header-01 header-02 header-03 header-04 header-05 header-06
Spojená škola
Medzilaborce
Nachádzate sa tu: Domov > Aktivity > Školské akcie > Školský rok 2017/2018

Školský rok 2017/2018

 • Slávnostné otvorenie školského roka

  Slávnostné otvorenie školského roka

  V pondelok 4. septembra 2017 sme opäť privítali žiakov v novom školskom roku. Po vypočutí štátnej hymny riaditeľka školy vo svojom prejave zaželala veľa študijných úspechov hlavne maturantom, no nezabudla povzbudiť ani prvákov, našich nováčikov.

  20170904_085842
  20170904_090135
  20170904_090149
  20170904_090200
  20170904_090223
 • Deň obetí holokaustu a rasového násilia

  Deň obetí holokaustu a rasového násilia

  Deviaty septembrový deň si pripomíname obete holokaustu a rasovo motivovaného násilia. Tento pamätný deň je smutnou spomienkou na prijatie Židovského kódexu vládou Slovenského štátu 9. septembra 1941. Legislatívna norma v rozsahu 270 paragrafov sumarizovala dovtedy prijaté protižidovské nariadenia a ďalej ich rozširovala. Inšpiráciou sa síce stali nacistické Norimberské zákony, ale boli to predstavitelia vojnového Slovenského štátu, ktorí vyhlásili vlastných občanov a občianky za menejcenných a vystavili ich prenasledovaniu, diskriminácii a deportáciám do koncentračných táborov. Väčšina z nich sa už nevrátila.

  Pri tejto príležitosti sme si 8. 9. 2017 na 1. a 2. vyučovacej hodine uctili obete holokaustu. Ponorili sme sa do príbehu Kitty Hartovej, hlavnej postavy dokumentu Jeden deň v Osvienčime (História holokaustu a židovského národa).

  Mgr. Marián Mazanec

  20170908_083419
  20170908_083455
  20170908_084759_HDR
 • Integračné stretnutie poľsko-slovenskej mládeže

  Integračné stretnutie poľsko-slovenskej mládeže

  V rámci projektu Spoznajme sa bližšie sa žiaci našej školy zúčastnili 14. septembra na podujatí pod názvom Integračné stretnutie poľsko-slovenskej mládeže v Rzeszowe. Najprv si študenti vypočuli prednášku so zameraním na nové dimenzie vo vzdelávaní. Poobede ich čakalo stretnutie s cestovateľom v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.

  Žiaci sa však najviac tešili na paintbalový turnaj v poobedňajších hodinách. Súťažilo osem tímov žiakov stredných škôl z Poľska a zo Slovenska. Naše päťčlenné družstvo (T. Roháč, S. Vagaský, M. Galajda, A. Halčinová, L. Lelič) sa postupne dostalo z úvodného kola až do finále. Návrat domov bol veselý. Síce sme prišli dosť neskoro, ale s najcennejším pohárom v rukách.

  Mgr. Miroslava Gičová

  20170914_112516
  20170914_112715
  20170914_113448
  20170914_113915
  20170914_114000
  20170914_114811
  20170914_115600
  20170914_120727
  20170914_121637
  20170914_122639
  20170914_130940
  20170914_133013
 • Európsky deň jazykov

  Európsky deň jazykov

  Európsky deň jazykov - 26.september - vyhlásila po prvý raz Rada Európy v roku 2001 ako súčasť Európskeho roka jazykov. Odvtedy si ho pripomíname každý rok v snahe zvýšiť povedomie o európskej jazykovej a kultúrnej rozmanitosti a o celoživotnom jazykovom vzdelávaní.

  Európsky deň jazykov na našej škole dal príležitosť žiakom preukázať svoje vedomosti, zručnosti a tvorivosť. Každá trieda, v ktorej sa učí anglický jazyk, sa aktívne zapojila do tohto podujatia počas vyučovacích hodín anglického jazyka.

  Úvodné slová boli vždy venované významu EÚ a postaveniu i dôležitosti angličtiny vo svete a v živote človeka. Po nich si žiaci urobili kvíz, tajničku, aktivitu "čelovka", kde sediac v kruhu mali formou otázok a odpovedí uhádnuť osobnosť alebo povolanie či vec, ktorú mali napísanú a prilepenú na čele. Potrápili sa aj pri aktivite Domino. Úlohou žiakov bolo poskladať anglické slová patriace k sebe. Počas poslednej aktivity si žiaci spoločne zaspievali nimi zvolenú anglickú pieseň. Nesmel chýbať ani anglický čaj s mliekom, ktorý si popíjali počas aktivít.

  Pripomenutie si tohto dňa na našej škole prebehlo úspešne. Žiaci sa zapájali do všetkých činností, hravou formou sa otestovali a precvičili si svoje vedomosti z angličtiny. Poďakovanie patrí všetkým žiakom, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii tohto dňa.

  Mgr. Mária Niskáčová

 • Roadshow

  Roadshow

  Dňa 3.októbra sa na našej škole uskutočnila odborná prednáška k súťaži Roadshow 2017. Jej cieľom bolo priblížiť mladým ľuďom problematiku financovania rozličných projektov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov. Súťaž je určená pre študentov tretích ročníkov stredných škôl. Ich úlohou je vypracovať projektový zámer a odoslať ho do 31.12.2017. Odborná komisia ohodnotí, posúdi a ocení jednotlivé práce. Zámer by mal odrážať aktuálne možnosti a potreby regiónu, ktorý škola reprezentuje.

  Mgr. Marián Mazanec

  20171003_104844_HDR
  20171003_104910_HDR
 • Dni otvorených dverí

  Dni otvorených dverí

  V čase od 16.10. do 18.10.2017 prebiehali v našej škole Dni otvorených dverí pre žiakov zo základných škôl medzilaborského regiónu.

  Od pondelka do stredy našu školu navštívili deviataci zo ZŠ na Ul. Duchnovičovej a Komenského a zo ZŠ Radvaň nad Laborcom. Žiaci mali možnosť vidieť priestory školy na Ulici Duchnovičovej, kde prebieha teoretické vyučovanie. Po jednotlivých učebniach žiakov sprevádzala výchovná poradkyňa Ing. Anna Libáková.

  Súčasťou prehliadky školy bola aj výstavka zdravej výživy, doplnená zaujímavou nástenkou a prezentáciou súvisiacou so zdravou výživou. Nechýbala ani degustácia ovocia a zeleniny. Odvážni dobrovoľníci so zaviazanými očami hádali, aký druh ovocia a zeleniny degustovali.

  Na Ulici mierovej, kde prebieha praktické vyučovanie, deviatakov sprevádzal Mgr. Stanislav Protivňak. Žiaci mali možnosť vidieť stolársku a strojársku dielňu. Zaujal ich aj kadernícky salón, kde prebieha praktické vyučovanie učebného odboru kaderník.

  Dúfame, že sa deviatakom priestory našej školy páčili a niektorí sa rozhodnú pre štúdium v našej škole.

  Ing. Anna Libáková
  výchovná poradkyňa

  20171017_090148
  20171017_090155
  20171017_090157
  20171017_100039
 • Dúhový týždeň

  Dúhový týždeň

  Žiacka školská rada opäť pripravila pre žiakov a učiteľov týždeň v znamení farieb dúhy. Od 16. do 20. októbra sa študenti a učitelia snažili zaujať svojím farebným šatníkom. Do školy prichádzali či už v modrom saku, zelenom svetri, či červených šatách, alebo ich krk zdobila žltá šatka. Nie všetci splnili farbu dňa, ale aj tak bolo zaujímavé sledovať farebne ladiacich žiakov a učiteľov. To bola vlastne hlavná úloha „dúhovej čaty" v zložení Mgr. Marián Mazanec a Ing. Slavomír Gališin.

  Mgr. Marián Mazanec

 • Imatrikulácia prvákov

  Imatrikulácia prvákov

  Nápady, vzrušenie, zábava, smiech, nervy... Aj tak sa dá opísať tohtoročná imatrikulácia, ktorá sa na našej škole uskutočnila 16.11.2017. Imatrikulačný sľub zložili žiaci I.A a I.B triedy. Slávnostný ceremoniál otvorila študentská hymna Gaudeamus igitur. Po odznení piesne sa žiakom prihovorili moderátori Gabriel Lukačik a Daniel Kvaško z III.A triedy. Veľmi sa snažili, aby všetko išlo podľa plánu, aby sa všetci zabávali a aby z tohto dňa mali nezabudnuteľný zážitok hlavne prváci. Myslím si, že sa im to podarilo.

  Prijímanie prvákov do cechu študentského prebehlo bez väčších komplikácií. V závere ich riaditeľka pasovala do stavu stredoškolákov podľa odborov. Potom tretiaci ako organizátori podujatia vyhlásili titul Miss a Mister ucho.

  Imatrikulácia splnila svoj cieľ. Preto všetkým, ktorí program pripravili a zrealizovali, patrí veľké poďakovanie.

  Mgr. Marián Mazanec

  P1120105
  P1120112
  P1120145
  P1120153
  P1120158
  P1120172
  P1120180
 • Divadelné predstavenie v Prešove

  Divadelné predstavenie v Prešove

  Žiaci a učitelia našej školy sa 24. novembra 2017 zúčastnili na divadelnom predstavení v Prešove. Najslávnejšia komédia Nikolaja Vasilieviča Gogoľa Revízor, odohraná v Historickej budove Divadla Jonáša Záborského, bola príjemným oživením všedných školských povinností a priniesla všetkým nezabudnuteľný umelecký zážitok.

  Divadlo predstavilo návštevníkom komický činoherný koncert pre jedného hochštaplera a osem obálok. Príchod revízora rozvíri stojaté vody slastného života v provinčnom mestečku a zdá sa, že len spŕška úplatkov dokáže tieto vody opäť upokojiť.

  Mgr. Monika Stirčáková

  26254
  IMG_20171124_094039
  IMG_20171124_094202
 • Ako prestať fajčiť

  Ako prestať fajčiť

  Jedným zo spôsobov, ako ľuďom pripomenúť žalostné následky fajčenia, je 20. november - Medzinárodný deň bez fajčenia. Predstavitelia svetových zdravotníckych organizácií apelujú na dôležitosť prevencie, predovšetkým na sekciu primárnej prevencie.

  Osveta detí a mládeže patrí medzi najdôležitejšie oblasti prevencie, preto sme si v škole tento deň pripomenuli besedou na tému Ako prestať fajčiť. 20. november ponúka príležitosť pre všetkých fajčiarov zamyslieť sa nad dôsledkami zlozvyku s mnohokrát katastrofálnymi následkami a skoncovať s ním. Nezabúdajme ani na nebezpečenstvá pasívneho fajčenia a bráňme sa mu.

  Mgr. Marián Mazanec

  0001
 • Vzdelávanie v oblasti ľudských práv

  Vzdelávanie v oblasti ľudských práv

  Dňa 28. novembra boli realizované podujatia pre žiakov 1. a 2. ročníkov našej školy v oblasti ľudských práv. Členovia občianskeho združenia Centrum bezpečia JUDr. Andrea Kanoczová a Mgr. Juraj Matica pripravili pre študentov prednášky a vzdelávacie aktivity, zamerané na neustále aktuálne témy ako Základné ľudské práva a slobody či Tolerancia a intolerancia.

  Uskutočnené aktivity mali za cieľ nenásilnou a mládeži prijateľnou formou zlepšiť vedomostnú úroveň študentov v problematike ochrany ľudských práv, ako aj v uplatňovaní zásady rovnakého zaobchádzania.

  Toto vzdelávanie sa uskutočnilo s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR.

  Mgr. Monika Stirčáková
  školská koordinátorka ĽP

  P1120234
  P1120236
  P1120238
  P1120248
  P1120276-002
 • Olympiáda ľudských práv

  Olympiáda ľudských práv

  Počas prvého decembrového týždňa sa v našej škole konala Olympiáda ľudských práv. Žiaci diskutovali o aktuálnych problémoch týkajúcich sa demokracie a ľudských práv, vychádzajúc z tohtoročnej nosnej témy XX. ročníka Olympiády ľudských práv stredoškolskej mládeže, a to Aténska škola 21. storočia: demokracia a ľudské práva. Študenti si vymieňali názory v skupinových triednych formách, ktoré poskytli priestor všetkým skupinám voľne diskutovať o nadčasovej téme.

  Olympiáda ľudských práv sa v Slovenskej republike každoročne uskutočňuje ako záujmová a dobrovoľná činnosť žiakov stredných škôl v súlade s medzinárodnými záväzkami SR v problematike ľudských práv a Celoštátnou stratégiou ochrany a podpory práv v SR. Je to trojstupňová súťaž: od školských kôl cez krajské kolá až po celoštátne kolo.

  Mgr. Monika Stirčáková
  školská koordinátorka v oblasti ľudských práv

  P1120291
  P1120292
 • Hľadám svoje miesto na zemi

  Hľadám svoje miesto na zemi

  V rámci primárnej prevencie drogových závislostí, kriminality a zdravého životného štýlu sa 5.3.2018 a 12.3.2018 uskutočnili stretnutia s PhDr. Máriou Bickovou, metodičkou z CPPPaP, a príslušníkmi PZ Medzilaborce na tému HĽADÁM SVOJE MIESTO NA ZEMI (pre II. ročník) a ČO OČI NEVIDIA A UŠI NEPOČUJÚ (pre I. ročník).

  Mgr. Marián Mazanec

 • Prijatie víťazky súťaže u primátora

  Prijatie víťazky súťaže u primátora

  Žiačka Rebeka Chalachanová bola mimoriadne úspešná na krajskej súťaži Za krásu slova v Prešove. Získala dve ocenenia: 1. miesto v kategórii žiakov stredných škôl a cenu absolútneho víťaza súťaže. Tento úspech nezostal nepovšimnutý. Dňa 27. marca 2018 bola žiačka spolu s učiteľkou Miroslavou Gičovou pozvaná k primátorovi mesta Ing. V. Višňovskému. Primátor študentke zablahoželal k prvenstvu a vyjadril poďakovnie za skvelú reprezentáciu nielen školy, ale aj celého medzilaborského regiónu. Nakoniec svojich hostí odmenil spomienkovými darčekmi.

  Mgr. Miroslava Gičová

 • Muzikálové predstavenie v Prešove

  Muzikálové predstavenie v Prešove

  Žiaci a učitelia našej školy sa 19. marca 2018 zúčastnili na divadelnom predstavení v Prešove. Pôvodný slovenský muzikál Nikola Šuhaj zaujal žiakov etickými otázkami o spravodlivosti a rovnosti, ako aj hereckým výkonom, hudbou a choreografiou. Muzikál znázornil divákom dedinku učupenú v lone štítov, kde žil zbojník, ktorý bohatým bral a chudobným dával, až kým ho zrada nepripravila o lásku aj o život.

  Mgr. Monika Stirčáková

 • Týždeň modrého gombíka

  Týždeň modrého gombíka

  Už po 14. rok sa organizovala verejná zbierka s názvom Týždeň modrého gombíka. Po minuloročnom úspechu, kedy sa podarilo vyzbierať 57 972,39 eur, bola pomoc smerovaná opäť na Ukrajinu. Deťom, ktoré sú priamo ovplyvnené prebiehajúcim konfliktom. Deťom, ktoré museli napriek okolnostiam dospieť skôr, ako mali. Radi by sme im aspoň sčasti vrátili kúsok detstva, na ktorý majú právo.

  Zapojením našej školy do kampane Týždňa modrého gombíka 2018 v dňoch od 14. do 20. mája sme zvýšili ich šancu na zmenu. V živote detí, ktoré sa ocitnú v núdzi, môže každé euro znamenať rozdiel. Našim dievčatám Karin Gribovej, Simone Očenášovej a Katke Zozuľakovej sa podarilo vyzbierať 77,64 eur.

  Ďakujeme všetkým za podporu a štedré príspevky, ktorými prispeli na dobrú vec.

  Ing. Martina Jurcáková

Kalendár

<< Júl 2022 >>
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 Rozvrh hodín

  od do
1. 07:55 08:40
2. 08:45 09:30
3. 09:35 10:20
4. 10:40 11:25
5. 11:35 12:20
6. 12:50 13:35
7. 13:40  14:25
8. 14:30 15:15

Kontakt

Spojená škola

Duchnovičova 506

068 01 Medzilaborce

 

e-mail: sosaw@post.sk

tel.: 057 / 73 21 348

slide-01 slide-02 slide-03 slide-04 slide-05

VÁŠ DISPLEJ JE PRÍLIŠ
MALÝ PRE ZOBRAZENIE
TEJTO STRÁNKY.
POUŽITE DISPLEJ
S VYŠŠÍM ROZLÍŠENÍM.
************************************
YOUR DEVICE IS TOO SMALL
FOR BROWSING THIS PAGE.
USE A DEVICE
WITH HIGHER RESOLUTION.