header-01 header-02 header-03 header-04 header-05 header-06
Spojená škola
Medzilaborce
Nachádzate sa tu: Domov > Aktivity > Súťaže > Školský rok 2016/2017

Školský rok 2016/2017

 • Branný pretek

  Branný pretek

  Dňa 14.10.2016 sa uskutočnil v Humennom branný pretek základných a stredných škôl, organizovaný Okresným výborom DPO  v spolupráci s OR a ZB HaZZ. Už po druhýkrát súťaž absolvovali žiaci našej školy z odboru mechanik hasičskej techniky pod vedením majstra odbornej praxe Bc. Andreja Šteňka a učiteľa Mgr. Miroslava Vojníka.  Na súťaži sa zúčastnili dve družstvá. Prvé družstvo tvorili žiaci štvrtého ročníka: Tomáš Palej (kapitán družstva), Dávid Sičák, Matúš Vodilka, Peter Beňo a Marek Gunár,  druhé družstvo zostavili žiaci prvého a druhého ročníka: Tomáš Roháč (kapitán družstva), Stanislav Vagaský, Marek Jalč, Maroš Salnický a Gabriel Lukačik.

  Súťažilo sa v dvoch disciplínach, a to v požiarnom športe, ktorý pozostával z behu, streľby, hodu granátom, lezenia po povrazovom rebríku, prvej pomoci, orientácie v teréne, signalizácie a určovania hasiacich prístrojov. Túto disciplínu absolvovalo osem súťažných družstiev. Naše družstvo pod vedením T. Roháča obsadilo pekné tretie miesto. Druhou súťažnou disciplínou bol požiarny útok. V konkurencii ôsmich družstiev sa víťazmi stali naši  štvrtáci.

  Budúci mechanici hasičskej techniky na brannom preteku úspešne reprezentovali našu školu a ukázali teoretickú a praktickú pripravenosť na výkon povolania v danom odbore. Preukázali teoretické vedomosti a praktické zručnosti vo všetkých oblastiach požiarnej prípravy. Je potrebné poďakovať sa všetkým súťažiacim a vyučujúcim, ktorí sa podieľali na príprave žiakov na súťaž.

  Mgr. Stanislav Protivňak

 • Mladý remeselník

  Mladý remeselník

  V dňoch 15. – 16.11.2016 sa žiaci našej školy zúčastnili na 22. ročníku medzinárodnej súťaže Mladý remeselník, ktorá prebiehala v priestoroch SOŠ technickej na Volgogradskej ulici v Prešove.

  Samotná súťaž sa týkala troch remesiel – stolár, murár, pokrývač. Naša škola mala zastúpenie v odbore stolár. Žiaci Matúš Serbák a Peter Zavacký sa pod vedením majstra odborného výcviku Mgr. Slavomíra Čerevku prezentovali teoretickými a praktickými vedomosťami pri zhotovení masívneho dreveného stolca na sedenie (hokerlíka). V silnej konkurencii desiatich súťažiacich sa Matúš Serbák umiestnil na peknom 4. mieste a hneď za ním Peter Zavacký obsadil 5. miesto.

  Okrem zážitkov a nadobudnutých skúseností si študenti z tejto súťaže odniesli hodnotné vecné ceny. Verím, že naši žiaci budú toto remeslo a našu školu reprezentovať aj naďalej.

  Mgr. Slavomír Čerevka

 • iBobor

  iBobor

  V školskom roku 2016/2017 sa žiaci našej školy zapojili už do X. ročníka celoslovenskej on-line informatickej súťaže iBobor.

  Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT)  u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

  V rámci školy súťaž prebiehala v učebni Infoveku v dvoch termínoch:
  - 7. novembra od 9.30 do 13.30 v kategórii Junior / I.A, II.A /,
  - 8. novembra od 9.30 do 13.30 v kategórii Seniori / III.A, IV.A/.

  Vo vyhlásenom súťažnom dni v čase od 9:30 do 13:30 sa žiaci prihlasovali na súťažný portál iBobor svojím prideleným kódom a v priebehu 40 minút vyplnili on-line súťažný test pozostávajúci z 15 otázok (5 otázok jednoduchých, 5 stredne náročných a 5 ťažkých). Každý žiak pracoval samostatne na počítači v škole.

  Do súťaže bolo prihlásených celkovo 35 žiakov našej školy. Na súťaži sa nakoniec zúčastnilo iba 27 žiakov. V kategórii Junior 22 žiakov, v kategórii Senior 5 žiakov. Najvyšší počet bodov získala žiačka I.A Tiffany Pristašová.

  V kategórii Juniori v rámci celého Slovenska úspešne súťažilo 8 179 študentov, plný počet bodov dosiahlo 21 študentov a priemerný počet získaných bodov bol 34,37, medián 33,01. V kategórii Seniori úspešne súťažilo 4 354 študentov, plný počet bodov získali 9 študenti, pričom priemer získaných bodov bol 40,09, medián 40,03.

  Ing. Stanislav Murdzik
  koordinátor súťaže

  P1100822
  P1100823
  P1100824
  P1100825
  P1100826
  P1100829
  P1100830
  P1100831
  P1100832
  P1100833
  P1100834
  P1100835
  P1100836
  P1100837
  P1100838
  P1100839
  P1100840
  P1100841
 • Súťaž stredoškolských časopisov PSK

  Súťaž stredoškolských časopisov PSK

  la Borec v striebornom pásme

  Stredná odborná škola Andyho Warhola v Medzilaborciach už štvrtýkrát prihlásila školský časopis la Borec do Súťaže stredoškolských časopisov, ktorú organizovali Prešovský samosprávny kraj v spolupráci s Regionálnou organizáciou Slovenského syndikátu novinárov v Prešove a Knižnicou P. O. Hviezdoslava. Vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo 30. novembra 2016 v priestoroch Detskej knižnice Slniečko v Prešove.

  Piati odborníci na poli žurnalistiky hodnotili v prvom rade obsahovú stránku časopisov, sledovali, ako študenti narábajú s informáciami a ako ich interpretujú. Rovnako si všímali aj vizuálnu stránku časopisu, ale aj kreativitu. Každý časopis získal od porotcov bodové hodnotenie a podľa počtu pridelených bodov bol zaradený do bronzového, strieborného alebo zlatého pásma. Mnohé získali iba diplom za účasť. Aby sa časopis dostal minimálne do bronzového pásma, musel získať aspoň 75 bodov zo 150. Veľmi nás potešilo, že sa náš la Borec v konkurencii 21 škôl posunul z minuloročného bronzového pásma do strieborného spolu s ďalšími piatimi časopismi. Do zlatého  pásma sa dostalo iba 5 časopisov.

  Počas hodnotenia la Borca odzneli väčšinou slová chvály. Porotcu Jána Jacoša, prešovského športového novinára, zaujal článok z minuloročného vyhodnotenia súťaže, čo komentoval slovami: „Váš príspevok bol najlepší.“ Dokonca nás odmenil pepsikolou, ktorú si doslova vyžiadala v spomínanom článku bývalá šéfredaktorka nášho časopisu.  Ďalším plusom la Borca bolo aj to, že neobsahoval články z internetu a mnohé titulky boli výstižné. 

  V závere podujatia  Rebeka Chalachanová, šéfredaktorka la Borca, a Kornélia Bejdová, členka redakčnej rady, prevzali  z rúk porotcov „strieborný“ diplom . „Zlepšujete sa,“ to boli pre nás slová chvály z úst predsedníčky poroty Veroniky Fitzekovej, vedúcej kultúry prešovskej župy.

  Hoci náš školský časopis  neobsadil najvyššie priečky, strieborné pásmo znamená pre členov redakčnej rady oproti minulému roku veľký pokrok v oblasti publicistiky.

  Mgr. Miroslava Gičová

  DSC_0857
  DSC_0858
  DSC_0861
  DSC_0864
  DSC_0865
  DSC_0866
  DSC_0868
 • Olympiáda ľudských práv

  Olympiáda ľudských práv

  Dňa 7. decembra si žiaci školy zmerali sily vo vedomostiach z oblastí ľudských práv. Na súťaži sa zúčastnilo 37 žiakov, ktorí preukazovali svoje znalosti vo vedomostnom on-line teste. Najviac sa darilo Rebeke Chalachanovej z III. A triedy, ktorej úspešnosť bola 72,5 %, na druhom mieste sa umiestnila jej spolužiačka Andrea Klecová s úspešnosťou 70 %. Tretie miesto získal žiak II. A triedy Štefan Sopirjak, ktorý dosiahol 62,5 % úspešnosť.

  Mgr. Monika Stirčáková

  P1100646
  P1100647
 • Mikulášska show

  Mikulášska show

  Moderné folklórne variácie účesov

  V predvianočnom čase sa na Strednej odbornej škole Andyho Warhola v Medzilaborciach konala súťaž pod názvom Mikulášska show. Na jej už siedme pokračovanie sa tešili hlavne naše kaderníčky, ktoré sa stretli 13.decembra 2016 v kaderníckom salóne odborného výcviku.

  Žiačky sa pod vedením majsteriek Ing. H. Turcmanovičovej a I. Kačurovej rozhodli popasovať s prípravou účesov v ľudovom štýle, kombinovaným modernými prvkami, pretože ich úlohou bolo dodržať tému Moderné folklórne variácie. Do súťaže sa zapojili študentky všetkých ročníkov učebného odboru kaderník a nadstavbového štúdia v odbore vlasová a pleťová kozmetika. Dievčatá na modelkách preukázali svoj talent, využili odborné zručnosti, vedomosti, uplatnili  tvorivosť a fantáziu pri tvorbe súťažných účesov.

  Hodnotiaca komisia sledovala náročnosť, čistotu realizácie práce pri dodržiavaní bezpečnostných a hygienických predpisov. Meradlom hodnotenia bola aj kreativita súťažiacich, ich zručnosť pri prevedení moderného účesu, súčasťou ktorého mali byť folklórne prvky, a to vrkoče či čelenky z kvetov. K danému štýlu účesu bolo treba prispôsobiť odev aj líčenie.

  Porota to nemala jednoduché. Nakoniec určila najlepší účes, ktorý vytvorila žiačka Jana Surmajová st. Jej modelom bola Jana Surmajová ml. Riaditeľka školy Mgr. Jarmila Savčaková pozitívne zhodnotila výkony mladých kaderníčok a odovzdala im diplomy a vecné ceny, za ktoré srdečne ďakujeme hlavne sponzorom Bc. S. Šarakovi a Ing. A. Lickovej.

  Kadernícke súťaže sú pre žiačky výbornou príležitosťou prezentovať manuálne zručnosti a tvorivé schopnosti, ktoré sú veľmi dôležité pre ich budúce povolanie.

  Ing. Henrieta Turcmanovičová

  SONY DSC
  SONY DSC
  SONY DSC
  SONY DSC
  SONY DSC
 • Volejbalový turnaj pri príležitosti MDŽ

  Volejbalový turnaj pri príležitosti MDŽ

  Centrum voľného času v Medzilaborciach a mesto Medzilaborce organizovali 17. marca 2017 Volejbalový turnaj zmiešaných družstiev pri príležitosti MDŽ. Na podujatí sa zúčastnili 4 družstvá, v ktorých herne dominovali hlavne ženy a dievčatá. Z našej SOŠ A. Warhola si športové popoludnie v telocvični Základnej školy na Duchnovičovej ulici užili žiačky III.A, a to Rebeka Chalachanová, Alžbeta Halčinová, Andrea Klecová. Na pomoc im prišli aj bývalá žiačka Nikola Pristašová a učitelia Miroslava Gičová a Miroslav Vojník. Náhradníkmi boli Anička Holzerová, majsterka odborného výcviku, a Slavomír Gališin, zástupca riaditeľky.

  Napriek ťažkému začiatku náš tím postupne zdolal všetkých súperov, a tak sa zaslúžene tešil z víťazstva. Na vyhodnotení súťaže prevzala diplom a víťazný pohár Rebeka Chalachanová. Cenu odovzdávali V. Lukačik, hlavný rozhodca, a T. Polohová, riaditeľka CVČ.

  IMG_1887
 • Za krásu slova

  Za krásu slova

  V poradí XIX. ročník krajskej súťaže študentov stredných škôl Prešovského samosprávneho kraja Za krásu slova sa uskutočnil 23. marca 2017 na pôde Súkromnej strednej odbornej školy ELBA v Prešove. Poslaním tejto súťaže je upevňovanie a rozvíjanie teoretických vedomostí a praktických zručností zo slovenského jazyka a prehlbovanie pozitívneho vzťahu mládeže k materinskému jazyku a jeho hodnotám. Aktuálny ročník sa konal v Roku Jozefa Miloslava Hurbana, pretože 19. marca 2017 uplynulo 200 rokov od narodenia tohto štúrovského básnika, spisovateľa a organizátora národného hnutia.

  Vyhlasovateľmi súťaže sú Miestny odbor Matice slovenskej a Dom Matice slovenskej v Prešove, odbor Mladej Matice v Prešove, Úrad Prešovského samosprávneho kraja a Súkromná stredná odborná škola ELBA v Prešove. V aktuálnom ročníku podujatia súťažilo vyše 20 stredoškolákov. Spolu absolvovali 3 súťažné disciplíny:
  - písomný vedomostný test z jednotlivých zložiek slovenského jazyka,
  - ústny prednes na ľubovoľnú tému pripraveného prejavu,
  - ústny prednes prejavu na vyžrebovanú tému /s prípravou 10 minút/.

  Našu školu reprezentovala žiačka tretieho ročníka Rebeka Chalachanová. Tešíme sa, že bola úspešná nielen v teste, ale porotu zaujala aj svojimi „krásnymi slovami", a tak sa stala víťazkou súťaže v kategórii stredných odborných škôl. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

  Mgr. Miroslava Gičová

  0001
  0004
  0005
 • Dane hrou

  Dane hrou

  8.12.2016 sa uskutočnila súťažno-vzdelávacia aktivita Dane hrou pre všetkých žiakov z odboru obchodná akadémia. Táto aktivita má na našej škole už niekoľkoročnú tradíciu.

  Je to iná forma učenia sa. Aj keď žiaci dane nemajú radi, hravou formou sa vedomosti získavajú a prezentujú ľahšie. Toto súťaženie je zároveň príspevkom k formovaniu finančnej gramotnosti našich študentov.

  Okruh  súťažných úloh o daniach tvoril obsah vyučovacích štandardov predmetov podniková ekonomika a účtovníctvo a dane  pre 2.-.4. ročník, ale v prepojení na slovenský jazyk a literatúru.  Kvízové otázky tak trochu prekvapili samotných študentov, keď skrývali aj odpovede z názvov literárnych diel rôznych autorov. Ale súťaž je súťaž. Dvojčlenné súťažné družstvá sa odlišovali navzájom farebnými tričkami, druháci biely – jedno družstvo, tretiaci  modré  a žlté dievčatá, štvrtáci ružoví a zelení.

  Hracím poľom bola didaktická tabuľa, hodnotiacu komisiu tvorili Mgr. M. Gičová, Ing. M. Jurcáková a hlavná rozhodkyňa bola autorka a organizátorka súťaže Ing. Anna  Fecáková, ktorá vybrala 5 okruhov daní a 20 konkrétnych úloh o daniach k súťaži. S použitím didaktickej tabule bol vytvorený zábavno-súťažný kvíz vhodný pre študentov všetkých odborov stredných škôl so zameraním na problematiku daní.

  V celkovom časovom limite 90 minút sa súťažilo vo veľmi dobrej  a uvoľnenej atmosfére, aj keď  sa striedali menej a viac náročné súťažné úlohy.

  Ale vyhrať môže len jeden, a tak až v rozstrele víťazkami súťaže sa stali tretiačky Kornélia Bejdová a Alžbeta Halčinová, ktoré porazili štvrtákov Annu Hlohincovú a Braňa Lesníka. Na treťom mieste skončili  tiež tretiačky  Rebeka Chalachanová a Andrea Klecová.

  Nakoniec boli víťazom odovzdané sladké odmeny a Ing. Fecáková Anna na záver vyhlásila, že podobné zábavno–výchovné aktivity z oblasti ekonomiky, účtovníctva a daní ešte budú a budú čoskoro.

  Ing. Anna Fecáková

 • Matematický klokan

  Matematický klokan

  Matematický klokan je najväčšia medzinárodná matematická súťaž pre žiakov základných a stredných škôl.

  V celosvetovom meradle sa v marci minulého roka do tejto súťaže zapojilo 5 999 174 žiakov z 58 krajín sveta. Naša škola sa aj v tomto školskom roku pridala a podporila svojou účasťou túto veľkolepú medzinárodnú súťaž.

  V teste, ktorý tvorilo 24 úloh, si počas 60 minút otestovalo svoje matematické vedomosti a zručnosti 10 študentov našej školy. Súťažili v dvoch kategóriách: Kadet O12 – pre študentov 1. a 2. ročníkov SOŠ a Junior O34 pre študentov 3. a 4. ročníkov SOŠ.

  V kategórii Kadet O12 súťažili študenti I.A /T. Roháč, S. Vagaský, T. Pristašová/ a II.A triedy /Gribová K., Očenášová L., Solejová S./, v kategórii Junior O34 riešili úlohy študenti z III.A triedy /A. Klecová, R. Chalachanová, A. Halčinová, M. Suchý/. Veľmi úspešnými riešiteľmi v tomto školskom roku sa stali študenti tretieho ročníka, o čom svedčí percentil, ktorý dosiahli najlepší riešitelia v danej kategórii.

  Medzi troch najlepších študentov v rámci školy v jednotlivých kategóriách sa zaradili:

  Kadet O12
  1. Gribová Karin – 93 bodov /percentil 94,3 %/
  2. Vagaský Stanislav - 80 bodov /percentil 85 %/
  3. Solejová Sofia – 78 bodov /percentil 83,4 %/

  Junior O34
  1. Halčinová Alžbeta – 92 bodov /percentil 99%/
  2. Suchý Marek - 82 bodov /percentil 97,1 %/
  3. Klecová Andrea – 79 bodov /percentil 95,7 %/

  Poznámka: Percentil znamená, koľko percent účastníkov svojím výsledkom študent v danom teste predstihol.
  Všetkým úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme.

  Ing. Zdenka Vladyková

  P1110267
  P1110270
  P1110271
  P1110280
  P1110285
 • Mladý tvorca

  Mladý tvorca

  V dňoch 26. – 28. 4. 2017 Stredná odborná škola Andyho Warhola v Medzilaborciach sa zúčastnila ako vystavovateľ na 25. ročníku celoštátnej prezentačnej výstavy stredných odborných škôl Mladý tvorca 2017. Prezentačnú prehliadku odborných povolaní a stredných odborných škôl Mladý tvorca 2017 vo výstavnom areáli v Nitre organizovalo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. Cieľom výstavy je podporiť stredoškolské odborné vzdelávanie. Výstava poskytuje rodičom a žiakom základných škôl väčší prehľad o profilácii škôl s cieľom nasmerovať ich na učebné a študijné odbory a povolania žiadané na trhu práce, taktiež motivuje mladých ľudí k súťaživosti, kreativite, inováciám a kvalite a podporuje záujem mladých ľudí o podnikanie.

  Škola na podujatí prezentovala práce z dreva, textilu a kovu v rámci učebných odborov stolár, krajčír, praktická žena a strojný mechanik. Výstavný stánok bol koncipovaný v štýle pop art a zo strany návštevníkov bol o neho veľký záujem. Škola sa zapojila aj do súťaže o Top výrobok v kategórii umelecké spracovanie materiálu. Konkrétne išlo o drevenú sochu s názvom Úskalia ľudského života.

  Súbežne s výstavou Mladý tvorca prebiehal 7. ročník veľtrhu práce Job Expo 2017, organizátorom ktorého bolo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, a 19. ročník medzinárodnej burzy práce European Job Days 2017. Významným hosťom bol Ján Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

  Účasťou na výstave Mladý tvorca 2017 sme prezentovali našu školu, pedagógov, práce žiakov a zároveň sme reprezentovali Prešovský samosprávny kraj a mesto Medzilaborce.

  Mgr. Stanislav Protivňak

  OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • Angličtinár roka

  Angličtinár roka

  Dňa 30. 11. 2016 sa v našej škole tretíkrát uskutočnila súťaž Angličtinár roka / Best in English pod vedením Mgr. N. Kravčenko a Ing. S. Murdzika.

  Súťaž bola usporiadaná pod záštitou Ministerstva školstva Slovenskej republiky a bola určená pre študentov stredných škôl, gymnázií a SOU, vo veku od 15 do 19 rokov. Test z anglického jazyka bol zostavený na úrovni B1 - C1 a trval 60 minút. Do súťaže sa zapojilo 694 stredných škôl, 15 107 študentov z 28 rôznych štátov.

  Súťaž absolvovalo 10 žiakov. V rámci našej školy dosiahli nasledovné výsledky:
  II. A trieda: Očenášová Ladislava – 70,5 bodov, Gribová Karin – 64 bodov
  I.A trieda: Bačovčín Sebastián – 55 bodov, Zavacký Simeon – 50,5 bodov, Kurťaková Nicol – 49,5 bodov, Rohač Tomáš – 45 bodov, Pristašová Tiffany – 40,5 bodov, Malik Kristián – 39,5 bodov,
  Kováč Mário – 34,5 bodov a Vagaský Stanislav – 32 bodov

 • Olympiáda Mladý účtovník

  Olympiáda Mladý účtovník

  Školské kolo súťaže olympiády sa uskutočnilo podľa plánu práce školy a propozícií Kros projekt podpora škôl. Súťaž sa konala 14.06.2017 na 5. a 6. vyučovacej hodine. Vyhodnotenie súťaže prebehlo po zhodnotení a opravách prác žiakov 19.06.2017.

  O titul Mladý účtovník SOŠ 2017 súťažili 12 žiaci II.A triedy odboru obchodná akadémie a 3 žiačky III. A triedy odboru obchodná akadémia. Spolu 15 žiakov, ktorí absolvujú predmet účtovníctvo a dane (UAD) a majú cieľ získavať certifikáty KROS – pre programy ALFA, OLYMP a OMEGA. Tri žiačky z III. A prejavili záujem absolvovať súťažné kolá olympiády v náhradnom termíne – 09/2017.

  Cieľom súťaže bolo zábavnou formou otestovať vedomosti a šikovnosť študentov z učiva predmetov účtovníctvo a dane a aplikovaná informatika, predviesť postupy účtovania na programoch firmy KROS, rozvíjať súťaženie a učenie sa hrou. V neposlednom rade cieľom bolo zistiť úroveň vedomostí celoročného učiva UAD a zistiť najzdatnejších študentov v účtovníctve pre udelenie titulu Mladý účtovník SOŠ A.W. 2017.

  Súťaž prebiehala v dvoch učebniach pod dozorom Ing. Anny Fecákovej a Mgr. Anny Holzerovej. Každý študent podľa jednotlivých ročníkov riešil 3 samostatné účtovnícke zadania, ktoré boli vypracovávané študentmi v stanovenom časovom limite.

  Výsledky:
  Titul MLADÝ ÚĆTOVNÍK SOŠ A. W. 2017 z II. A triedy získal Dominík Lopata.
  Titul MLADÝ ÚČTOVNÍK SOŠ A. W. 2017 z III. A triedy získali v nerozhodnom skóre Rebeka Chalachanová a Andrea Klecová.

  Najlepší jednotlivci získali sladké odmeny. Trieda II. A bola odmenená aj ako celok balíkom sladkých cukríkov. Odmeny boli zakúpené cez fond ZRPŠ.

  Úspešnejšia bola ako celok II. a trieda – aj vďaka väčšej účasti, aj vďaka vyššiemu počtu bodov, ktoré získali v priemere na jedného účastníka.

  Súťaž mala veľmi dobrú úroveň a študentov zaujala. Ja ako organizátor tejto súťaže som spokojná a motivovaná do budúcnosti. Určite podobné vedomostné súťaže pripravím pre žiakov aj v budúcom školskom roku.

  Ing. Anna Fecáková
  organizátor súťaže

Kalendár

<< Júl 2022 >>
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 Rozvrh hodín

  od do
1. 07:55 08:40
2. 08:45 09:30
3. 09:35 10:20
4. 10:40 11:25
5. 11:35 12:20
6. 12:50 13:35
7. 13:40  14:25
8. 14:30 15:15

Kontakt

Spojená škola

Duchnovičova 506

068 01 Medzilaborce

 

e-mail: sosaw@post.sk

tel.: 057 / 73 21 348

slide-01 slide-02 slide-03 slide-04 slide-05

VÁŠ DISPLEJ JE PRÍLIŠ
MALÝ PRE ZOBRAZENIE
TEJTO STRÁNKY.
POUŽITE DISPLEJ
S VYŠŠÍM ROZLÍŠENÍM.
************************************
YOUR DEVICE IS TOO SMALL
FOR BROWSING THIS PAGE.
USE A DEVICE
WITH HIGHER RESOLUTION.