header-01 header-02 header-03 header-04 header-05 header-06
Spojená škola
Medzilaborce
Nachádzate sa tu: Domov > Aktivity > Súťaže > Školský rok 2014/2015

Školský rok 2014/2015

 • Angličtinár roka

  Angličtinár roka

  Dňa 19. 11. 2014 sa na našej škole prvýkrát  uskutočnila súťaž Angličtinár roka. Jej cieľom bolo motivovať študentov k štúdiu anglického jazyka a tých najlepších odmeniť za ich vedomosti. Zároveň si mohli porovnať ich jazykovú úroveň s rovesníkmi na Slovensku aj v Českej republike.

  Súťažilo sa formou online testu, ktorý sa spúšťal pre všetky školy súčasne a trval 60 minút. Testovali sa všetky aspekty jazyka okrem rozprávania.

  V našej škole sa  na tejto súťaži zúčastnilo spolu 7 študentov  z rôznych ročníkov, keďže nebola podmienená vekom ani ročníkom študentov. Najviac sa darilo Klaudii Kizákovej z II. NŠ a Andrei Klecovej z I. A, avšak celkové výsledky súťaže budú známe až 30. novembra. Víťaz sa môže tešiť na mesačný jazykový kurz v Kanade, kde bude mať možnosť byť v kontakte s anglickým jazykom dennodenne. Navyše každý študent zapojený do súťaže získa kupón vo výške 100 dolárov, ktorý môže využiť ako zľavový kupón na akýkoľvek jazykový pobyt v jazykovej škole ILAC.

  Mgr. Róbert Čeremeta

 • Slovenčina hrou

  Slovenčina hrou

  Vo štvrtok 18. decembra si žiaci mohli overiť zábavnou formou nielen svoje vedomosti zo slovenčiny, ale aj herecký talent, tvorivé schopnosti či rapovanie známych básnických textov.

  Súťažilo 7 družstiev, ktoré boli pripravené zabojovať o stupeň víťazov. Dievčatá z I. A bojovali v tíme Uchá. Z druhých ročníkov sa vytvorili 2 družstvá, a to chlapci z II. A ako Taylor Gang a dievčatá z II. B so sladkým názvom Fidorky. Tretiaci si do tímu požičali prváčku, preto vytvorili družstvo Mixík. Všetkým naháňala strach Horúca múdrosť 3, zložená z maturantov IV. A. Statočne bojovali aj dievčatá a chlapci z nadstavbového štúdia.

  Prvé body súťažiaci získavali vo vedomostnom kvíze. Rapovanie známych básní nasledovalo hneď v druhom kole. Ďalšou úlohou bolo vytvoriť dialóg na určenú tému, pričom každá veta musela začínať rovnakým písmenom. Posledné kolo bolo rozhodujúce. Družstvá mali zahrať  scénu zo známeho literárneho diela.

  Porota pozorne sledovala výkony družstiev a zodpovedne udeľovala body v jednotlivých kolách. Nakoniec prišlo vyhlasovanie výsledkov. Na treťom mieste sa umiestnila Horúca múdrosť 3 zo IV. A - Bogdan Osvicinskyj, Peter Blicha, Tomáš Pira. Druhé miesto prekvapujúco zaujali Uchá z I. A - Rebeka Chalachanová, Kornélia Bejdová, Andrea Klecová. Víťazstvo získali dievčatá z  Mixíka - Žaneta Buberová, Žaneta Suchá a Alžbeta Halčinová. Porota udelila aj cenu Top slovenčinár Klaudii Kizákovej z II. NŠ.

  V závere pani riaditeľka odmenila tých najlepších vecnými cenami.

  Mgr. Miroslava Gičová

  P1060819
  P1060829
  P1060839
  P1060846
  P1060855
  P1060882
  P1060933
  P1060944
 • Mikulášska show

  Mikulášska show

  Kadernícka súťaž Mikulášska show na tému Gejša

 • Expert Geniality Show

  Expert Geniality Show

  V školskom roku 2014/2015 sa na súťaži Expert geniality show zúčastnilo 20 študentov našej školy.

  Súťaž spočívala vo vypracovaní testov z 2 súťažných tém, ktoré si každý súťažiaci mohol zvoliť spomedzi 5 tém: 1. Spoločnosť kedysi a dnes (dejepis, občianska náuka, všeobecný rozhľad),
  2. Tajomstvá prírody (biológia, fyzika),
  3. Svetobežník (fyzická, politická a humánna geografia),
  4. Do you speak English? (čítanie, bežné výrazy a trochu anglickej gramatiky)
  5. Góly, body, sekundy (športové výsledky, rekordy) a Mozgolamy (matematika, logické hádanky).

  Študenti boli rozdelení do dvoch skupín podľa kategórií. V kategórii Expert O12 (žiaci 1. a 2. ročníka stredných odborných škôl) aj v kategórii Expert O34 (žiaci 3. a 4. ročníka stredných odborných škôl) súťažilo zhodne po 10 študentov. Najčastejšími témami boli: Góly, body, sekundy, Svetobežník a Mozgolamy.

  Najlepšie umiestnenie dosiahli:

  a) v téme Góly, body, sekundy

  • Lukáš Grib (28. miesto/celkovo 516. m.)
  • Marián Dobda (40. miesto/ celkovo 474. m.)
  • Alexander Bega (51. miesto/ celkovo 521. m.)

  b) v téme Mozgolamy

  • Klaudia Kizáková (43. miesto/ celkovo 335. m.)
  • Rebeka Chalachanová (59. miesto/ celkovo 493. m.)
  • Žaneta Buberová (76. miesto/ celkovo 274. m.)
  • Andrea Klecová (91. miesto/ celkovo 179. m.)

  c) v téme Do you speak English?

  • Andrea Klecová (98. miesto/ celkovo 179. m.)

  Mgr. Róbert Čeremeta

 • Genius matematicus

  Genius matematicus

  Genius matematicus alebo matematika v praxi je matematická súťaž s meraním času. V ponuke sú pútavé úlohy z každodenného života so zameraním na prax, teda na situácie, s ktorými sa stretávajú žiaci každý deň. Je to on-line súťaž, ktorá prebiehala v čase od 1. decembra do 10. decembra 2014. Hlavný súťažný deň bol 2. December 2014.

  Do súťaže sa zapojili J. Lapihusková, A. Klecová, A. Halčinová, M. Bogric, I. Sičak, M. Koťuch, M. Hnat a D. Dadaj  z I. A, Ž. Buberová z III. A a R. Šmiga, B. Lesnik, Š. Lazirčík, K. Cigánik, T. Palej, F. Čekan z II. A.

  Mgr. Jarmila Savčaková

 • Matematický klokan

  Matematický klokan

  Matematický klokan je najväčšia matematická súťaž na svete aj na Slovensku. Vlani riešilo jej úlohy 6 448 794 žiakov z 56 krajín Európy, Ázie, Ameriky a Afriky. Vyhlasovateľom súťaže je asociácia Kangourou sans frontiéres so sídlom v Paríži. Na Slovensku v marci 2015 súťažilo 54 191 žiakov z 1325 škôl. Organizátorom súťaže v Slovenskej republike je Talentída, n. o.

  Účasť na Matematickom klokanovi  sa stala pre našu školu tradíciou. V tomto školskom roku sa súťaž konala  23. marca 2015, absolvovalo ju  10 žiakov našej školy, ktorí súťažili v dvoch kategóriách: Kadet O12 - 9 žiakov z 1. a 2. ročníka  a Junior O34 – 1 žiačka 3. ročníka. Aj v tomto ročníku súťaže naši študenti  dosiahli  úspech a získali okrem účastníckych diplomov a diplomu školského šampióna aj diplomy úspešného riešiteľa. Počet klokanov udáva, v ktorej pätine celoslovenského rebríčka sa študent umiestnil. Päť klokanov vyjadruje umiestnenie v 1. pätine, to znamená,  že študent predbehol aspoň 80% súťažiacich vo svojej kategórii.

  V kategórii  KADET 012 boli ocenení:
  Renáto Šmiga – II. A ( percentil 90,3%) – školský šampión a úspešný riešiteľ – 5 klokanov
  Šimon Lazorčík – II. A (percentil 84,4%)- úspešný riešiteľ – 5 klokanov
  Branislav Lesnik – II. A (percentil 84,4%)- úspešný riešiteľ – 5 klokanov

  Andrea Klecová – I.A (percentil 77,2%) – účastnícky diplom – 4 klokany
  Tomáš Palej – I. A (percentil 72,9%) - účastnícky diplom – 4 klokany
  Martin Bogric – I. A (percentil 65,1%) - účastnícky diplom – 4 klokany
  Marek Koťuch – I. A (percentil 63,4%)- účastnícky diplom – 4 klokany
  Rebeka Chalachanová - I. A (percentil 63,4%) - účastnícky diplom – 4 klokany
  Šárka Kozáková -  I. A (percentil 36,0%)- účastnícky diplom – 2 klokany

  V kategórii  JUNIOR 034 diplom získala:
  Žaneta Buberová – III. A (percentil 70,0%) - účastnícky diplom – 4 klokany

  Všetkým riešiteľom blahoželám a prajem veľa ďalších študijných úspechov.

  Ing. Zdenka Vladyková
  školský koordinátor súťaže

  P1070382
  P1070383
  P1070384
  P1070386
  P1070387
  P1070389
  P1070396
 • Mladý tvorca

  Mladý tvorca

  V dňoch 28. – 30. 4. 2015 sa v Nitre uskutočnila celoslovenská prezentačná výstava stredných škôl Mladý tvorca. Na výstave sa zúčastnilo viac ako 130 stredných škôl zo Slovenska a hostia zo zahraničia.

  Stredná odborná škola Andyho Warhola v Medzilaborciach na výstave prezentovala práce žiakov z odboru stolár, strojný mechanik, krajčírka a praktická žena. Výstavný stánok svojou inštaláciou a prezentovanými výrobkami žiakov zaujal širokú verejnosť. Naša škola sa taktiež zapojila do súťaže o TOP výrobok v dvoch kategóriách, a to výrobkom z dreva s názvom Mladý tvorca a výrobkami z vosku s názvom Warholove kvety. Drevená socha a voskové sviece v tvare kvetov svojím nápadom a technickým prevedením zaujali návštevníkov, o čom svedčilo množstvo otázok, mnohí využili možnosť odfotiť si súťažné výrobky.

  Výstava bola doplnená o kultúrne a spoločenské podujatia, zamerané na trh práce a duálne vzdelávanie.

  Stredná odborná škola Andyho Warhola v Medzilaborciach výstavným stánkom, súťažnými výrobkami a prácami žiakov dôstojne reprezentovala školu a región Medzilaboriec.

  OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • Súťaž odborných zručností

  Súťaž odborných zručností

  V školskom roku 2014/2015 prebiehala Súťaž odborných zručností u žiakov tretích ročník v učebných a študijných odborov.

  I. kolo SOZ sa realizovalo do 27.02.2015
  II. kolo SOZ sa realizovalo do 30.04.2015

  Učebný odbor: 31522 Krajčírka 02 dámske odevy
  Názov témy:I. kolo Lištové vrecko
  II. kolo Rukávový rázporok do saka

  Umiestnenie:1. miesto Surmajová Eva
  2. miesto Surmajová Petra
  3. miesto Konyiová Michaela

  Učebný odbor:3355 H Stolár
  Názov témy:I. kolo Závesný podstavec na kvety
  II. kolo Polička

  Umiestnenie:1. miesto Bučko Pavol
  2. miesto Grundza Michal
  3. miesto Grundza Patrik

  Učebný odbor: 2464 H Strojný mechanik
  Názov témy:I. kolo Nástavná uholnica
  II. kolo Stojanček pod spájkovačku

  Umiestnenie: 1. miesto Šteňko Adrán
  2. miesto Škurka Pavol
  3. miesto Oláh Martin

  Študijný odbor:
  2682 K Mechanik počítačových sietí
  Názov témy:I. kolo Návrh a realizácia metalickej PC „PAN“ siete – P2P
  II. kolo Vytvorenie PC siete „LAN“ - peer – too - peer

  Umiestnenie:1. Miesto Koťuch Ladislav
  2. miesto Čop Lukáš
  3. miesto Romža Peter

Kalendár

<< Júl 2022 >>
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 Rozvrh hodín

  od do
1. 07:55 08:40
2. 08:45 09:30
3. 09:35 10:20
4. 10:40 11:25
5. 11:35 12:20
6. 12:50 13:35
7. 13:40  14:25
8. 14:30 15:15

Kontakt

Spojená škola

Duchnovičova 506

068 01 Medzilaborce

 

e-mail: sosaw@post.sk

tel.: 057 / 73 21 348

slide-01 slide-02 slide-03 slide-04 slide-05

VÁŠ DISPLEJ JE PRÍLIŠ
MALÝ PRE ZOBRAZENIE
TEJTO STRÁNKY.
POUŽITE DISPLEJ
S VYŠŠÍM ROZLÍŠENÍM.
************************************
YOUR DEVICE IS TOO SMALL
FOR BROWSING THIS PAGE.
USE A DEVICE
WITH HIGHER RESOLUTION.