header-01 header-02 header-03 header-04 header-05 header-06
Spojená škola
Medzilaborce
Nachádzate sa tu: Domov > Aktivity > Súťaže > Školský rok 2010/2011

Školský rok 2010/2011

 • Marilyn Monroe

  Marilyn Monroe

  Kto by nepoznal Marilyn Monroe! Práve v jej duchu sa niesla súťaž  kaderníčok na odbornom výcviku v polovici decembra.

  Súťažili tri družstvá. Pre naše kaderníčky to bola výzva, mohli ukázať svoj talent ,zručnosť a fantáziu.  Dievčatá si dali záležať nielen na účese a la M. Monroe, ale aj na líčení a oblečení svojich modeliek, aby sa čo najviac podobali na slávnu herečku. Na  výsledky ich  práce sa prišli pozrieť  aj žiaci zo ZŠ na Komenského ulici.

  Porota nakoniec prvé miesto udelila družstvu z I. C, a to Veronike Škovranovej, ktorá zo  Stanislavy Ďuricovej vytvorila najkrajšiu Marilyn Monroe.

  Súťaž sa dievčatám veľmi páčila. Boli veľmi rady, že majsterky OV v spolupráci s riaditeľkou školy pre nich pripravili takúto originálnu súťaž.

  DSC05139
  DSC05140
  DSC05160
  DSC05161
 • MAKS

  MAKS

  Žiaci našej školy sa zapojili aj do korešpondenčnej súťaže matematickej tvorivosti MAKS pod vedením Mgr. Savčakovej. Súťaž bola 5- kolová a žiaci v nej súťažili v dvoch kategóriách – O a P.

  V rámci školy sa v ktg. O na prvých troch miestach umiestnili žiačky:

  1. Bocková – II.A
  2. Deaková – I.A
  3. Jalčová – I.A

  Najlepšie umiestnenie v rámci kraja – 33. miesto získal Marek Cicu,žiak III. A triedy, ktorý súťažil v kategórii P.

 • Medzinárodný volejbalový turnaj v Srbsku

  Medzinárodný volejbalový turnaj v Srbsku

  Volejbalový tím dievčat zo SOŠ Andyho Warhola z Medzilaboriec v Srbsku

  "ZDRAVO MLADI EVROPI" - Medzinárodný volejbalový turnaj dievčat stredných škôl - Srbsko, Ruský Kerestur

  V sobotu 7. mája 2011 sa konal Medzinárodný volejbalový turnaj dievčat stredných škôl v Ruskom Keresture v Srbsku. Hostiteľom a organizátorom turnaja bola Základná a stredná škola „Petro Kuzmjak“ z Ruského Keresturu, jediné rusínske gymnázium na svete. Mesto Ruski Kerestur je zaujímavé svojím najvyšším percentuálnym zastúpením obyvateľstva rusínskej národnosti a aj tým, že organizuje rôznorodé aktivity pre posilňovanie rusínskej identity.

  Volejbalový turnaj sa tešil peknému záujmu nielen zo strany hráčok, ale aj ich školských fanklubov, ktoré ich prišli podporiť. Celkovo sa turnaja zúčastnilo 6 družstiev – 4 zo Srbska: Ruský Kerestur, Bački Petrovec, Sombor a Subotica, 2 družstvá zahraničné: Sanok z Poľska a Medzilaborce zo Slovenska. Dievčatá zo Strednej odbornej školy Andyho Warhola v Medzilaborciach sa poctivo pripravovali na volejbal, tvrdo trénovali a nacvičovali rôzne kombinácie hry. Zápasy boli veľmi vyrovnané. Naše dievčatá sa umiestnili na peknom 4. mieste. Svojou hrou vedeli zamotať hlavy srbským volejbalistkám a veríme, že ešte budú mať príležitosť ukázať svoje herné kvality.  

  Svoju návštevu Srbska sme obohatili i návštevou miest Kula, Vodica, Subotica a Novi Sad, súčasťou ktorého je pevnosť Petrovaradín. Základy pevnosti boli položené v 17. storočí a je známa svojimi podzemnými tunelmi. Mesto Petrovaradín bolo kľúčovou pevnosťou a zásobovacou základňou habsburských vojsk na dolnom toku Dunaja v 18. storočí a miestom, kde sa odohrala významná protiturecká bitka.

  V pondelok sa naša delegácia zúčastnila archijerejskej bohoslužby a v popoludňajších hodinách nasledoval „kirbaj“ – trhy spojené s ľudovou veselicou.

  Projekt ZDRAVO MLADI EVROPI bol pokračovaním medzinárodného stretnutia organizovaného našou školou pod názvom Stretnutie mládeže eurokarpatského regiónu, ktoré položilo základy pre vznik novej spolupráce medzi študentmi a zamestnancami dvoch štátov s rovnakými koreňmi.

  Veronika Jalčová (II.A), Mgr. Monika Stirčáková

  1P10104113
  2P1010414
  DSC06215
  DSC06216
  DSC06218
  DSC06222
  DSC06223
  DSC06227
  DSC06229
  DSC06259
  P1010427
  P1010429
  P1010433
  P1010434
  P1010435
  P1010440
  P1010459
  P1010479
  P1010488
  P1010489
  P1010490
  P1010491
  P1010493
  P1010496
  P1010497
  P1010498
  P1010500
  P1010525
  P1010531
  P1010532
  P1010550
  P1010551
  P1010563
  P1010564
  P1010565
  P1010566
  P1010567
  P1010568
  P1010569
  P1010570
  P1010572
  P1010574
  P1010575
  P1010576
  P1010577
  P1010578
  P1010580
  P1010620
 • Slovenčina hrou

  Slovenčina hrou

  17. december patril Slovenčine hrou

  Predvianočný čas v našej škole je každý rok spestrený rôznymi zaujímavými podujatiami. Jedným z nich je aj vianočná súťaž Slovenčina hrou. Študenti majú možnosť overiť si hravou formou nielen svoje jazykové a literárne vedomosti, ale aj tvorivé schopnosti.

  Na tohtoročnom IV. ročníku súťažilo 5 trojčlenných družstiev. Ich výkony hodnotila odborná porota v zložení M. Gičová, M. Stirčáková a I. Bezecná. Každé družstvo si najprv vymyslelo originálny názov (napr. Scarletky, Rusnáci či Krémeš) a začalo sa súťažiť. Veď na víťazov čakali pekné vianočné darčeky.

  Žiaci si zmerali sily v 5 kolách. Najprv ich čakal test. Najlepšie ho zvládli Scarletky. Druhé kolo bolo pre žiakov asi najzaujímavejšie. Zástupcovia jednotlivých družstiev mali v roli učiteľa vysvetliť jazykový jav, ktorý si vyhľadali v časopise Slovenský jazyk a literatúra. Určite sa ako najlepší učiteľ predstavil Mišo Rusnák (z družstva Rusnáci), ktorý sa najviac vžil do svojej role, a svojím výstupom milo prekvapil i pobavil všetkých prítomných. V ďalšom kole si družstvá pripravili vianočné interview so známou osobnosťou (úloha nebola jednoduchá - jednu osobnosť totiž predstavovali 2 žiaci). Študenti opäť predviedli svoju šikovnosť a fantáziu. Na Slovenčine hrou sme teda „spovedali“.

   P. Cmoríka v zložení T. Lukačik a L. Kostilnik, Noru Mojsejovú v zložení Ž. Hnatičová a J. Kavčaková a ďalších. Súťažiacich ešte čakalo kolo otázok a odpovedí v časovom limite 20 sekúnd. O absolútnom víťazovi rozhodlo až posledné piate kolo. Družstvá si vyberali úlohy za 10 až 40 bodov. Niektoré úlohy v sebe skrývali riziko, iné boli prémiové, a to zavážilo pri získavaní posledných bodov pre družstvá.

  Ukázalo sa, že najlepšie sa darilo Scarletkám v zložení N. Gojdičová, P. Šaková a M. Dudová. Svojich súperov predbehli o viac ako 100 bodov. Mimochodom, tieto dievčatá boli na Slovenčine hrou už tretíkrát, ale prvýkrát zvíťazili. Ostatným súťažiacim sa darilo nasledovne: 

  2. miesto RUSNÁCI M. Rusnák, D. Špaková, F. Salák
  3. miesto VLOČKY E. Lindor, P. Deaková, S. Šarak
  4. miesto KULTURISTI Ž. Hnatičová, M. Chripak, J. Kavčaková
  5. miesto KRÉMEŠ L. Kostilnik, E. Dlugopolská, T. Lukačik

   Slovenčina hrou splnila svoj cieľ: študenti si overili svoje vedomosti, preukázali zručnosti, pričom im nechýbala fantázia a zmysel pre humor. Tí najlepší boli odmenení vianočnými darčekmi, ktoré im odovzdala riaditeľka školy.

  Dúfame, že piaty, jubilejný ročník súťaže opäť bude prínosom pre študentov, pretože mnohí súťažiaci odchádzali so slovami: „Na budúci rok ideme znova.“

   Mgr. Miroslava Gičová

  P1000106
  P1000107
  P1000108
  P1000109
  P1000110
  P1000111
  P1000112
  P1000114
  P1000115
  P1000116
  P1000117
  P1000127
  P1000128
  P1000130
  P1000135
  P1000147
  P1000148
  P1000182
  P1000183
  P1000184
  P1000185
  P1000186
  P1000187
  P1000188
  P1000189
 • Štúrovo pero

  Štúrovo pero

  SOŠ Andyho Warhola tretíkrát na súťaži Štúrovo pero.

  Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene hostila budúcich nádejných novinárov.

  V Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene sa 29. a 30. apríla 2011 konalo dvojdňové vyhodnotenie 16. ročníka súťaže Štúrovo pero 2010. Stredná odborná škola Andyho Warhola v Medzilaborciach sa so svojím školským časopisom la BOREC po tretíkrát zúčastnila na celoslovenskej súťaži určenej stredoškolákom a vysokoškolákom, zaujímajúcich sa o žurnalistiku. Po tretíkrát sa do tejto súťaže historicky zapojilo najviac školských časopisov v počte 83. Naši študenti s la BORCOM majú ešte dlhú cestu k víťazným miestam. Odborná porota sa však vyjadrila, že la BOREC patrí k tým časopisom, ktoré sa každý rok vracajú v oveľa kvalitnejšom prevedení, čo je náš skromný cieľ – neustále sa zlepšovať.

  Študenti našej školy si obľúbili súťaž z viacerých dôvodov. Tým najdôležitejším je možnosť konfrontovať svoju tvorivú prácu v školskom časopise s ostatnými rovesníkmi a hlavne získavať nové a dobre mienené rady profesionálov pri tvorbe článkov, fotografií, ilustrácií a grafiky. Ďalším dôvodom je možnosť stretnúť na tlačových besedách zaujímavých ľudí z rôznych oblastí spoločenského a politického života, ako napríklad tento rok ministra obrany SR Ľubomíra Galka, hovorkyňu televízie Markíza Oľgu Dúbravskú a už tradične mediálne známe osobnosti Patrika Hermana, Pavla Vítka či vysokoškolských profesorov žurnalistiky Andreja Tušera a Jána Standa. Poslední menovaní páni už tradične viedli so študentmi populárne semináre o „písanej“ žurnalistike, na ktorých nechýbali ani členky redakčnej rady nášho časopisu la BOREC, a to šéfredaktorka Eva Dlugopolská a Petronela Deáková.

  Súťaž je vyhlasovaná pre štyri kategórie:

  • kategória stredoškolských časopisov a 8-ročných gymnázií
  • kategória vysokoškolských časopisov
  • kategória novinárskych príspevkov stredoškolákov
  • kategória novinárskych príspevkov vysokoškolákov

  Za obdobie svojej existencie sa stala najprestížnejším podujatím svojho druhu na Slovensku aj vďaka finančnej, odbornej a organizačnej pomoci všetkých partnerov organizujúcich a podporujúcich túto súťaž. Poslaním celého projektu je hlavne výmena skúseností medzi mladými ľuďmi, dlhoročné vedenie talentov na ceste k neustálemu zlepšovaniu.

  Mgr. Monika Stirčáková
  koordinátorka školského časopisu

  001
  002
  004
  005
  008
  009
  010
  011
  012
  013
  014
  015
 • Matematický klokan

  Matematický klokan

  Dňa 21. 3. 2011 sa žiaci našej školy zapojili do najväčšej medzinárodnej matematickej súťaže na svete – Matematický klokan. Tento rok táto súťaž slávila 20. jubileum. V rámci Slovenska sa do súťaže zapojilo 1291 škôl a tohtoročné úlohy riešilo 55 365 súťažiacich.

  Hlavným poslaním súťaže je:

  • propagovať a popularizovať logické myslenie a matematiku medzi žiakmi,
  • umožniť žiakom súťažnou formou porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi
   z iných škôl, predviesť okoliu svoje schopnosti a dosiahnuť za ne uznanie,
  • prispievať k vyhľadávaniu talentovaných žiakov,
  • poskytovať učiteľom matematiky materiály využiteľné na zatraktívnenie
   a skvalitnenie vzdelávania.

  Súťaž sa konala 21. 3. 2011 na prvých dvoch vyučovacích hodinách. Administrátormi súťaže boli vyučujúce matematiky Ing. Zdenka Vladyková a Mgr. Jarmila Savčaková. Najväčší záujem o súťaž prejavili žiaci prvých ročníkov – 9 žiakov z I. A a 13 žiakov z I. B triedy. K nim sa pridali 4 žiaci z II. A triedy, jedna žiačka z III. A triedy a 6 žiakov z III. C triedy. Spolu teda súťažilo 33 žiakov školy. Súťaž prebiehala v dvoch kategóriách. Najväčší úspech získali žiaci prvých ročníkov, ktorí súťažili v kategórii Kadet O12. Uvádzame výsledky najúspešnejších žiakov v rámci školy a ich umiestnenie v rámci Slovenska, ktoré boli zverejnené na internete. 

  Meno žiaka                              Trieda          Percentil          Miesto v SR 
  1. Lívia Džupinová                  I. A                  92,8 %             291.- 331.
  2. Martin Micaj                         I.B                   91,7 %             332.-387. 
      Lukáš Kostilník                   I.B                  91,7 %              332.-387.
  3. Peter Lopata                       I.B                  90,4 %              388.-441.
      Dominika Varcholová        I.A                   90,4 %              388.-441.

  Ak zoberieme do úvahy, že úlohy riešilo 55 365 súťažiacich z 1291 škôl v 12 kategóriách, tak výsledky uvedených žiakov môžeme hodnotiť ako veľmi pekné. Súťažiaci si výsledky môžu pozrieť na nástenke školy. Oficiálne výsledky budú škole zaslané neskôr spolu s diplomami a vecnými cenami.
  Všetci súťažiaci z II. stupňa ZŠ a zo SOŠ postupujú do žrebovania o 3 notebooky. O žrebovaní bude škola informovaná.

  Z histórie súťaže

  KDE SA VZAL NA SLOVENSKU „KLOKAN"?

  (STRUČNÁ HISTÓRIA SÚŤAŽE)

  Jedna z najpopulárnejších medzinárodných matematických súťaží vznikla koncom 70. rokov 20. storočia v Austrálii. Jej tvorcovia chceli ukázať aj „normálnym" žiakom, že matematika nemusí byť vždy iba nezáživný predmet, ale naopak, môže byť zdrojom zábavy a v prípade úspechu aj radosti.

  V roku 1991 sa dvaja francúzski učitelia rozhodli zorganizovať obdobnú súťaž vo Francúzsku. Dali jej názov Le Kangourou des Mathématiques, aby vzdali hold austrálskym priateľom, ktorí ich inšpirovali.

  Mimoriadny úspech súťaže vnukol jej organizátorom myšlienku rozšíriť ju aj do ďalších európskych krajín. V júni 1994 v Štrasburgu zástupcovia 10 krajín založili asociáciu KSF – Kangourou sans frontiéres (Klokan bez hraníc), ktorá je oficiálnym usporiadateľom medzinárodnej súťaže Matematický klokan.

  Súťaž sa postupne rozšírila aj za hranice Európy. Do asociácie KSF pristupujú štáty z Európy, Ázie aj Ameriky. Každá členská krajina prispieva návrhmi súťažných úloh a testy sú zostavované na pravidelných výročných zhromaždeniach asociácie. Testy sú vo všetkých krajinách podobné, nie sú však celkom zhodné. Národní organizátori majú právo pozmeniť v každom teste niekoľko úloh s prihliadnutím na učebné osnovy matematiky príslušnej krajiny. Hoci ide o medzinárodnú súťaž, jej výsledky sa nezverejňujú v takej podobe, ktorá by umožňovala objektívne medzinárodné porovnanie výsledkov žiakov. Organizátori nechcú, aby sa zo súťaže stalo prestížne súperenie medzi krajinami. 

  Na Slovensku sa súťaž prvýkrát konala v šk. roku 1996/97 a zúčastnilo sa na nej niekoľko tisíc žiakov. Od roku 1999 prevzala organizáciu súťaže v Slovenskej republike spoločnosť EXAM (neskôr EXAM testing, spol. s r. o.). Tá každoročne zabezpečuje propagáciu súťaže vo viac ako 2 000 školách, tlačí a distribuuje testy pre všetkých súťažiacich, strojovo spracúva výsledky, rozosiela účastnícke diplomy pre všetkých súťažiacich a vecné ceny pre najúspešnejších, spracúva podrobné štatistické vyhodnotenie pre zúčastnené školy. 

  Matematický klokan sa stal najväčšou matematickou súťažou na svete. V marci 2010 sa do nej zapojilo viac ako 5,6 milióna žiakov zo 46 krajín.

  Ďalšie zaujímavé informácie o priebehu súťaže Matematický klokan vo Francúzsku a v ďalších krajinách možno získať na stránke asociácie KSF.

  Mgr. Jarmila Savčaková, koordinátorka súťaže

  P1000561
  P1000562
  P1000564
  P1000565
  P1000570
  P1000573
  P1000574
  P1000575
  P1000576
  P1000578
  P1000579
 • Mladý tvorca

  Mladý tvorca

  V dňoch 14. až 16. apríla 2011 sa uskutočnila výstava výrobkov žiakov stredných odborných škôl a stredísk praktického vyučovania v priestoroch Agrokomplexu – Výstavníctvo Nitra, štátny podnik. Výstava sa konala pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR. Usporiadateľmi boli Združenie pre rozvoj stredného odborného vzdelávania so sídlom v SOŠ strojárskej Šurany a Nitriansky samosprávny kraj v súčinnosti so všetkými samosprávnymi krajmi. Súčasťou výstavy sú aj súťaže, ktoré preverujú pripravenosť žiakov pre trh práce a odbornú úroveň pedagogických zamestnancov. Žiaci súťažia o cenu TOP VÝROBOK a pedagogickí zamestnanci o „Cenu za inováciu a technickú tvorivosť“.

  Naša škola sa zapojila do žiackej súťaže o získanie ocenenia TOP VÝROBOK. Do súťaže boli prihlásené tri výrobky. Veľmi nás potešilo, že všetky zožali úspech. V kategórii č. 6 (výrobky z tkanín a pletenín) veľkú pozornosť upútal výrobok DIVÉ MAKY – inšpirácia Andy Warhol, ktorý získal najvyššie ocenenie vo svojej kategórii, a to 1. cenu TOP VÝROBOK. V kategórii č. 7 (chémia, farmaceutický priemysel, polygrafia, papiernictvo, sklárstvo) súťažil výrobok EKOMÓDNE VARIÁCIE. Módne doplnky vyrobené z papiera získali ocenenie „Diplom TOP výrobok“ (získali viac ako 80 bodov). V kategórii č. 9 (umelecké spracovanie výrobkov z dreva) zaujal výrobok BOZK 1 a BOZK 2. Krásne drevené sošky získali nielen cenu „Diplom TOP výrobok“, ale aj mimoriadne ocenenie hejtmana kraja Vysočina z ČR, ktorý mimo súťaž oceňoval zaujímavé výrobky na výstave Mladý tvorca 2011.

  Verejnosť zaujal aj náš výstavný stánok inštalovaný v duchu inšpirácií Andyho Warhola. Pútala jeho farebnosť a rozmanitosť vystavených výrobkov, ktoré prezentovali prácu žiakov v jednotlivých odboroch, originálnosť riešenia, účelnosť a funkčnosť výrobku, kompozičnú vyváženosť, vhodnosť použitého materiálu a praktické použitie. Keďže sa výstava konala takpovediac v predvečer veľkonočných sviatkov, pozornosť mnohých návštevníkov vzbudzovali aj typické kraslice z našej rusínskej oblasti.

  Môžeme konštatovať, že výstava Mladý tvorca 2011 bola pre našu školu opäť úspešná.

  Ing. Michal Repčik

  001
  002
  003
  004
  005
  006
  007
  008
  009
  010
  011
  012
  013
  014
  015
  016
  017
  018
  019
  020
  022
  023
  024
 • Mladý remeselník

  Mladý remeselník

  V dňoch 25. 1 – 26. 1. 2011 sa v Prešove uskutočnila súťaž zručnosti Mladý remeselník. Usporiadateľom súťaže bola SOŠ technická Prešov. Na súťaži sa zúčastnilo päť družstiev, a to z Prešova, Starej Ľubovne, Medzilaboriec, Žiliny a družstvo z ČR z Berouna. Víťazom boli domáci súťažiaci, na druhom mieste skončili žiaci zo Starej Ľubovne, žiaci našej školy Tomáš Mican a Lukáš Čerňa pod vedením majstra OV Mgr. Slavomíra Čerevku obsadili tretie miesto, za ktoré si domov odniesli diplom a pekné vecné ceny. Práce žiakov hodnotila nezávislá komisia pozostávajúca z inžinierov drevárov, ktorí sa venujú atypickému stolárstvu.

 • Expert Geniality Show

  Expert Geniality Show

  Úspechy súťažiacich SOŠ AW v Medzilaborciach v celoslovenskej súťaži Expert Geniality Show:

  Martin Kuzma -1.B – EXPERT – 2. miesto v téme Planéta Zem

  Samuel Zavacký – 2.A - TOP EXPERT – 26. miesto
  EXPERT – 36. miesto v téme Ako funguje svet
  EXPERT – 16. miesto v téme Planéta Zem

  Dominika Špaková – 3.A - TOP EXPERT – 52. miesto
  EXPERT – 30. miesto v téme Planéta Zem
  EXPERT – 56. miesto v téme Dejiny

  Erik Lindor – 1.B – TOP EXPERT – 57. miesto
  EXPERT – 46. miesto v téme Dejiny
  EXPERT – 71. miesto v téme Planéta Zem

  Jaroslav Obertan – 3.A – TOP EXPERT – 69. miesto
  EXPERT – 91. miesto v téme Planéta Zem
  EXPERT – 27. miesto v téme Dejiny

  Dávid Duleba – 1.B – TOP EXPERT – 74. miesto
  EXPERT – 30. miesto v téme Planéta Zem
  EXPERT – 74. miesto v téme Ako funguje svet

  Michaela Šantová – 4.A – EXPERT - 32. miesto v téme Ako funguje svet
  Michal Chripák – 1.B – EXPERT – 34. miesto v téme Planéta Zem
  Matúš Vavrek – 3.A – EXPERT – 51. miesto v téme Bity a bajty
  Nikola Gajdičová – 4.A – EXPERT – 77. miesto v téme Anglický jazyk
  Lukáš Dudič – 1.B – EXPERT – 74. miesto v téme Planéta Zem
  Štefánia Hupcejová – 3.A - EXPERT – 88. miesto v téme Planéta Zem
  Peter Lopata – 1.B – EXPERT – 99. miesto v téme Anglický jazyk

Kalendár

<< Júl 2022 >>
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 Rozvrh hodín

  od do
1. 07:55 08:40
2. 08:45 09:30
3. 09:35 10:20
4. 10:40 11:25
5. 11:35 12:20
6. 12:50 13:35
7. 13:40  14:25
8. 14:30 15:15

Kontakt

Spojená škola

Duchnovičova 506

068 01 Medzilaborce

 

e-mail: sosaw@post.sk

tel.: 057 / 73 21 348

slide-01 slide-02 slide-03 slide-04 slide-05

VÁŠ DISPLEJ JE PRÍLIŠ
MALÝ PRE ZOBRAZENIE
TEJTO STRÁNKY.
POUŽITE DISPLEJ
S VYŠŠÍM ROZLÍŠENÍM.
************************************
YOUR DEVICE IS TOO SMALL
FOR BROWSING THIS PAGE.
USE A DEVICE
WITH HIGHER RESOLUTION.