header-01 header-02 header-03 header-04 header-05 header-06
Spojená škola
Medzilaborce
Nachádzate sa tu: Domov > Aktivity > Súťaže > Školský rok 2017/2018

Školský rok 2017/2018

 • Beh mesta Medzilaborce

  Beh mesta Medzilaborce

  Dňa 29. septembra sa študenti našej školy zapojili do podujatia pod názvom Beh mesta Medzilaborce. Už IV. ročník tejto súťaže organizovalo CVČ, riaditeľom pretekov bol V. Višňovský, primátor mesta.

  Súťažiaci boli rozdelení do jednotlivých kategórií podľa roku narodenia. Dĺžku trate organizátori upravili kvôli obmedzeniu dopravy, takže všetci bežali 1 kolo (750 m).

  Počas pretekov naši žiaci podali skvelé výkony. Z dievčat narodených v roku 2001 striebornú medailu získala Tiffany Pristašová (II.A). Jej spolužiak Mário Kováč takisto obsadil 2. priečku.

  Z chlapcov narodených v roku 2000 zlatú medailu získal Peter Zavacký (III.B) a z druhého miesta sa tešil Marek Galajda (III.A).

 • Volejbalový turnaj O pohár vedúceho odboru školstva PSK

  Volejbalový turnaj O pohár vedúceho odboru školstva PSK

  Zamestnanci škôl v pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja sa opäť zišli na volejbalovom turnaji O pohár vedúceho odboru školstva PSK. Slávnostné otvorenie XIII. ročníka sa konalo na Strednej pedagogickej škole v Levoči. Účastníkov turnaja privítal riaditeľ školy a osobne ich pozdravil aj Karol Lacko, vedúci odboru školstva PSK.

  Na turnaji sa zúčastnilo 13 družstiev. Hralo sa v 4 skupinách. Volejbalisti výberu okresu Medzilaborce v zložení M. Gičová, M. Vojník, M. Mazanec, S. Gališin, V. Kvaska, P. Lukačik, P. Holzer a M. Lučko statočne bojovali v základnej skupine s okresmi Humenné, Sabinov a Stropkov. Tri výhry nad súpermi posunuli náš tím do druhého kola.

  Zápasy v finálovej štvorke sa však družstvu celkom nevydarili. Po prehre s Kežmarkom a Popradom nakoniec obsadili 4. priečku. Na 1. mieste už tradične skončilo družstvo zo Starej Ľubovne.

  Vyhodnotenie športového podujatia sa konalo v historickom centre Levoče v hoteli Stela. V závere organizátori prisľúbili, že chcú naďalej zachovať túto športovú tradíciu. Súčasne avizovali, že XIV. ročník turnaja by sa mal pravdepodobne konať v Prešove.

  Mgr. Miroslava Gičová

 • Okresné kolo vo futsale

  Okresné kolo vo futsale

  Centrum voľného času Dúha v Humennom zorganizovalo dňa 20.10.2017 okresné kolo vo futsale študentov stredných škôl. Akcia sa konala v mestskej športovej hale.

  Do okresného kola sa zapojila aj naša škola v zložení žiakov: Tomáš Roháč, Mário Kováč, Daniel Kvaško, Gabriel Lukačik, Marek Galajda, Peter Zavacký, Sebastián Kizák, Martin Bogric a Ladislav Lelič. Naši žiaci pod vedením Bc. Andreja Šteňka v silnej konkurencii 9 družstiev nakoniec obsadili 4. miesto.

  Bc. Andrej Šteňko

 • Mladý remeselník

  Mladý remeselník

  V dňoch 15.–16.11.2017 sa dvaja žiaci našej školy zúčastnili na 23. ročníku medzinárodnej súťaže Mladý remeselník, ktorá sa konala v Prešove. Podujatie sa uskutočnilo v priestoroch SOŠ technickej na Volgogradskej ulici.

  Samotná súťaž prebiehala v dvoch remeslách – stolár a murár. Naša škola mala zastúpenie v stolárstve. Žiaci tretieho ročníka Sebastián Kizák a Peter Zavacký pod vedením majstra Mgr. Slavomíra Čerevku preukázali svoje odborné vedomosti a zručnosti pri zhotovení masívneho dreveného šamlíka. V silnej konkurencii desiatich súťažiacich získal Sebastián Kizák deviate miesto. Peter Zavacký si v súťaži obhájil zaslúžené šieste miesto.

  Okrem zážitkov a nadobudnutých skúseností si žiaci z tohto podujatia odniesli hodnotné vecné ceny, ktoré im odovzdala samotná primátorka mesta Prešov a riaditeľ SOŠ technickej.

  Verím, že naši žiaci budú reprezentovať školu v stolárskom remesle aj na ďalších ročníkoch súťaže Mladý remeselník.

  Mgr. Slavomír Čerevka

 • Fotografia z pohraničia

  Fotografia z pohraničia

  Koncom októbra sa žiačky 4. ročníka Kornélia Bejdová, Andrea Klecová a Rebeka Chalachanová zapojili do fotografickej súťaže fotografia z pohraničia. Cieľom súťaže je propagácia najzaujímavejších miest poľsko-slovenského pohraničia a motivovanie mládeže k aktívnemu spôsobu trávenia voľného času.

  Porota bude práce hodnotiť v priebehu mesiaca november, berúc do úvahy umeleckú hodnotu, kvalitu a originalitu súťažných fotografií.

  Dievčatám budeme držať prsty, aby získali niektorú z hodnotných cien.

  Mgr. Marián Mazanec

 • iBobor

  iBobor

  V školskom roku 2017/2018 sa žiaci našej školy zapojili už do jedenásteho ročníka celoslovenskej on-line informatickej súťaže iBobor.

  Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

  V rámci školy súťaž prebiehala v učebni Infoveku:
  a) 6. novembra od 9.30 do 13.30 - súťažná kategória Juniori / I.A, II.A /,
  b) 7. novembra od 9.30 do 13.30 - súťažná kategória Seniori / IV.A/.

  Priebeh súťaže

  Vo vyhlásenom súťažnom dni v čase od 9.30 do 13.30 sa žiaci prihlasovali na súťažný portál iBobor svojím prideleným kódom a v priebehu 40 minút vyplnili on-line súťažný test pozostávajúci z 15 otázok (5 otázok jednoduchých, 5 stredne náročných a 5 ťažkých). Každý žiak pracoval samostatne na počítači v škole.

  Do súťaže bolo prihlásených celkovo 27 žiakov našej školy v kategórii Juniori /žiaci 1. a 2. ročníka/ a v kategórii Seniori /žiaci 3. a 4. ročníka/. Na súťaži sa zúčastnilo 24 žiakov: v kategórii Juniori 21 žiakov, v kategórii Seniori 3 žiaci.
  Dosiahnuté výsledky jednotlivých žiakov sú uvedené v tabuľkách. Najvyšší počet bodov získala žiačka I.A Patrícia Pirniková a žiak II.A Simeon Zavacký.

  Výsledky v rámci Slovenska

  V kategórii Juniori v rámci celého Slovenska úspešne súťažilo 7 775 študentov, plný počet bodov dosiahli 2 študenti a priemerný počet získaných bodov bol 33,59, medián 33,37. V kategórii Seniori úspešne súťažilo 4 716 študentov, plný počet bodov získali 40 študenti, pričom priemer získaných bodov bol 40,81, medián 41,025.
  Výsledky žiakov školy sú v kategórii Juniori väčšinou blížiace sa slovenskému priemeru, v kategórii Seniori sú skôr podpriemerné. Medzi úspešných riešiteľov z našej školy sa nezaradil ani jeden žiak.

  Ing. Stanislav Murdzik
  koordinátor súťaže

 • Slovenčina hrou

  Slovenčina hrou

  Súťaž Slovenčina hrou má už v našej škole svoju tradíciu. Zásluhu na tom majú učiteľky Miroslava Gičová a Monika Stirčáková, ktoré v tomto školskom roku pripravili 6.12.2017 jej desiaty ročník. Cieľom tejto súťaže bolo overiť nielen vedomosti zo slovenského jazyka a literatúry, ale aj tvorivé schopnosti, kreativitu či fantáziu žiakov, a to zábavnou formou.

  Súťažilo šesť 3-členných družstiev v piatich kolách. Najprv sa žiaci popasovali s vedomostnou tabuľkou, potom nasledovala tvorba vianočnej reklamy. V treťom kole študenti zisťovali, či im to „páli", no nechýbalo ani rapovanie či tvorenie dialógov podľa písmen v abecede na zadanú tému.

  Výkony súťažných tímov sledovala porota. Zástupkyňa riaditeľky školy Ľubica Dribňaková a učiteľky Anna Holzerová a Anna Libáková to vôbec nemali jednoduché. Veď spravodlivo udeľovať body tak kreatívnym družstvám bolo pomerne náročné. Nakoniec prvé miesto získali maturanti Rebeka Chalachanová, Andrea Klecová a Martin Bogric zo IV. A triedy. Druhú priečku obsadili Peter Zavacký, Sebastián Kizák a Ján Šmilňák z III. B. Z tretieho miesta sa tešilo družstvo MIX, a to dievčatá Alžbeta Halčinová, Juliána Lapihusková zo IV. A spolu s Tiffany Pristašovou z II. A. Porota ešte udelila aj špeciálne ceny trom jednotlivcom:
  NAJLEPŠÍ RAP - Ján Šmilňák,
  TOP VEDOMOSTI - Rebeka Chalachanová ,
  NAJBOHATŠIA SLOVNÁ ZÁSOBA – Alžbeta Halčinová.

  Tento ročník súťaže bol v niečom výnimočný. Na súťaž zavítal špeciálny hosť, a to Mikuláš, ktorý potešil malými darčekmi nielen súťažiacich, ale aj publikum. Samozrejme, že asistoval aj pri odovzdávaní hlavných cien víťazným družstvám.

  Mgr. Miroslava Gičová

  P1120319
  P1120323
  P1120330
  P1120352
  P1120361
  P1120376
  P1120379
  P1120383
  P1120387
 • Angličtinár roka

  Angličtinár roka

  Dňa 30. novembra 2017 prebehla v našej škole on-line súťaž Angličtinár roka v čase od 9:00 do 11:00 hod. Cieľom súťaže bolo motivovať mladých ľudí z mnohých štátov k výučbe anglického jazyka. Táto súťaž slúži na spestrenie vyučovania, zameriava sa na súťaživosť medzi študentmi a prispieva k zvýšeniu ich záujmu o jazykovú výučbu.

  Celkovo sa za školu prihlásilo 10 žiakov zo všetkých ročníkov. Oficiálne výsledky zatiaľ nie sú známe, ale najlepšie si počínali žiaci Sebastián Bačovčin z II.A, Andrea Klecová zo IV.A a Karin Gribová z III.A.

  Celú súťaž technicky zabezpečoval Ing. Stanislav Murdzik, začo mu patrí naše poďakovanie. Za akciu bola zodpovedná vyučujúca anglického jazyka Mgr. M. Niskáčová.

  Mgr. Mária Niskáčová

 • Súťaž stredoškolských časopisov PSK

  Súťaž stredoškolských časopisov PSK

  Naša škola opäť prihlásila školský časopis La Borec na Súťaž stredoškolských časopisov Prešovského kraja. V piatom ročníku sa ocitol v konkurencii rekordných 24 stredoškolských časopisov z 11-tich miest a okresov. Vyhodnotenie súťaže sa konalo 13. decembra v Detskej knižnici Slniečko v Prešove.

  Všetky publikácie hodnotila odborná porota zložená z novinárov profesionálov. Všímala si obsahovú i grafickú úroveň spracovania príspevkov, aktuálnosť tém, ich prepojenie so životom školy či regiónu. Porota poukázala aj na to, že úroveň časopisov rastie z roka na rok, zlepšuje sa ich obsahová i vizuálna stránka.

  Víťazstvo z krajskej súťaže si odniesli Gymploviny z Gymnázia Terézie Vansovej zo Starej Ľubovne, ktoré spolu s ďalšími štyrmi vytvorili skupinu najlepších časopisov, tzv. zlaté pásmo. Sedem časopisov sa ocitlo v striebornom pásme. Veľmi nás potešilo, že medzi nimi bol aj La Borec, ktorý obhájil svoju pozíciu z minulého roka. Bronzové pásmo dosiahlo 7 časopisov a 5 získalo diplom za účasť.

  Okrem vecných cien, diplomov, získali víťazné školy aj finančné príspevky. Bonusom bolo žrebovanie zúčastnených redakčných tímov o tzv. mediálny deň v Bardejovskej televízii.

  Mgr. Miroslava Gičová

 • Mikulášska show

  Mikulášska show

  V adventnom čase sa na Strednej odbornej škole A.Warhola v Medzilaborciach realizovala súťaž pod názvom Mikulášska show. Naše kaderníčky sa zdarne pripravovali už na jej ôsmy ročník, ktorý sa konal 14. decembra 2017 v kaderníckom salóne odborného výcviku.

  Žiačky sa pod vedením majsteriek Ing. H. Turcmanovičovej a M. Kačurovej rozhodli popasovať s prípravou spoločenských účesov na stužkovú slávnosť. Do súťaže sa zapojilo päť študentiek 1. až 3. ročníkov učebného odboru kaderník. Dievčatá na svojich modelkách využili odborné zručnosti, vedomosti, preukázali nadanie, tvorivosť, fantáziu pri tvorbe súťažných účesov.

  Hodnotiaca komisia sledovala nielen náročnosť, ale aj čistotu realizácie práce vzhľadom na dodržiavanie bezpečnostných a hygienických predpisov. Meradlom hodnotenia bola taktiež kreativita súťažiacich, ich zručnosť pri prevedení spoločenského účesu. K danému typu účesu bolo dôležité prispôsobiť odev aj líčenie, s čím si dievčatá hravo poradili.

  Porota to vôbec nemala jednoduché. Napokon sa dohodla a určila najlepší účes, ktorý vytvorila Jana Surmajová st. a tým obhájila minuloročné prvenstvo. Riaditeľka školy Mgr. Jarmila Savčaková pozitívne ohodnotila výkony nádejných kaderníčok a odovzdala im diplomy a vecné ceny, za ktoré srdečne ďakujeme aj našim sponzorom.

  Kadernícke súťaže sú pre žiačky výbornou príležitosťou prezentovať manuálne zručnosti a tvorivé schopnosti, ktoré sú veľmi dôležité pre ich budúce povolanie.

  Ing. Henrieta Turcmanovičová

 • XIV. ročník mestskej ligy vo volejbale

  XIV. ročník mestskej ligy vo volejbale

  Záverečné zápasy XIV. ročníka mestskej ligy vo volejbale sa uskutočnili 5. februára 2018 v telocvični našej školy.
  Doobeda sa odohrali stretnutia v skupine o 4. – 6. miesto. Od 13.00 hod. sa začali zápasy finálovej skupiny, v ktorej sa stretol tím našej školy s hráčmi TJ Sokol Vydraň a PANEP VOLLEY TEAM. V zápasoch nedošlo k prekvapeniu, hráči našej školy podľahli súperom a obsadili 3. miesto. Potom nasledovala päťsetová dráma. Záverečný set mali od začiatku pod kontrolou hráči Panepu, a tak zaslúžene dotiahli zápas do víťazného konca nad Sokolom.

  O 18.00 hod. sa v reštaurácii Buena uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie. Ceny pre víťazné družstvá a najlepších jednotlivcov odovzdával MUDr. Ľubomír Ondrášik, poslanec mestského zastupiteľstva.

  Celkové poradie:

  1. PANEP VOLLEY TEAM
  2. TJ Sokol Vydraň
  3. SOŠ A. Warhola
  4. Ruthenia Team
  5. PSS, a. s.
  6. Relax Team

  Mgr. Miroslava Gičová

 • Nohejbalový turnaj O putovný pohár riaditeľky SOŠAW

  Nohejbalový turnaj O putovný pohár riaditeľky SOŠAW

  Dňa 3. marca 2018 sa v telocvični našej školy uskutočnil V. ročník nohejbalového turnaja O putovný pohár riaditeľky SOŠ A. Warhola.

  Na turnaji sa zúčastnilo 5 mužstiev. Hralo sa systémom každý s každým. Hráčom našej školy sa podarilo vyhrať všetky vzájomné zápasy, a tak sa stali celkovým víťazom turnaja.

  Ceny pre víťazné mužstvá odovzdávali riaditeľka školy Mgr. Jarmila Savčaková a Ing. Vladislav Višňovský, primátor mesta.

  Konečná tabuľka:
  1. SOŠ Andyho Warhola
  2. AC/DC
  3. DREAM TEAM
  4. Amatéri
  5. Čabiny

  Mgr. Marián Mazanec

 • Volejbalový turnaj zmiešaných družstiev

  Volejbalový turnaj zmiešaných družstiev

  Pri príležitosti MDŽ sa 16. marca 2018 uskutočnil volejbalový turnaj zmiešaných družstiev v telocvični ZŠ Komenského. Jeho organizátormi boli CVČ a mesto Medzilaborce.

  Do turnaja sa zapojilo 5 družstiev, pričom v tíme mohli hrať maximálne 2 muži. Hralo sa systémom každý s každým. Tím našej školy tvorili 4 žiačky (R. Chalachanová, A. Halčinová, A. Klecová, K. Jalčová) a 2 učitelia (M. Gičová, M. Vojník).

  Hneď v prvom zápase naši hráči mali šancu zdolať družstvo Sokol Vydraň, ale v treťom rozhodujúcom sete nakoniec podľahli súperovi. Druhý zápas im priniesol výhru nad ZŠ Komenského. Ďalšie dva zápasy opäť neboli úspešné, takže celkovo obsadili až 4. miesto. Dievčatá boli sklamané, lebo sa im nepodarilo obhájiť prvenstvo z minulého roka.

  Mgr. Miroslava Gičová

  02
  03
 • Za krásu slova

  Za krásu slova

  Jubilejný XX. ročník krajskej súťaže študentov stredných škôl Prešovského samosprávneho kraja Za krásu slova sa uskutočnil 21. marca 2018 na pôde Súkromnej strednej odbornej školy ELBA v Prešove. Poslaním tejto súťaže je upevňovanie a rozvíjanie teoretických vedomostí a praktických zručností zo slovenského jazyka a prehlbovanie pozitívneho vzťahu mládeže k materinskému jazyku a jeho hodnotám. Vyhlasovateľmi súťaže boli Krajská rada a miestny odbor Matice slovenskej v Prešove, Úrad Prešovského samosprávneho kraja (odbor školstva) a Súkromná stredná odborná škola ELBA v Prešove.

  V aktuálnom ročníku podujatia súťažili stredoškoláci v dvoch kategóriách – gymnáziá (11 študentov) a stredné odborné školy (10 študentov). Všetci absolvovali 3 súťažné disciplíny:
  - písomný vedomostný test z jednotlivých zložiek slovenského jazyka,
  - ústny prednes na ľubovoľnú tému pripraveného prejavu,
  - ústny prednes prejavu na vyžrebovanú tému /príprava na prednes 10 minút/.

  Našu školu reprezentovala žiačka štvrtého ročníka Rebeka Chalachanová. Vysoký počet bodov v teste spolu s výborným prednesom dvoch prejavov zaručil študentke víťazstvo v kategórii žiakov stredných odborných škôl. Rebeka tak obhájila svoje prvenstvo z minulého ročníka súťaže, no v tomto roku sa stala aj absolútnou víťazkou krajskej súťaže Za krásu slova, to znamená, že získala za všetky 3 disciplíny najväčší počet bodov zo všetkých súťažiacich vrátane študentov gymnázií.

  Srdečne blahoželáme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy a celého medzilaborského regiónu.

  Mgr. Miroslava Gičová

  20180321_105111
  20180321_144613
 • Vyhodnotenie súťaže Matematický klokan

  Vyhodnotenie súťaže Matematický klokan

  SOŠ A. Warhola sa aj v tomto školskom roku zapojila do matematického zápolenia účasťou v súťaži Matematický klokan. Je to najväčšia medzinárodná matematická súťaž pre žiakov základných a stredných škôl.

  Test tvorilo 24 úloh, kde si počas 60 minút otestovali svoje matematické vedomosti a zručnosti 10 študenti našej školy v kategóriiKadet O12 (žiaci 1. a 2. ročníkov SOŠ).

  Tento rok tvorili zostavu súťažiacich žiaciI.A triedy (Jalčová K., Hricková V., Turok-Meceňová D., Roháč I., Druga E.)a II.A triedy (Roháč T., Pristašová T., Zavacký S., Suško K., Kurťaková N.).

  Diplom školského šampióna a diplom úspešného riešiteľa s percentilom 81,7 % v tomto školskom roku získal Zavacký Simeon. Školského šampióna aj všetkých, ktorí neváhali a zapojili sa do súťaže, čaká milá klokanská odmena.

  Ing. Zdenka Vladyková

Kalendár

<< Júl 2022 >>
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 Rozvrh hodín

  od do
1. 07:55 08:40
2. 08:45 09:30
3. 09:35 10:20
4. 10:40 11:25
5. 11:35 12:20
6. 12:50 13:35
7. 13:40  14:25
8. 14:30 15:15

Kontakt

Spojená škola

Duchnovičova 506

068 01 Medzilaborce

 

e-mail: sosaw@post.sk

tel.: 057 / 73 21 348

slide-01 slide-02 slide-03 slide-04 slide-05

VÁŠ DISPLEJ JE PRÍLIŠ
MALÝ PRE ZOBRAZENIE
TEJTO STRÁNKY.
POUŽITE DISPLEJ
S VYŠŠÍM ROZLÍŠENÍM.
************************************
YOUR DEVICE IS TOO SMALL
FOR BROWSING THIS PAGE.
USE A DEVICE
WITH HIGHER RESOLUTION.