header-01 header-02 header-03 header-04 header-05 header-06
Spojená škola
Medzilaborce
Nachádzate sa tu: Domov > Aktivity > Súťaže > Školský rok 2015/2016

Školský rok 2015/2016

 • Branné preteky

  Branné preteky

  Okresný výbor DPO v Humennom uskutočnil dňa 16.10.2015 v spolupráci s OR a ZB HaZZ branné preteky pre žiakov základných a stredných škôl. Na tomto podujatí sa zúčastnila prvýkrát aj naša škola pod vedením učiteľa Miroslava Vojníka  a Andreja Šteňka, majstra odborného výcviku. Do súťaže vybrali  10 študentov 1. a 2. ročníka a vytvorili z nich dve družstvá. Pod vedením Martina Bogrica, kapitána 1. družstva, súťažili druháci Marek Koťuch, Alžbeta Halčinová, Ladislav Lelič a  Miroslav Hnat. Na čele prvákov bol Gabriel Lukačik. Spolu s ním pretekali Marek Galajda, Daniel Kvaško, Maroš Salnický a Dominik Lopata. Najprv si kapitáni jednotlivých družstiev vyžrebovali poradie v súťaži, takže naši druháci štartovali ako štvrtí a študenti 1. ročníka získali poradové číslo šesť.

  Každé súťažné družstvo  absolvovalo beh na trati s rôznymi disciplínami. Najprv si všetci overili  svoje schopnosti v streľbe zo vzduchovky na terč. Bolo to náročné, pretože každý pretekár mal iba jeden náboj. Na trati boli aj dve vedomostné disciplíny. Súťažiaci preukázali svoje poznatky nielen z poskytovania prvej pomoci, ale aj z oblasti delenia hasiacich prístrojov, pričom ich úlohou bolo taktiež určiť tri látky, ktoré sa nimi hasia. Ďalej sa súťažilo v hode granátom, ako aj v lezení po rebríku. Obidve naše družstvá to zvládli bez problémov. Čas bežal a pretekárov  čakala posledná disciplína, týkajúca sa určovania topografických značiek. Potom už len hor sa do cieľa s čo najlepším časom a minimom trestných bodov.

  Naši študenti premiéru na branno-požiarnickej súťaži zvládli celkom dobre. V konkurencii 16 družstiev tím druhákov obsadil 6. miesto s časom okolo 12 minút a družstvo prvákov sa umiestnilo na 8. mieste s časom približne 15 minút. Aj keď žiaci nezískali najvyššie priečky, bola to pre nich príjemná skúsenosť.

  Mgr. Miroslava Gičová

  DSCN1232
  DSCN1244
 • iBobor

  iBobor

  V školskom roku 2015/2016 sa žiaci našej školy zapojili už do deviateho ročníka celoslovenskej on-line informatickej súťaže iBobor.

  Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. 

  V rámci školy sme sa do súťaže zapojili 9. novembra od 9.30 do 13.30 v kategórii Juniori / I.A, II.A / a 10. novembra od 9.30 do 13.30 v kategórii Seniori / III.A, IV.A/.

  Vo vyhlásenom súťažnom dni v čase od 9.30 do 13.30 sa žiaci prihlasovali na súťažný portál iBobor v učebni Infoveku svojím prideleným kódom a v priebehu 40 minút vyplnili on-line súťažný test pozostávajúci z 15 otázok (5 otázok jednoduchých, 5 stredne náročných a 5 ťažkých). Každý žiak pracoval samostatne na počítači v škole.

  Do súťaže bolo prihlásených celkovo 38 žiakov našej školy. Nakoniec súťažilo iba 33 žiakov: 27 v kategórii Juniori, 6 v kategórii Seniori.

  Výsledky v rámci Slovenska

  V kategórii Juniori v rámci celého Slovenska úspešne súťažilo 8 636 študentov, plný počet bodov dosiahlo 36 študentov a priemerný počet získaných bodov bol 33,67, medián 32,03. V kategórii Seniori úspešne súťažilo 4 554 študentov, plný počet bodov získali 10 študenti, pričom priemer získaných bodov bol 36,04, medián 34,70. Medzi úspešných riešiteľov sa z našej školy nezaradil ani jeden žiak.

  Ing. Stanislav Murdzik
  koordinátor súťaže

  P1090035
  P1090038
  P1090040
  P1090043
  P1090045
  P1090046
  P1090047
  P1090050
  P1090051
  P1090052
 • Mladý remeselník

  Mladý remeselník

  Remeslo má zlaté dno. V duchu tohto hesla sa v dňoch 11. - 12. novembra uskutočnila súťaž zručnosti Mladý remeselník 2015/2016. Podujatie prebiehalo v priestoroch Strednej odbornej školy technickej v Prešove. Na súťaži sa zúčastnili žiaci z piatich stredných škôl v rámci Prešovského a Košického kraja.

  Súťažilo sa v učebných odboroch murár a stolár. Strednú odbornú školu Andyho Warhola v Medzilaborciach reprezentovali dvaja zruční žiaci Peter Zavacký a Matúš Serbák v učebnom odbore stolár pod vedením Mgr. Slavomíra Čerevku. Študenti sa museli popasovať s teoretickými aj praktickými úlohami. Pri zhotovovaní drevených sklápacích schodíkov žiaci využili svoje odborné zručnosti a výsledok sa dostavil. Spomedzi desiatich súťažiacich v odbore stolár sa nakoniec umiestnili na skvelom 4. mieste. Žiaci zo súťaže odchádzali s dobrými pocitmi a dojmami, ale hlavne získali nové skúsenosti a zručnosti, ktoré môžu využiť v ďalšej praxi. Taktiež si zo súťaže odniesli hodnotné ceny.

  Veríme, že sa na tejto súťaži naša škola bude zúčastňovať aj naďalej, aby reprezentovala nielen školu, ale aj medzilaborský región.

  Mgr. Slavomír Čerevka

  OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • Súťaž stredoškolských časopisov

  Súťaž stredoškolských časopisov

  Naša škola už tretíkrát prihlásila školský časopis la Borec do Súťaže stredoškolských časopisov, ktorú organizovali Prešovský samosprávny kraj v spolupráci s Regionálnou organizáciou Slovenského syndikátu novinárov v Prešove a Knižnicou P. O. Hviezdoslava. Vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo 19. novembra v priestoroch Detskej knižnice Slniečko v Prešove.

  Počas  analýzy časopisov porotcovia poukázali na pozitíva aj negatíva. Odborná porota si všímala v prvom rade obsahovú stránku časopisov, sledovala, ako narábajú študenti s informáciami a ako ich interpretujú. Rovnako si všímala aj vizuálnu stránku časopisu, periodicitu, propagáciu, ale aj kreativitu. Každý časopis získal od porotcov bodové hodnotenie a podľa počtu pridelených bodov bol zaradený do bronzového, strieborného alebo zlatého pásma. Aby sa časopis dostal minimálne do bronzového pásma, musel získať aspoň 75 bodov zo 150. Veľmi nás potešilo, že sa náš časopis v konkurencii 20 škôl ocitol v bronzovom pásme, keďže počas hodnotenia la Borca odzneli nielen slová chvály, ale aj kritické poznámky. „Zlaté“ boli iba dva časopisy. Tie sa umiestnili na prvých priečkach.

  V závere vyhodnotenia súťaže Žaneta Buberová, šéfredaktorka la Borca, prevzala z rúk porotcov „bronzový“ diplom a vecné ceny. Okrem toho redaktori TASR predstavili aj nový projekt skolskenoviny.sk, ktorý vznikol v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

  Mgr. Miroslava Gičová

  P1090064
  P1090072
  P1090074
  P1090076
 • Expert geniality show

  Expert geniality show

  V prvý decembrový týždeň (presnejšie 1. decembra) sa žiaci našej školy  opäť zúčastnili  na celoslovenskej súťaži Expert geniality show. Súťažilo v nej spolu desať žiakov z prvého, druhého a štvrtého ročníka. Pre tých, ktorí o tejto súťaži veľa nevedia, môžeme spomenúť, v čom vlastne spočívala úloha súťažiacich. Každý z nich mal odpovedať na otázky z dvoch vybraných tém. Na vypracovanie otázok mali 60 minút a na výber päť tém:
  1. Spoločnosť kedysi a dnes (dejepis, občianska náuka, všeobecný rozhľad),
  2. Svetobežník (fyzická, politická a humánna geografia), 
  3. Do you speak English? (čítanie, bežné výrazy a trochu anglickej gramatiky),
  4. Góly, body, sekundy (športové výsledky, rekordy),
  5. Mozgolamy (matematika, logické hádanky).

  Odpovede sa zapisovali do odpoveďových hárkov, ktoré sa odoslali organizátorom súťaže. Výsledky budú zverejnené koncom decembra a oficiálne výsledky súťaže budú zaslané na každú školu. Dúfajme, že naši „experti“ zabodujú a pri troške šťastia budú aj odmenení nejakou vecnou cenou.

  Zo súťažných otázok vyberáme:
  Ktorá z uvedených žien nepatrí ku generácii Ľudovíta Štúra?
  A) Anička Jurkovičová
  B) Adela Ostrolúcka
  C) Mária Pospíšilová
  D) Wilhelmína Schmidtová

  Dvojica pojmov všetko → niečo je v rovnakom logickom vzťahu ako dvojica pojmov
  A) všade → niekedy
  B) často → zriedka
  C) všetci → nikto
  D) každý → niekto

  Tento typ úderu je používaný ako finálny úder zakončujúci výmenu. Je známy v hrách, ako sú tenis, volejbal, bedminton či squash. Obyčajne sa hrá vtedy, keď súper zahral loptičku vysoko a vy sa ju snažíte odohrať k zemi na súperovu polovicu ihriska tak, aby súper nemal šancu úder vrátiť. O akom údere hovoríme?
  A) lob
  B) smeč
  C) backhand
  D) forehand

  Mgr. Róbert Čeremeta

  DSC_0405
  DSC_0406
  DSC_0407
  DSC_0408
 • Elektronické šípky

  Elektronické šípky

  Prvý kvalifikačný turnaj žiakov stredných škôl v elektronických šípkach

  Stredná odborná škola Andyho Warhola v Medzilaborciach pár rokov dozadu dosahovala veľké úspechy na súťažiach v elektronických šípkach. Iba nedávno ukončili štúdium víťazky celoslovenského kola. Po istej odmlke nastúpila na ich miesto nová generácia,  a to  prváčky a druháčky  Miroslava Romžová, Karin Gribová, Alžbeta Halčinová a Juliána Lapihusková.

  Dievčatá si mohli prvýkrát overiť svoje šípkarské umenie 30. novembra 2015 na Prvom kvalifikačnom turnaji stredných škôl, ktorý organizovala Slovenská šípkarská federácia v Košiciach. Netušili, či budú úspešné v silnej konkurencii skupiny východ, ale bojovali statočne. Samy boli prekvapené, že  premiéra na súťaži im priniesla tretiu priečku a postup do ďalšieho kola. Zásluhu má  na tom hlavne učiteľ Miroslav Vojník, ktorý žiačky trénuje.
  Veríme, že tento výsledok naše študentky povzbudí do ďalších kôl a možno pôjdu  v šľapajach svojich predchodkýň.

  Mgr. Miroslava Gičová

 • Mikulášska show

  Mikulášska show

  Tradične v predvianočnom čase sa na Strednej odbornej škole Andyho Warhola v Medzilaborciach koná kadernícka súťaž pod názvom Mikulášska show. Jej už v poradí šiesty ročník sa uskutočnil 15. decembra 2015 v kaderníckych salónoch odborného výcviku. 

  Po Lady Gaga či Marilyn Monroe prišla na rad Hviezda DISCO. S touto témou tohtoročnej súťaže sa rozhodli popasovať naše nádejné kaderníčky pod vedením majsteriek odborného výcviku Mgr. Ivety  Pirovej a  Veroniky Škovránovej. Na príprave účesov v diskotékovom štýle si dali veľmi záležať. Súťažiace na modelkách preukázali svoj talent, využili odborné zručnosti a vedomosti, uplatnili svoju tvorivosť i fantáziu. K danému štýlu účesu prispôsobovali aj líčenie modeliek.

  Hodnotiaca komisia sledovala kreativitu a náročnosť účesu, čistotu realizácie práce pri dodržiavaní bezpečnostných a hygienických predpisov. Porota nakoniec vyhodnotila najlepší účes. Víťazkou sa stala žiačka Silvia Kováčová, ktorá z Viktórie Koropčákovej vytvorila vďaka účesu skutočnú diskotékovú hviezdu.

  Mgr. Iveta  Pirová

  P1090575
  P1090587
 • Slovenčina hrou

  Slovenčina hrou

  Vianočná súťaž Slovenčina hrou má už v Strednej odbornej škole Andyho Warhola v Medzilaborciach svoju tradíciu. Organizuje ju učiteľka Miroslava Gičová, ktorá pripravila 21. decembra 2015 už jej deviate pokračovanie.

  Možno to znie neuveriteľne, no pri slovenčine si žiaci môžu užiť viac zábavy, ako sa na prvý pohľad zdá. Potvrdiť by to mohlo 21 súťažiacich, ktorí sa na tejto súťaži zúčastnili. Svoje vedomosti, tvorivé schopnosti, ale aj zmysel pre humor  mohli ukázať v 5 kolách. Súťažili 3-členné družstvá.

  Prvé kolo bolo  jednoduché. Vybrali sme si otázku z literatúry či gramatiky, no mali sme tú výhodu, že sme sa mohli poradiť s ostatnými členmi tímu.  Aj 5 otázok, na ktoré bolo treba odpovedať v časovom limite 20 sekúnd, sme celkom zvládli. Avšak ďalšie súťažné kolá overili tvorivé schopnosti súťažiacich. Úlohou jednotlivých tímov bolo napríklad rapovať rusínske ľudové piesne. Publikum si veľmi užívalo najmä scénky, keď žiaci predvádzali určité situácie na humorné témy.

  Poslednou úlohou, kde bolo potrebné ukázať herecké schopnosti, bola dramatizácia úryvkov známych literárnych diel, avšak mali jeden háčik - večne nespokojného režiséra. Či už s Macom Mliečom, Hamletom, alebo Zuzkou Kamenskou. Porota to vôbec nemala jednoduché, veď vybrať víťaza spomedzi tak kreatívnych tímov bola náročná úloha. Nakoniec prvé miesto získali maturanti Žaneta Buberová, Žaneta Suchá a Jakub Bukaj zo IV.A triedy. Na druhom a treťom mieste sa umiestnili družstvá deviatakov z medzilaborských základných škôl. Aj týmto bol tento ročník súťaže výnimočný – prvýkrát súťažili žiaci základných škôl. Veríme, že jubilejný X. ročník Slovenčiny hrou bude rovnako výborný a opäť bude niečím nový.

  V závere riaditeľka školy Jarmila Savčaková odovzdala vianočné ceny víťazným družstvám, poďakovala učiteľom M. Gičovej, M. Stirčákovej a Š. Veľasovi za prípravu súťaže a všetkým prítomným zaželala šťastné a veselé vianočné sviatky.

  Žaneta Buberová, IV. A

  P1090756-001
  P1090758-001
  P1090763-001
  P1090769-001
  P1090780-001
  P1090784-001
  P1090825-001
  P1090834-001
  P1090838-001
  P1090845-001
  P1090901-001
  P1090903-001
 • Finančná olympiáda

  Finančná olympiáda

  Týždeň pred vianočnými sviatkami sa žiaci obchodnej akadémie stihli zapojiť do projektu Finančná olympiáda. Táto aktivita je zameraná na preverenie finančnej gramotnosti našich žiakov a ich schopnosť správne zaobchádzať s financiami v rôznych životných situáciách. Finančná olympiáda ponúka stredoškolákom možnosť otestovať a porovnať si úroveň svojej finančnej gramotnosti a zároveň získať atraktívne výhry pre seba i pre svoju školu. Prvé dve kolá  prebehnú formou online testu.  III. kolo bude  organizované prezenčnou formou.

  Súťaž je jednou z aktivít, ktoré Nadácia PARTNERS realizuje pod hlavičkou edukatívneho projektu Deň finančnej gramotnosti. Naši žiaci majú za sebou už prvé kolo. Držíme palce všetkým a dúfame, že do druhého kola postúpi čo najviac účastníkov. Vyhrať môžu MacBook, iPad mini, iPod a finančné odmeny pre svoju školu. Ešte raz preto držíme všetkým palce.

  Ing. Martina Jurcáková

  20151217_115203
  20151218_085341
  20151218_085353
 • Olympiáda ľudských práv

  Olympiáda ľudských práv

  Dňa 15. decembra 2015 sa v aule našej školy konalo školské kolo Olympiády ľudských práv. Na súťaži sa zúčastnili žiaci prvých až štvrtých ročníkov.

  Školské kolo sa uskutočnilo formou vedomostného testu, v ktorom žiaci preukázali nielen vedomosti, ale využili aj svoje skúsenosti z oblasti ľudských práv. Test obsahoval 25 otázok, za ktoré bolo možné získať maximálne 50  bodov. Naši žiaci sa pohybovali v rozmedzí 20 až 42 bodov.

  Výsledky školského kola olympiády:
  1. miesto Štefan Sopirjak (I.A)
  2. miesto Žaneta Buberová (IV.A)
  3. miesto Lukáš Savarij (IV.A)

  Mgr. Marián Mazanec

 • Matematický klokan

  Matematický klokan

  21. marca 2016 sa naša škola zapojila do najväčšej  medzinárodnej matematickej súťaže pre žiakov základných a stredných škôl MATEMATICKÝ KLOKAN. V tomto školskom roku súťažilo 10 študentov z prvého a druhého ročníka v kategórii Kadet 012.

  V teste, ktorý tvorilo 24 úloh, si počas 60 minút otestovalo svoje matematické vedomosti a zručnosti 10 žiakov našej školy. Medzi tromi študentmi z I.A a siedmimi študentmi z II.A triedy si zmerali sily v prevahe dievčat  aj traja chlapci. Všetci súťažili v kategórii Kadet O12, ktorá je určená pre žiakov prvých a druhých ročníkov stredných odborných škôl. Medzi troch najlepších študentov v rámci školy sa zaradili:
  1. Andrea Klecová /percentil 94,3 %/
  2. Marek Koťuch /percentil 92,6%/
  3. Šárka  Kozáková /percentil 87,7%/

  Poznámka: Percentil znamená, koľko percent účastníkov svojím výsledkom študent v danom teste predstihol.

  Všetkým úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme.

  Ing. Zdenka Vladyková

 • Za krásu slova

  Za krásu slova

  Naša škola sa už druhýkrát zapojila do súťaže Za krásu slova, ktorú vyhlásili Krajská rada a Dom Matice slovenskej v Prešove, Úrad PSK a Súkromná stredná škola ELBA v Prešove. Cieľom súťaže je upevňovať a rozvíjať teoretické a praktické vedomosti zo slovenského jazyka a vytvárať vzťah mladej generácie k slovenskému jazyku a jeho hodnotám. XVIII. ročník podujatia sa  niesol v znamení 100. výročia úmrtia Svetozára Hurbana-Vajanského.

  Na krajskom kole, ktoré sa konalo 23. marca 2016 v Prešove, reprezentovala našu školu žiačka štvrtého ročníka Žaneta Buberová. Po absolvovaní písomného testu z jednotlivých zložiek slovenského jazyka, prednesu pripraveného slávnostného prejavu a prednesu prejavu na vyžrebovanú tému získala  v kategórii stredných odborných škôl skvelé tretie miesto.

  Mgr. Miroslava Gičová

  P1100152
  P1100155
  P1100157
 • Angličtinár roka

  Angličtinár roka

  Žiaci našej školy sa opäť zapojili do súťaže Angličtinár roka pod vedením učiteľa Róberta Čeremetu. Dňa 27. januára 2016 formou on-line testu 10 študenti z každého ročníka overovali svoje vedomosti z anglického jazyka.  Maximálny počet bodov bol 126. Do súťaže sa zapojilo 10 985 študentov z Čiech, Slovenska a ďalších krajín EÚ.

  VÝSLEDNÁ LISTINA

  Pozícia v rámci školy         Počet bodov     Pozícia v rámci Slovenska    Pozícia v rámci EÚ       
  1. Andrea Klecová                  77,5                 1468                                                     7003
  2. Rebeka Chalachanová    64,5                  1884                                                    8754
  3. Tomáš Palej                       59,5                  2026                                                    9280
  4. Filip Čekan                          57                    2088                                                     9526
  5. Ivana Hudáková                 44                     2314                                                  10478
  6. Žaneta Suchá                     42                     2344                                                  10600
  7. Daniel Kvaško                    41,5                 2350                                                   10620
  8. Dominik Lopata                 34                     2418                                                   10848
  9. Karin Gribová                      34                    2419                                                   10849
  10. Kornélia Bejdová             33,5                2420                                                    10858

  Mgr. Róbert Čeremeta

 • Volejbalový turnaj zmiešaných družstiev

  Volejbalový turnaj zmiešaných družstiev

  Centrum voľného času v Medzilaborciach zorganizovalo 8. apríla 2016 športové podujatie s cieľom zapojiť čo najviac žien. Na volejbalovom turnaji zmiešaných družstiev mohli štartovať iba hráčky z Medzilaboriec a blízkeho okolia. Podľa pravidiel na ihrisku mohli byť maximálne dvaja muži. Do turnaja sa zapojila aj naša škola v zložení žiakov (R. Chalachanová, A. Halčinová, N. Pristašová) a učiteľov (M. Gičová, M. Vojník a S. Gališin). V konkurencii 5 družstiev nakoniec získali 3. miesto.

  Mgr. Miroslava Gičová

 • Štúrovo pero

  Štúrovo pero

  Už sa stalo tradíciou, že sa naša škola zapája do celoslovenskej novinárskej súťaže stredoškolských časopisov Štúrovo pero. Vyhodnotenie XXII. ročníka sa uskutočnilo 22. – 23. apríla 2016 v Krajskej knižnici Ľ. Štúra  vo Zvolene.

  Šéfredaktorka nášho školského časopisu la Borec Žaneta Buberová a členka redakčnej rady Rebeka Chalachanová si vypočuli z úst žurnalistov profesionálov pozitíva i negatíva, ktoré súviseli s tvorbou časopisu, s jeho obsahovou i grafickou stránkou. Stretnutia s mediálne známymi porotcami Lukášom  Dikom (RTVS), Patrikom Hermanom (TV Markíza) a Pavlom Vítkom (časopis Obrana) boli pre dievčatá veľkým prínosom na poli žurnalistiky. Okrem toho program podujatia vyplňovali aj zaujímavé besedy. Štúrovo pero navštívil Martin Farkaš, vojak, ktorý prežil tragédiu v Hejciach. Nechýbali ani predstavitelia TV Markíza, a to generálny riaditeľ Matthias Settele a riaditeľ Centra spravodajstva a publicistiky Henrich Krejča či europoslanec V. Maňka.

  Aj keď la Borec v konkurencii 81 stredoškolských časopisov nezískal prestížne ocenenia, získali sme cenné rady, ako zlepšovať náš časopis.

  Mgr. Miroslava Gičová

 • Mladý tvorca

  Mladý tvorca

  Stredná odborná škola Andyho Warhola v Medzilaborciach sa zúčastnila ako vystavovateľ v dňoch 26. – 28. 4. 2016  na 24. ročníku celoštátnej prezentačnej výstavy stredných odborných škôl Mladý tvorca 2016 pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky a ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Výstava sa uskutočnila na výstavisku Agrokomplex v Nitre.

  Škola na podujatí prezentovala práce z dreva, textilu a kovu v rámci učebných odborov stolár, krajčír, praktická žena a strojný mechanik. Výstavný stánok bol koncipovaný v štýle pop art a zo strany návštevníkov bol o neho veľký záujem. Škola sa zapojila aj do súťaže o Top výrobok v kategórii umelecké spracovanie materiálu so súťažným výrobkom s názvom Butterfly art.

  Podujatie Mladý tvorca navštívil prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska, ktorý sa zaujímal o výstavu a živo debatoval s vystavovateľmi z radu pedagógov a žiakov. Celkove  na výstave bolo prítomných 134 stredných odborných škôl z celého Slovenska a stredné odborné školy z Kraja Vysočina z Českej republiky.
  Súbežne s výstavou Mladý tvorca prebiehal veľtrh práce Job Expo 2016, organizátorom ktorého bolo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Ako vystavovatelia sme prijali pozvanie aj na diskusiu k odbornému okrúhlemu stolu, kde dominovala téma Duálne vzdelávanie na trhu práce. Významným hosťom bol aj Ján Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

  Účasťou na výstave Mladý tvorca 2016 sme prezentovali našu školu, pedagógov, práce žiakov a zároveň sme reprezentovali Prešovský samosprávny kraj a mesto Medzilaborce.

  Mgr. Stanislav Protivňak

  2016_mlady_tvorca.jpg

 • Volejbalový turnaj O pohár vedúceho odboru školstva PSK

  Volejbalový turnaj O pohár vedúceho odboru školstva PSK

  29. apríla sa zišli v Stropkove zamestnanci škôl v pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja na XI. ročníku  volejbalového turnaja O pohár vedúceho odboru školstva PSK.

  Na turnaji sa zúčastnilo 13 družstiev. Hráči výberu okresu Medzilaborce v zložení M. Gičová, M. Vojník, M. Mazanec, S. Gališin, V. Kvaska, M. Stirčák, V. Petrik a P. Lukačik statočne bojovali v základnej skupine s výberom okresov Kežmarok a Snina. Nakoniec obidve prehry posunuli Medzilaborce na tretie miesto. V druhom kole, kde bojovali o 9. až 12. miesto, boli úspešnejší. Celkovo sa umiestnili na 9. mieste vďaka výhre nad Humenným a Sabinovom.

  Po skončení zápasov sa konalo vyhodnotenie, na ktorom všetci prítomní boli pozvaní do Medzilaboriec na XII. ročník turnaja.

  Mgr. Miroslava Gičová

  01
  02
  03
  04
  05
  06

Kalendár

<< Júl 2022 >>
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 Rozvrh hodín

  od do
1. 07:55 08:40
2. 08:45 09:30
3. 09:35 10:20
4. 10:40 11:25
5. 11:35 12:20
6. 12:50 13:35
7. 13:40  14:25
8. 14:30 15:15

Kontakt

Spojená škola

Duchnovičova 506

068 01 Medzilaborce

 

e-mail: sosaw@post.sk

tel.: 057 / 73 21 348

slide-01 slide-02 slide-03 slide-04 slide-05

VÁŠ DISPLEJ JE PRÍLIŠ
MALÝ PRE ZOBRAZENIE
TEJTO STRÁNKY.
POUŽITE DISPLEJ
S VYŠŠÍM ROZLÍŠENÍM.
************************************
YOUR DEVICE IS TOO SMALL
FOR BROWSING THIS PAGE.
USE A DEVICE
WITH HIGHER RESOLUTION.