header-01 header-02 header-03 header-04 header-05 header-06
Spojená škola
Medzilaborce
Nachádzate sa tu: Domov > Aktivity > Súťaže > Školský rok 2018/2019

Školský rok 2018/2019

 • Mladý remeselník

  Mladý remeselník

  V dňoch 20.11.2018 sa žiaci našej školy zúčastnili na 24. ročníku medzinárodnej súťaže Mladý remeselník v Prešove, ktorá sa konala v priestoroch SOŠ technickej na Volgogradskej ulici v Prešove.

  Samotná súťaž prebiehala v dvoch remeslách – stolár, murár. SOŠ polytechnická Andyho Warhola mala zastúpenie v odbore stolár, kde súťažili žiaci Jakub Fedorišin a Peter Zavacký pod vedením majstra Mgr. Slavomíra Čerevku. Svoje teoretické vedomosti a praktické zručnosti prezentovali pri zhotovení masívnej stavebnej podpery. V silnej konkurencii dvanástich súťažiacich zo šiestich škôl sa Peter Zavacký umiestnil na peknom 4. mieste a Jakub Fedorišin na 8. mieste.

  Okrem zážitkov a nadobudnutých skúseností si žiaci z tejto súťaže odniesli hodnotné vecné ceny. Verím, že naši žiaci budú toto remeslo a našu školu reprezentovať aj naďalej, tak ako doteraz.

  Mgr. Slavomír Čerevka

  0001
  0002
  0003
  0004
  0005
 • Súťaž stredoškolských časopisov

  Súťaž stredoškolských časopisov

  28. novembra 2018 sa konalo vyhodnotenie Súťaže stredoškolských časopisov, ktorú organizuje Prešovský samosprávny kraj v spolupráci s Regionálnou organizáciou Slovenského syndikátu novinárov v Prešove. Na tomto podujatí sa zúčastnili aj žiaci našej školy pod vedením učiteľky Miroslavy Gičovej. Do súťaže už šiestykrát prihlásili školský časopis La Borec.

  V Knižnici P. O. Hviezdoslava v Prešove (Detská knižnica Slniečko) prítomných privítala Daša Jeleňová, hovorkyňa PSK. V úvode sa k nádejným novinárom prihovoril aj Milan Majerský, predseda Prešovského samosprávneho kraja. Potom nasledovalo hodnotenie prihlásených časopisov odbornou porotou. Piati profesionálni novinári sa vyjadrovali hlavne k obsahu, štylistike, spracovaniu tém, fotografiám, grafike, titulkom a ku kreativite jednotlivých časopisov.

  La Borec porotcov zaujal. Páčilo sa im, že mapuje život školy, pôsobí sviežo, je kreatívny aj vďaka nápaditým titulkom. Vyzdvihli aj humornú stránku rubriky Prichytený pri čine. Na druhej strane porota upozornila na to, že treba viac dbať nielen na kvalitu fotografií, ale aj na ich výber, pretože majú korešpondovať s článkom.

  Do aktuálneho ročníka súťaže sa prihlásilo 21 stredoškolských časopisov. Tie porota podľa počtu získaných bodov rozdelila do troch pásiem: bronzového, strieborného a zlatého, prípadne udelila špeciálne ceny. Časopisy s najnižším počtom bodov získali iba diplom za účasť. Veľmi nás teší, že sa La Borec napriek nedostatkom ocitol v bronzovom pásme. Diplom a ceny prevzala žiačka Anna Koťuchová, nová členka redakčnej rady, z rúk Milana Grejtáka, predsedu Regionálnej organizácie Slovenského syndikátu novinárov v Prešove.

  Po odovzdaní všetkých cien účastníkov podujatia pozdravil aj europoslanec Ján Štefanec prostredníctvom videonahrávky. Zároveň členom redakčnej rady víťazného časopisu Stretnutia (z Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku) udelil špeciálnu cenu – cestu do Bruselu.

  Mgr. Miroslava Gičová

  0001
  0002
  0003
  0004
 • Slovenčina hrou

  Slovenčina hrou

  Školská súťaž Slovenčina hrou mala 6. decembra 2018 už 11. pokračovanie. Zásluhu na tom majú učiteľky Miroslava Gičová a Monika Stirčáková. Cieľom podujatia bolo overiť nielen vedomosti zo slovenského jazyka a literatúry, ale aj tvorivé schopnosti, kreativitu či fantáziu žiakov, a to zábavnou formou.

  Súťažilo osem 3-členných družstiev v piatich kolách, z toho jeden tím tvorili žiaci zo ZŠ na Duchnovičovej ulici v Medzilaborciach. Prvé, tzv. zahrievacie kolo vystriedala vedomostná tabuľka. Potom sa žiaci popasovali s tvorbou reklamy. V predposlednom kole s názvom 25 sekúnd slávy súťažiaci museli promptne reagovať na sadu piatich otázok. Záver podujatia patril čelovke.

  Výkony súťažných tímov hodnotila porota. Učitelia Anna Fecáková, Anna Libáková a Alexander Murín pozorne sledovali vedomosti a tvorivé schopnosti súťažiacich s cieľom spravodlivo udeliť body. Prvé miesto získali Simeon Zavacký, Tomáš Roháč z III. A a Lukáš Koťuch z II. A. Druhú priečku obsadili druháci Ivan Roháč, Patrícia Pirníková a Patrik Olah. Z tretieho miesta sa tešilo družstvo zo základnej školy. Porota ešte udelila aj špeciálne ceny trom jednotlivcom:
  Jánovi Šmilňákovi (I. NŠ) a Emílii Stankovej (II. B) za čelovku, žiakovi ZŠ za imitáciu starenky v reklame.

  Ceny výhercom odovzdal Slavomír Gališin, zástupca riaditeľky školy.

  Miroslava Gičová, organizátorka podujatia

  P1120987
 • Slovenčinári roka

  Slovenčinári roka

  V predvianočnom čase v škole prebiehali rôzne tradičné podujatia. Avšak tohtoročnou novinkou bola súťaž Slovenčinári roka 2018, ktorú zorganizovala Miroslava Gičová, učiteľka slovenského jazyka a literatúry. Cieľom podujatia bolo netradičnou formou overiť vedomosti a zručnosti žiakov z daného vyučovacieho predmetu.

  Triedne kolá prebiehali v študijných ročníkoch od 11.12. do 13.12.2018. Súťažiaci absolvovali niekoľko zaujímavých kôl, pričom mali preukázať svoje jazykové či literárne vedomosti a tvorivosť:
  • Slová v slove
  • Viete to?
  • Pravopis
  • Poznáte literárne diela?
  • Čo tam nepatrí?
  • Čo tam chýba?
  • Páli vám to?
  • Skúška pozornosti
  • 25 sekúnd slávy

  Do súťaže sa zapojili všetci žiaci. Tí najlepší s najväčším počtom bodov postúpili do semifinále
  a traja do finále. V závere bol v každej triede vyhlásený Slovenčinár roka 2018. Toto sú tí najlepší:
  1. Dominik Lopata – IV. A
  2. Kristián Malík – III. A
  3. Kornélia Jalčová – II. A
  4. Tra My Luu Thi – I. A
  5. Peter Zavacký – I. NŠ

  Výhercom srdečne blahoželáme. Veríme, že aj v budúcom školskom roku študenti prejavia záujem o ďalšie pokračovanie súťaže Slovenčinári roka.

  Mgr. Miroslava Gičová

  0001
  0002
  0003
  0004
  0005
  0006
 • Angličtinár roka

  Angličtinár roka

  Dňa 30.11.2018 v čase od 9:00 do 11:00 hod. sa konala súťaž Angličtinár roka, po tretíkrát v medzinárodnom meradle pod názvom Best in English. Cieľom súťaže bolo motivovať žiakov k štúdiu anglického jazyka a zvýšiť ich záujem o výučbu cudzích jazykov.

  Súťaž prebehla formou on-line testu v trvaní 60 minút. Obsah testu zodpovedal úrovni B1 - C1 podľa Európskeho referenčného rámca. Súťaž bola určená pre žiakov stredných škôl a gymnázií vo veku 15 - 19 rokov. Organizátorom súťaže bol Inštitút pre rozvoj kompetencií.

  Do súťaže sa zaregistrovali 11 žiaci z 1. - 3. ročníka. V rámci našej školy si najlepšie počínali Sebastián Bačovčin, Tomáš Roháč, Kornélia Jalčová a Diana Turok-Meceňová.

  Súťaž po technickej stránke zabezpečoval Ing. Stanislav Murdzik. Za akciu bola zodpovedná vyučujúca anglického jazyka Mgr. Mária Niskáčová.

  Všetkým účastníkom ďakujeme za účasť v teste.

  Mgr. Mária Niskáčová

 • Mikulášska show

  Mikulášska show

  Štyri živly – oheň, voda, zem, vzduch

  V predvianočnom čase sa na Strednej odbornej škole polytechnickej Andyho Warhola v Medzilaborciach uskutočnila tradičná súťaž pod názvom Mikulášska show. Jej už deviaty ročník sa konal 20.decembra 2018 v kaderníckom salóne odborného výcviku na Ul. mierovej.

  Žiačky sa pod vedením majsteriek Ing. H. Turcmanovičovej a M. Kačurovej snažili pripraviť na tvorbu účesov,ktoré predstavovali štyri živly. Do súťaže sa zapojilo šesťžiačokz I. - III. ročníkov učebného odboru kaderník a I.NŠ z odboru vlasová kozmetika. Dievčatá na svojich modelkách využili odborné zručnosti, vedomosti, preukázali nadanie, tvorivosť a fantáziu pri tvorbe súťažných účesov.

  Hodnotiaca komisia sledovala náročnosť, čistotu realizácie práce pri dodržiavaní bezpečnostných a hygienických predpisov. Meradlom hodnotenia bola aj kreativita súťažiacich, ich zručnosť pri prevedení súťažného účesu. K danému typu účesu bolo dôležité prispôsobiť odev aj líčenie, s čím si dievčatá hravo poradili.

  Porota to vôbec nemala jednoduché, nakoniec sa dohodla a určila najlepší účes, ktorý predstavoval jeden zo živlov, a tovzduch. Vytvorila ho Ivana Čabalová, a tak sa stala víťazkou Mikulášskej show, druhé miesto získala Natália Kozlovská so živlom oheň, tretiu priečku obsadila Mirka Miľová so živlom voda.

  Riaditeľka školy Mgr. Jarmila Savčakovábola milo prekvapená a vyjadrila slova chvály na výkony našich žiačok aodovzdala im vecné ceny, za ktoré srdečne ďakujeme aj našim sponzorom.

  Kadernícke súťaže sú pre žiačky výbornou príležitosťou prezentovať manuálne zručnosti a tvorivé schopnosti, ktoré sú veľmi dôležité pre ich budúce povolanie.

  Ing. Henrieta Turcmanovičová

 • Za krásu slova

  Za krásu slova

  XXI. ročník krajskej súťaže študentov stredných škôl Prešovského samosprávneho kraja Za krásu slova sa uskutočnil 21. marca 2019 na pôde Súkromnej strednej odbornej školy ELBA v Prešove. Poslaním tejto súťaže je upevňovať a rozvíjať teoretické vedomosti a praktické zručnosti zo slovenského jazyka a prehlbovať pozitívny vzťah mládeže k materinskému jazyku a jeho hodnotám. Vyhlasovateľmi súťaže boli Krajská rada a miestny odbor Matice slovenskej v Prešove, Úrad Prešovského samosprávneho kraja (odbor školstva) a Súkromná stredná odborná škola ELBA v Prešove.

  V aktuálnom ročníku podujatia súťažili stredoškoláci v dvoch kategóriách – gymnáziá a stredné odborné školy. Všetci absolvovali 3 súťažné disciplíny:
  - písomný vedomostný test z jednotlivých zložiek slovenského jazyka,
  - ústny prednes na ľubovoľnú tému pripraveného prejavu,
  - ústny prednes prejavu na vyžrebovanú tému.

  Našu školu reprezentoval žiak tretieho ročníka Simeon Zavacký. Po absolvovaní testu predstúpil pred porotu s prejavom, v ktorom predstavil svoje divy sveta. Po krátkej prestávke si súťažiaci vytiahli ďalšiu tému. Na prípravu prejavu mali približne 15 minút. Náš žiak sa vyjadril, že ním vyžrebovaná téma Hľadajme, čo máme spoločného veľmi neoslovila. Napriek tomu sa snažil vyjadriť svoje myšlienky a zabojovať aj v poslednej disciplíne.

  Súťaž, ktorá sa niesla v duchu 170. výročia narodenia P. O. Hviezdoslava, sa chýlila ku koncu. Na vyhodnotení Simeon Zavacký bol odmenený za svoj výkon diplomom za účasť a knihou. Síce nezískal popredné umiestnenia, ale nadobudol cenné skúsenosti v role rečníka.

  Mgr. Miroslava Gičová

  0001
  0002
  0003
  0004
 • Matematický klokan

  Matematický klokan

  Súťaž, ktorej vznik sa datuje už od roku 1991 vo Francúzsku.

  Tvorcovia dali súťaži názov Matematický klokan po austrálskom národnom zvieratku. Inšpirovali sa podobnou súťažou, ktorá vznikla v Austrálii. Oficiálnym usporiadateľom súťaže je Asociácia KSF – Kangourou sans frontiéres (Klokan bez hraníc). Združuje už viac ako 65 krajín z Európy, Ázie, Ameriky, a dokonca aj z Afriky. V marci 2018 súťažilo spolu 6 115 035 žiakov, z toho Slovensko prispelo počtom 65580 súťažiacich.

  Matematický klokan sa stal najväčšou matematickou súťažou na svete. V teste, ktorý už tradične tvorí 24 úloh s rôznym bodovým ohodnotením, si počas 60 minút otestovalo svoje matematické vedomosti a zručnosti 10 študentov našej školy. V tomto školskom roku sme súťažili iba v kategórii Kadet O12 – pre študentov 1. a 2. ročníkov SOŠ.
  V kategórii Kadet O12 súťažili študenti I.A triedy /Anna Koťuchová, Erik Koťuch, Lívia Suchá, Dávid Steranka a Tra my Luu Thi/ a II.A triedy /Ivan Roháč, Kornélia Jalčová, Diana Turok – Meceňová, Patrícia Pirníková a Viktória Hricková.

  Medzi troch najúspešnejších školských klokanov možno právom zaradiť Dianu Turok – Meceňovú s počtom bodov 72, úspešnosťou 60% a percentilom 73,9%. O priečku nižšie v rámci školy doskákal Ivan Roháč so 68 bodmi a percentilom 66,9%. Tretím najúspešnejším školským klokanom sa stal Erik Koťuch so 66 bodmi a s percentilom 63,5.

  Poznámka: Percentil znamená, koľko percent účastníkov svojím výsledkom študent v danom teste predstihol.

  Všetkým úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme.

  Ing. Zdenka Vladyková

Kalendár

<< Júl 2022 >>
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 Rozvrh hodín

  od do
1. 07:55 08:40
2. 08:45 09:30
3. 09:35 10:20
4. 10:40 11:25
5. 11:35 12:20
6. 12:50 13:35
7. 13:40  14:25
8. 14:30 15:15

Kontakt

Spojená škola

Duchnovičova 506

068 01 Medzilaborce

 

e-mail: sosaw@post.sk

tel.: 057 / 73 21 348

slide-01 slide-02 slide-03 slide-04 slide-05

VÁŠ DISPLEJ JE PRÍLIŠ
MALÝ PRE ZOBRAZENIE
TEJTO STRÁNKY.
POUŽITE DISPLEJ
S VYŠŠÍM ROZLÍŠENÍM.
************************************
YOUR DEVICE IS TOO SMALL
FOR BROWSING THIS PAGE.
USE A DEVICE
WITH HIGHER RESOLUTION.