Medzilaborce

 

e-mail: sosaw@post.sk

tel.: 057 / 73 21 348

slide-01 slide-02 slide-03 slide-04 slide-05

VÁŠ DISPLEJ JE PRÍLIŠ
MALÝ PRE ZOBRAZENIE
TEJTO STRÁNKY.
POUŽITE DISPLEJ
S VYŠŠÍM ROZLÍŠENÍM.
************************************
YOUR DEVICE IS TOO SMALL
FOR BROWSING THIS PAGE.
USE A DEVICE
WITH HIGHER RESOLUTION.