header-01 header-02 header-03 header-04 header-05 header-06
Spojená škola
Medzilaborce
Nachádzate sa tu: Domov > Aktivity > Školské akcie > Školský rok 2019/2020

Školský rok 2019/2020

 • EPAS míting

  EPAS MÍTING

  Platforma ambasádorov a ambasádoriek európskej demokratickej kultúry (AmbEDK), Academia Istropolitana Nova a Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku organizovali v Prešove 19. septembra 2019 EPAS MÍTING pre študentov stredných škôl, ktorí sa zaujímajú o eurotémy, chcú rozvíjať európsku demokratickú kultúru, sú ochotní vzdelávať sa, informovať a angažovať sa vo verejnom živote prostredníctvom rôznych foriem občianskej participácie. Z našej školy sa na akcii zúčastnili žiaci tretích a štvrtých ročníkov.

  Program mítingu bol bohatý - od predstavenia projektu AmbEDK so zameraním na platformu EPAS (nazvaného podľa Európskeho parlamentu) cez európsku demokraciu, migráciu až po simulované voľby do Európskeho parlamentu. Pre žiakov našej školy bolo najzaujímavejšie zúčastniť sa na interaktívnom hlasovaní. Otázky hlasovania vyplývali zo simulovaných volieb do Európskeho parlamentu.

  Mgr. Monika Stirčáková, koordinátorka školy pre ľudské práva

 • Európsky deň jazykov

  Európsky deň jazykov

  Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa Európsky deň jazykov oslavuje každoročne 26. septembra už od roku 2001. Pripomíname si ho každý rok v snahe zvýšiť povedomie o európskej jazykovej a kultúrnej rozmanitosti a o celoživotnom jazykovom vzdelávaní.

  Aj tento rok sme si na Strednej odbornej škole polytechnickej Andyho Warhola dňa 25. septembra pripomenuli tento zaujímavý deň, ktorého cieľom bolo overiť vedomosti žiakov z anglického jazyka formou hier a zábavných aktivít a tým ich motivovať k prehlbovaniu vedomostí a zároveň poukázať na dôležitosť znalosti cudzích jazykov.

  V úvode sme si zdôraznili význam a dôležitosť anglického jazyka vo svete a v živote každého jednotlivca. Potom nasledoval celý rad zaujímavých aktivít, pri ktorých žiaci mali možnosť preukázať svoju šikovnosť a jazykové zručnosti.

  Žiaci sa veľmi dobre zabávali pri hraní domina, kde mali možnosť zopakovať si poradie slov vo vete. Oslovili ich aj preteky, kde išlo o to, kto skôr vymyslí vetu na vylosované anglické slovo. Postreh a šikovnosť žiakov preverili aj vety, v ktorých sa skrývali názvy zvierat. Na záver si potrápili svoje jazyky pri opakovaní anglických jazykolamov, kde sa víťazom stal ten, kto dokázal zopakovať jazykolam bez chyby a viackrát po sebe.

  Pripomenutie si tohto dňa na našej škole prebehlo úspešne. Žiaci sa zapájali do všetkých aktivít a hravou formou si precvičili svoje vedomosti z anglického jazyka. Poďakovanie patrí všetkým žiakom, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii tohto dňa.

  Ing. Jana Čabalová

 • Deň Prešovského samosprávneho kraja

  Deň Prešovského samosprávneho kraja

   2019-den-psk-1.jpg

  2019-den-psk-2.jpg

  2019-den-psk-3.jpg

  Teoretické vyučovanie, Duchnovičova 506, Medzilaborce

  - 1. vyučovacia hodina – žiaci SOŠ polytechnickej Andyho Warhola
  – prezentácia na tému 30. výročie Nežnej revolúcie, učebňa č. 31
  - 9.00 – 10.00 – beseda žiakov SOŠ polytechnickej AW s poslancom PSK za okres Medzilaborce Ing. Adriánom Kaliňákom, školská knižnica

  Deň otvorených dverí pre základné školy okresu Medzilaborce formou Demo days, t.j. s možnosťou zúčastniť sa priamo na vyučovacom procese
  2. vyučovacia hodina – ZŠ Duchnovičova, Medzilaborce
  – prezentácia na tému 30. výročie Nežnej revolúcie, učebňa č. 31
  3. vyučovacia hodina – ZŠ Duchnovičova, Medzilaborce
  – prezentácia učebných a študijných odborov a mimoškolskej činnosti – učebňa č. 19,
  - prezentácia cvičnej firmy – odborná učebňa cvičnej firmy
  4. vyučovacia hodina - ZŠ Komenského, Medzilaborce a ZŠ Radvaň nad Laborcom
  – prezentácia na tému 30. výročie Nežnej revolúcie, učebňa č. 31
  5. vyučovacia hodina: ZŠ Komenského, Medzilaborce a ZŠ Radvaň nad Laborcom
  – prezentácia učebných a študijných odborov a mimoškolskej činnosti – učebňa č. 19
  - prezentácia cvičnej firmy – odborná učebňa cvičnej firmy

  - 13.00 – 14.00 - účasť žiakov I. A na tvorivej dielni v zariadení PSK – v MMUAW Medzilaborce

  Odborný výcvik, Mierová 296/15, Medzilaborce

  Deň otvorených dverí pre základné školy okresu Medzilaborce formou Demo days, t.j. s možnosťou zúčastniť sa priamo na vyučovacom procese – na OVY
  - 9.00 - 10.15 - ZŠ Komenského, Medzilaborce a ZŠ Radvaň nad Laborcom
  - 10.30 – 11.45 - ZŠ Duchnovičova, Medzilaborce
  - 12.30 – 13.30 – návšteva 2 zariadení sociálnych služieb pre seniorov a zdravotne postihnutých občanov žiakmi SOŠ polytechnickej Andyho Warhola odborného výcviku s majstrami odbornej výchovy - Vitalis, n. o., Medzilaborce a Kamjana, n. o. , Medzilaborce

 • Následky predčasného sexuálneho života

  Následky predčasného sexuálneho života

  V spolupráci s oddelením podpory zdravia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom bola 18.10.2019 v rámci kampane Červené stužky študentom druhého a tretieho ročníka venovaná prednáška Následky predčasného sexuálneho života. Dvojhodinový blok besedy odborne viedla Mgr. Zlatica Kožinová, ktorá v druhej časti venovala aj priestor zdravej výžive v rámci Svetového dňa zdravej výživy, ktorým je 16. október.

  Ing. Zdenka Vladyková
  koordinátorka VMaR

 • Slávnostný program „Nežná 30"

  Slávnostný program „Nežná 30"

  Predseda PSK pozval učiteľov a žiakov stredných škôl na slávnostný program „Nežná 30", ktorý sa konal 14. novembra 2019 v Divadle Jonáša Záborského v Prešove pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie. Na podujatí sa zúčastnili žiaci z II. A triedy Dávid Steranka a Anna Koťuchová spolu s učiteľkami M. Gičovou a M. Stirčákovou.

  Mgr. Miroslava Gičová

 • Filmové predstavenie Kto je ďalší?

  Filmové predstavenie Kto je ďalší?

  Žiaci našej školy pod vedením učiteľov navštívili 18. novembra 2019 kino Fajn v Humennom. Študenti si pozreli film Kto je ďalší?, ktorý bol inšpirovaný tromi skutočnými príbehmi zo Slovenska, Ruska a Kanady. Osudy troch hlavných hrdinov, ktorým život zmenil internet a priviedol ich na hranicu života a smrti, žiakov veľmi zaujali. Film poukázal aj na to, aké závažné problémy spôsobuje kyberšikana, resp. šikanovanie mladých ľudí.

  Mgr. Miroslava Gičová

 • Olympiáda ľudských práv

  Olympiáda ľudských práv

  Olympiáda ľudských práv sa v Slovenskej republike každoročne uskutočňuje ako záujmová a dobrovoľná činnosť žiakov stredných škôl v súlade s medzinárodnými záväzkami SR v problematike ľudských práv a Celoštátnou stratégiou ochrany a podpory práv v SR. Je to trojstupňová súťaž od školských kôl cez krajské kolá až po celoštátne kolo. Cieľom Olympiády ľudských práv je prispieť k ľudskoprávnemu vzdelávaniu, vzdelávaniu k demokratickému občianstvu, celkovej kultivácii poznatkov a postojov študujúcej mládeže a tým k posilňovaniu základných pilierov demokracie.

  Od 2. decembra do 6. decembra sa v našej škole vo väčšej miere pripomínali práva ľudí a sloboda, a to nielen na hodinách občianskej náuky. Školská knižnica sa každý deň premenila na diskusnú 40-minútovku, počas ktorej sa rozoberala nosná téma súťaže Výzvy pre demokraciu a ľudské práva v Európe 21. storočia zo všetkých možných strán. V každej skupine žiakov sa striedali názory a rôzne osobné pripomienky. Nálada sa v skupinách striedala od pokojnej po vášnivú, ale dôležité je, že sa mladí ľudia zapojili a vyjadrili k téme. Osobitou formou sme si všetci pripomenuli, že sloboda nie je samozrejmá vec.

  Mgr. Monika Stirčáková
  koordinátorka pre ľudské práva

 

Kalendár

<< Júl 2022 >>
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 Rozvrh hodín

  od do
1. 07:55 08:40
2. 08:45 09:30
3. 09:35 10:20
4. 10:40 11:25
5. 11:35 12:20
6. 12:50 13:35
7. 13:40  14:25
8. 14:30 15:15

Kontakt

Spojená škola

Duchnovičova 506

068 01 Medzilaborce

 

e-mail: sosaw@post.sk

tel.: 057 / 73 21 348

slide-01 slide-02 slide-03 slide-04 slide-05

VÁŠ DISPLEJ JE PRÍLIŠ
MALÝ PRE ZOBRAZENIE
TEJTO STRÁNKY.
POUŽITE DISPLEJ
S VYŠŠÍM ROZLÍŠENÍM.
************************************
YOUR DEVICE IS TOO SMALL
FOR BROWSING THIS PAGE.
USE A DEVICE
WITH HIGHER RESOLUTION.