header-01 header-02 header-03 header-04 header-05 header-06
Spojená škola
Medzilaborce
Nachádzate sa tu: Domov > Aktivity > Stredoškolská odborná činnosť > Školský rok 2017/2018

Školský rok 2017/2018

 • Školské kolo

  Školské kolo

  Jednou z úspešných oblastí mimoškolskej činnosti na našej škole je aj stredoškolská odborná činnosť (SOČ), ktorá má dlhoročnú tradíciu. Hlavným zmyslom činnosti SOČ zameranej na 17 odborných oblastí (prírodovedné, technické, humanitné a spoločensko-vedné odbory) je aktivizovať, podporovať rozvoj nadanej a talentovanej stredoškolskej mládeže, pomáhať jej realizovať vlastné, tvorivé nápady a rozširovať okruh vedomostí nad rámec potrebný pre absolventa školy.

  Aj tento, už 40. ročník SOČ vzbudil záujem u našich žiakov. Zapojili sa do súťaže 3 žiaci v odboroch 03 Chémia, potravinárstvo a 15 Ekonomika a riadenie.

  V oblasti SOČ úspešne pracovali aj členovia pedagogického zboru, ktorí pôsobili ako poradcovia a konzultanti riešiteľom. Pod ich vedením siahli naši študenti aj na méty najvyššie a prebojovali sa cez školské kolo až na krajskú prehliadku SOČ.

  Prehliadka prác v školskom kole sa konala 9. februára 2018 v učebni školy.

  Najúspešnejší riešitelia:

  V odbore 03 Chémia, potravinárstvo získala 1. miesto žiačka Tifany Pristašová, ktorá prezentovala svoju prácu pod názvom Budúcnosť patri hmyzu, konzultant Ing. Miroslav Zozuľak.

  V odbore 15 Ekonomika a riadenie získali 1. miesto žiačky Rebeka Chalachanová a Šárka Kozáková, ktoré zaujali hodnotiacu komisiu svojou prácou pod názvom Komunikácia so zákazníkom a stimulácia predaja, konzultant Ing. Martina Jurcaková.

  Všetci riešitelia ocenených prác postúpili na krajskú prehliadku SOČ, ktorá sa uskutoční 6. apríla 2018 na SPŠ elektrotechnickej v Prešove.

  Ďakujeme všetkým študentom, ktorí vypracovali a prezentovali práce na zaujímavé témy, ako aj všetkým konzultantom za pomoc, rady a ich čas. Študentom, ktorí postupujú do krajského kola SOČ, želáme veľa šťastia pri úspešnom prezentovaní svojich prác.

  Ing. Valéria Bezeková
  metodik SOČ

  P1120442
  P1120444
  P1120449
  P1120464
  P1120481
  P1120482
  P1120487
  P1120503
 • Krajské kolo

  Krajské kolo

  Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove privítala 6. apríla 2018 „sočkárov", ktorí sa zúčastnili na krajskom kole, aby prezentovali svoje odborné práce podľa súťažných odborov.

  V poradí 40. ročník tejto dobrovoľnej záujmovej činnosti priniesol prostredníctvom prác žiakov stredných škôl množstvo zaujímavých tém v sedemnástich súťažných odboroch. Študenti sa venovali vo svojich prácach rôznym problematikám či výskumom v oblastiach biológie, fyziky, histórie, geografie, informatiky, životného prostredia, ale aj umenia či ekonomiky. Tie samostatne s pomocou svojich konzultantov spracúvali a predkladali trojčlennej hodnotiacej komisii, pred ktorou ich aj následne prezentovali. Cieľom tejto činnosti je umožniť talentovaným mladým ľuďom rozvíjať svoje schopnosti, viesť ich k tvorivosti a efektívnemu využitiu poznatkov. Inovatívnosť, pestrosť a kreativita nechýbali na krajskej prehliadke ani tento rok.

  Všetkých 182 zúčastnených stredoškolákov muselo pri spracovaní teoretických a praktických aktivít v rámci tvorby svojich prác dbať nielen na zachovanie predpísaného rozsahu 20 až 25 strán či estetickej stránky. Pre úspešný výsledok tej-ktorej práce bolo potrebné, aby viedla vo svojom kontexte určitý problém. Jeho riešenie malo byť efektívne uplatniteľné v živote spoločnosti. Ide o to, aby študent prostredníctvom činnosti skutočne niečo odovzdal aj pre prax.

  To sa podľa hodnotenia odbornej poroty podarilo aj našim žiačkam Rebeke Chalachanovej a Šárke Kozákovej, ktoré sa so svojou prácou Komunikácia so zákazníkom a stimulácia predaja umiestnili na krásnom 4. mieste.

  Úspešné prezentovala svoju prácu o spracovaní a využití hmyzu v potravinách pod názvom Budúcnosť patrí hmyzu aj naša žiačka Tiffany Pristášová, ktorá sa umiestnila na peknom 6. mieste.

  Ing. Valéria Bezeková
  metodik SOČ

  P1120557
  P1120558
  P1120559
  P1120560
  P1120561
  P1120563
  P1120565
  P1120569
  P1120572
  P1120576

Kalendár

<< Júl 2022 >>
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 Rozvrh hodín

  od do
1. 07:55 08:40
2. 08:45 09:30
3. 09:35 10:20
4. 10:40 11:25
5. 11:35 12:20
6. 12:50 13:35
7. 13:40  14:25
8. 14:30 15:15

Kontakt

Spojená škola

Duchnovičova 506

068 01 Medzilaborce

 

e-mail: sosaw@post.sk

tel.: 057 / 73 21 348

slide-01 slide-02 slide-03 slide-04 slide-05

VÁŠ DISPLEJ JE PRÍLIŠ
MALÝ PRE ZOBRAZENIE
TEJTO STRÁNKY.
POUŽITE DISPLEJ
S VYŠŠÍM ROZLÍŠENÍM.
************************************
YOUR DEVICE IS TOO SMALL
FOR BROWSING THIS PAGE.
USE A DEVICE
WITH HIGHER RESOLUTION.