header-01 header-02 header-03 header-04 header-05 header-06
Spojená škola
Medzilaborce
Nachádzate sa tu: Domov > Aktivity > Školské akcie > Školský rok 2018/2019

Školský rok 2018/2019

 • Deň Prešovského samosprávneho kraja

  Deň Prešovského samosprávneho kraja

  2018-den-psk-1.jpg

  2018-den-psk-2.jpg

 • Olympiáda ľudských práv

  Olympiáda ľudských práv

  V našej škole prebiehala od 3. decembra do 7. decembra osobitá Olympiáda ľudských práv, ktorá má za cieľ posilňovať základné demokratické piliere na Slovensku medzi študujúcou mládežou, so zvláštnym zreteľom na ochranu a zabezpečenie základných ľudských práv človeka.

  V jednotlivých triedach prebiehala diskusia na nosnú tému XXI. ročníka OĽP 30. výročie Nežnej revolúcie, v rámci ktorej si žiaci pozreli autentické zábery zo 17. novembra 1989 a rozprávali sa o udalostiach minulých i nedávnych.

  Mgr. Monika Stirčáková
  školská koordinátorka v oblasti ľudských práv

 • Kampaň Červené stužky

  Kampaň Červené stužky

  Dňa 29. novembra sa v priestoroch našej školy konali rôzne aktivity na podporu kampane Červené stužky. Naša škola podporuje tento projekt od počiatku a nebolo to inak ani teraz pri jej 12. ročníku.

  Červená stužka je medzinárodný symbol solidarity s ľuďmi nakazenými HIV alebo postihnutými chorobou AIDS, ktorý vznikol v New Yorku v roku 1991. Červená farba bola vybraná ako symbol krvi a života. Na Svetový deň boja proti AIDS, ktorým sa stal 1.december, si ľudia na celom svete pripínajú na odev červenú stužku, aby tak vyjadrili svoj postoj voči HIV/AIDS. Hlavné posolstvá červenej stužky sú záujem, solidarita, nádej a podpora ľudí nakazených HIV alebo postihnutých chorobou AIDS.

  K aktivitám, ktorými sme kampaň podporili my, patrili: rozhlasové vysielanie, premietanie filmu In your face študentom I.A, I.B a II.A triedy a tvorba a nosenie červených stužiek.

  Ing. Zdenka Vladyková

  P1120877
  P1120878
  P1120880
  P1120881
  P1120882
  P1120884
  P1120886
  P1120887
  P1120889
  P1120891
  P1120893
  P1120894
  P1120895
  P1120897
  P1120898
  P1120900
  P1120901
  P1120903
  P1120905
  P1120906
  P1120907
  P1120909
  P1120911
  P1120912
  P1120913
  P1120914
  P1120915
  P1120917
  P1120919
 • Vedecká čajovňa

  Vedecká čajovňa

  Hlavný názov projektu: Platforma ambasádorov a ambasádoriek európskej demokratickej kultúry

  Dňa 14. 11. 2018 v krásnom historickom prostredí knižnice Dvorany Biskupského úradu Východného dištriktu v Prešove sa konala prvá Vedecká čajovňa. Organizátorom podujatia bola Academia Istropolitana Nova (AINova), občianske združenie založené v roku 1996, ktorej jedným z poslaní je organizovanie celoživotného vzdelávania. V úvode PhDr. Kálman Petὃcz, PhD. , bývalý veľvyslanec SR pri OSN v Ženeve, rozprával o demokracii, o projekte Platforma ambasádorov a ambasádoriek európskej demokratickej kultúry.

  Program pokračoval príspevkom Demokracia a (ne)rozdeľovane sa na My a Oni, v ktorom PhDr. Zuzana Kusá, CSc., zo Sociologického ústavu SAV prezentovala Výskum európskych hodnôt. V rámci projektu Hodnoty v dynamike spoločenských zmien na Slovensku a v Európe sa študenti, účastníci vedeckej čajovne, zúčastnili anonymného dotazníkového výskumu.

  Komplexná pomoc občanom a integrácia sociálne odkázaných občanov a detí v obci Raslavice bola témou príspevku, ktorý prišli predstaviť hostia podujatia Marek Rakoš, starosta obce Raslavice a Mgr. Martin Klempay, riaditeľ ZŠ a MŠ v Raslaviciach. Vo svojej obsiahlej prezentácii poukázali na zaujímavé aktivity a projekty realizované v obci, ktorej ústrednou myšlienkou bola pomoc v zamestnanosti sociálne odkázaných spoluobčanov, ich prínos pre rozvoj obce a zlepšenie životných podmienok marginalizovanej rómskej komunity. V oblasti výchovy a vzdelávania hostia predstavili kroky zamerané na budovanie sociálnych kompetencií a osobného rastu detskej populácie a ich spoločenské začleňovanie ako plnohodnotných osôb bez znakov marginalizácie a sociálneho vylúčenia.

  V závere vystúpil mladý bloger, študent a občan Spišskej Belej Ján Vojtaššák s témou príspevku Prečo je dnes ťažké byť antifašistom v Spišskej Belej.

  Prvá vedecká čajovňa bola stretnutím študentov, učiteľov, osobností, z ktorej si ľudia odniesli zaujímavé nazeranie na aktuálne dianie v spoločnosti, dalo by sa povedať, že predkladá zrkadlo demokratickej kultúre v SR.

  Mgr. Monika Stirčáková
  koordinátorka ľudských práv

 • Návod na prežitie

  Návod na prežitie

  V rámci zložky výchovy k manželstvu a rodičovstvu sa dňa 18. marca študenti II. A triedy zúčastnili na prednáške Návod na prežitie, ktorú odborne viedla Mgr. Zlatica Kožinová z RÚVZ so sídlom v Humennom.

  Cieľom prednášky bolo priblížiť mladým ľudom, ako je každý jednotlivec do istej miery tvorcom svojho zdravia. Študenti ocenili najmä možnosť zmerať si svoje hodnoty tuku a svalovej hodnoty, ale aj kondíciu srdca pred a po záťaži.

  Nemalou mierou k zlepšeniu životného štýlu prispeli aj postrehy prednášajúcej a príbehy z praxe, ako lepšie a kvalitnejšie žiť.

  Ing. Zdenka Vladyková

 • Muzikál Nikola Šuhaj

  Muzikál Nikola Šuhaj

  Žiaci a učitelia našej školy sa 16. apríla 2019 zúčastnili na divadelnom predstavení Nikola Šuhaj v Divadle J. Záborského v Prešove. Organizátorkou podujatia bola Mgr. Monika Stirčáková.

  Pôvodný slovenský muzikál bol pre študentov umeleckým zážitkom vďaka skvelým hereckým či speváckym výkonom. Zaujal ich aj dej o zbojníkovi, ktorý bohatým bral a chudobným dával, až kým ho zrada nepripravila o lásku aj o život.

  Mgr. Miroslava Gičová

Kalendár

<< Júl 2022 >>
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 Rozvrh hodín

  od do
1. 07:55 08:40
2. 08:45 09:30
3. 09:35 10:20
4. 10:40 11:25
5. 11:35 12:20
6. 12:50 13:35
7. 13:40  14:25
8. 14:30 15:15

Kontakt

Spojená škola

Duchnovičova 506

068 01 Medzilaborce

 

e-mail: sosaw@post.sk

tel.: 057 / 73 21 348

slide-01 slide-02 slide-03 slide-04 slide-05

VÁŠ DISPLEJ JE PRÍLIŠ
MALÝ PRE ZOBRAZENIE
TEJTO STRÁNKY.
POUŽITE DISPLEJ
S VYŠŠÍM ROZLÍŠENÍM.
************************************
YOUR DEVICE IS TOO SMALL
FOR BROWSING THIS PAGE.
USE A DEVICE
WITH HIGHER RESOLUTION.