header-01 header-02 header-03 header-04 header-05 header-06
Spojená škola
Medzilaborce
Nachádzate sa tu: Domov > Aktivity > Stredoškolská odborná činnosť > Školský rok 2012/2013

Školský rok 2012/2013

 • Školské kolo

  Školské kolo

  Stredoškolská odborná činnosť je dobrovoľná záujmová činnosť žiakov denného štúdia stredných škôl, ktorej sa venujú v škole v čase vyučovacieho procesu aj mimo vyučovania a vo svojom voľnom čase. Cieľom tejto činnosti je vyhľadávať talentovaných žiakov, rozvíjať ich teoretické a praktické schopnosti, viesť žiakov k samostatnému tvorivému mysleniu a aktívnemu riešeniu úloh.

  Školská prehliadka SOČ má už v našej škole dlhoročnú tradíciu. Na tohtoročnej prehliadke, ktorá sa uskutočnila dňa 12. februára 2013, siedmi riešitelia prezentovali svoje vedomosti a schopnosti v piatich súťažných odboroch. Úroveň jednotlivých súťažných prác hodnotila trojčlenná odborná komisia.

  Na treťom mieste sa umiestnili dvaja žiaci tretích ročníkov. Roland Guba zaujal témou Spievam, spievaj, spievajme - môj spevník. Výsledkom jeho práce je spevník ľudových piesní v praktickom formáte. Eva Gajdošová predstavila prácu s názvom Dobové prvky v tvorbe súčasných účesov, ktorá bola zameraná na dejiny vývoja účesov. Význam príchodu vierozvestcov Cyrila a Metoda na naše územie bol námetom práce žiakov druhého ročníka Mirky Lesnikovej a Tomáša Piru, ktorí obsadili 2. miesto. Najúspešnejší bol študent IV. A triedy Samuel Zavacký. Jeho práca Analýza nákupu v maloobchodnej predajni s ovocím a zeleninou hodnotiacu komisiu oslovila najviac. Zameral sa v nej na efektívne fungovanie nákupného procesu v predajni JES Medzilaborce.

  Všetci riešitelia ocenených prác postupujú na krajskú prehliadku SOČ, ktorá sa uskutoční 5. apríla 2013 v Starej Ľubovni. Držme im palce!

  Ing. J. Mazanec, metodik SOČ

  P1100217
  P1100232
  P1100252
  P1100260
 • Krajské kolo

  Krajské kolo

  Dňa 5. apríla 2013 sa v priestoroch SOŠ v Starej Ľubovni uskutočnila krajská prehliadka Stredoškolskej odbornej činnosti. Našu školu reprezentovali študenti Juraj Stebila, Tomáš Pira, Klaudia Kizáková, Samuel Zavacký, Eva Gajdošová a Roland Guba. Svoje vedomosti a zručnosti preukázali v piatich súťažných odboroch:
  č.01 Problematika voľného času,
  č.13 História, filozofia, právne vedy,
  č.14 Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie,
  č.15 Ekonomika a riadenie,
  č.16 Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba.

  Jednotlivé súťažné práce hodnotili odborné komisie. Žiaci našej školy nepostúpili v silnej konkurencii do celoslovenského kola SOČ, aj keď svoje práce prezentovali na kvalitnej úrovni.

  Za vynaložené úsilie pri realizácii súťažných prác a reprezentáciu školy im patrí úprimné poďakovanie.

  Ing. Mazanec Jaroslav
  metodik SOČ

Kalendár

<< Júl 2022 >>
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 Rozvrh hodín

  od do
1. 07:55 08:40
2. 08:45 09:30
3. 09:35 10:20
4. 10:40 11:25
5. 11:35 12:20
6. 12:50 13:35
7. 13:40  14:25
8. 14:30 15:15

Kontakt

Spojená škola

Duchnovičova 506

068 01 Medzilaborce

 

e-mail: sosaw@post.sk

tel.: 057 / 73 21 348

slide-01 slide-02 slide-03 slide-04 slide-05

VÁŠ DISPLEJ JE PRÍLIŠ
MALÝ PRE ZOBRAZENIE
TEJTO STRÁNKY.
POUŽITE DISPLEJ
S VYŠŠÍM ROZLÍŠENÍM.
************************************
YOUR DEVICE IS TOO SMALL
FOR BROWSING THIS PAGE.
USE A DEVICE
WITH HIGHER RESOLUTION.