header-01 header-02 header-03 header-04 header-05 header-06
Spojená škola
Medzilaborce
Nachádzate sa tu: Domov > Aktivity > Školské akcie > Školský rok 2015/2016

Školský rok 2015/2016

 • Slávnostné otvorenie školského roka

  Slávnostné otvorenie školského roka

  2. septembra 2015 sa otvorili brány všetkých stredných škôl, teda aj Strednej odbornej školy Andyho Warhola v Medzilaborciach. Po odznení hymny SR pani riaditeľka Mgr. Jarmila Savčaková srdečne privítala všetkých študentov a zaželala im v novom školskom roku veľa úspechov v štúdiu. Osobitne sa prihovorila žiakom prvého ročníka, ktorým sa začalo stredoškolské štúdium.

  P1080603
  P1080604
  P1080611
  P1080614
 • Európsky deň jazykov

  Európsky deň jazykov

  Aj tento rok sa na Strednej odbornej škole Andyho Warhola dňa 28. septembra konala v rámci Európskeho dňa jazykov ďalšia nezvyčajná akcia. Tentoraz si študenti vyskúšali , aké je to byť v pozícii učiteľa cudzích jazykov. Ich úlohou bolo vybrať si nejakú tému, napr. z anglického jazyka, a naučiť svojich spolužiakov nemčinárov či ruštinárov čosi nové, zaujímavé. V role „vyučujúcich“ sa predstavili zástupcovia jednotlivých ročníkov, pričom vytvorili 4 skupiny.

  Z triedy  I.A to boli hneď dve skupiny. Prvou bola dvojica „učiteľov“ v zložení Štefan Sopirjak a Katarína Zozuľaková. Spoločne si pripravili veľmi zaujímavú PowerPointovú prezentáciu o Nemecku, spojenú s krátkym filmom zachytávajúcim nemecký každodenný život v roku 1935 a ukážkou tradičného nemeckého jódlovania. Druhá skupina v zložení  Miroslava Romžová a Simona Očenášová sa zamerala na netradičný jazyk v našej škole, a to španielčinu.  Študenti sa tak oboznámili s niekoľkými jednoduchými španielskymi frázami a slovíčkami, označujúcimi či už bežné predmety okolo nás, alebo dni v týždni. 

  Triedu II.A zastupovala Andrea Klecová. Ako „učiteľka“ angličtiny si vybrala tému oblečenie, aby študentov naučila názvy niektorých druhov šiat.

  Poslednú skupinu tvorili štyri „učiteľky“, a to maturantky Žaneta Buberová, Žaneta Suchá, Ivana Hudaková a Jana Roháčová. Pre svojich „žiakov“ z I.B si pripravili pexeso so slovíčkami z angličtiny. Potom nasledoval test. Najlepšie ho zvládli Ján Šmilňák a Peter Zavacký s deviatimi správnymi odpoveďami.

  Na celé podujatie dohliadala porota zložená z vyučujúcich cudzích jazykov. Jej úlohou bolo vybrať  tých najlepších „učiteľov“ cudzích jazykov. Stali sa nimi spomínaní nemčinári z I.A –  Š. Sopirjak a K. Zozuľaková, ktorí sa najviac vcítili do roly učiteľov. Domov si odniesli nielen dobrý pocit z vykonanej práce, ale aj malý darček ako spomienku na ich prvé učiteľské vystúpenie.

  Po skončení podujatia sa všetci  zhodli na tom, že byť učiteľom je niekedy celkom zábavné, no niekedy je to zas aj poriadna fuška.

  Mgr. Róbert Čeremeta

  P1080656
  P1080667
  P1080677
  P1080700
  P1080710
 • Deň otvorených dverí

  Deň otvorených dverí

  V dňoch 19. -  23. októbra 2015 v našej škole prebiehal Deň otvorených dverí, na ktorý boli pozvaní hlavne žiaci základných škôl medzilaborského regiónu.

  Na Ulici Duchnovičovej, kde prebieha teoretické vyučovanie, žiakov sprevádzala výchovná poradkyňa Ing. Anna Libáková. Z reakcií žiakov usúdila, že sa im najviac páčila posilňovňa, telocvičňa, ale aj učebňa jazykov a informatiky. 

  Na Ulici mierovej, kde prebieha praktické vyučovanie, žiakov sprevádzal hlavný majster Mgr. Stanislav Protivňak. Našim hosťom ukázal kadernícky salón a dielňu na spracúvanie dreva. 

  Dúfame, že mnohých žiakov deviateho ročníka ZŠ prehliadka našej školy oslovila natoľko, že v budúcom školskom roku  sa rozhodnú študovať práve u nás.

  Ing. Anna Libáková, výchovná poradkyňa

  P1080810
  P1080815
 • Deň otvorených dverí PSK

  Deň otvorených dverí PSK

  Žiaci a zamestnanci  SOŠ Andyho Warhola v Medzilaborciach sa 27.októbra 2015 zúčastnili na podujatí Deň otvorených dverí Prešovského samosprávneho kraja, kde prezentovali práce žiakov v odbore stolár, strojný mechanik, krajčírka a obchodná akadémia.

  Žaneta Buberová, žiačka 4. ročníka študijného odboru obchodná akadémia, prezentovala hlavne cvičnú firmu ANDY TOUR, s. r. o., ktorá v minulom školskom roku na Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem  v Bratislave získala 2. miesto v kategórii NAJ...  elektronická prezentácia.

  Vystavené výrobky a samotná prezentácia školy zaujali širokú verejnosť svojou pestrosťou a nápaditosťou.

  Mgr. Stanislav Protivňak

 • ABBA - divadelné predstavenie

  ABBA - divadelné predstavenie

  Do našej školy zavítalo 19. októbra 2015 divadlo DRAK z Prešova. Pre študentov si pripravili predstavenie pod názvom ABBA. Žiaci potleskom ocenili nielen herecké, ale aj spevácke výkony umelcov, pretože si vypočuli najznámejšie hity slávnej skupiny ABBA.

  P1080774
  P1080779
  P1080782
  P1080785
  P1080788
  P1080790
  P1080794
  P1080804
  P1080805
 • Burza práce a informácií Stropkov

  Burza práce a informácií Stropkov

  Dňa 12.11.2015 sa v priestoroch Kultúrneho strediska Stropkov  uskutočnila akcia pod  názvom Burza práce a informácií. Základným cieľom bolo poskytnúť kvalifikovanú informáciu a poradenstvo pre žiakov základných škôl o možnostiach ďalšieho štúdia na stredných školách a priblížiť aktuálne trendy na trhu práce vzhľadom na možnosti uplatnenia absolventov škôl podľa ich študijného a profesijného zamerania.

  Stredná odborná škola Andyho Warhola v Medzilaborciach prezentovala jednotlivé učebné a študijné odbory formou inštalácie výrobkov žiakov jednotlivých odborov a ukážkami práce žiačok učebného odboru kaderník. O ukážky práce našich kaderníčok  bol  zo strany návštevníkov veľký záujem.

  Žiaci základných škôl boli ďalej informovaní o možnostiach štúdia na našej škole formou besedy, letákov a aj audiovizuálne, kde sa mohli oboznámiť s aktivitami  a výsledkami žiakov školy. Akcia prispela k zvýšeniu informovanosti žiakov základných škôl pri ich ďalšom výbere strednej školy a profesie. Naša škola na tejto akcii, ktorej organizátorom bol Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov, úspešne reprezentovala školu a región Medzilaboriec.

  Mgr. Stanislav Protivňak

  OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • Dúhový týždeň

  Dúhový týždeň

  Žiacka školská rada opäť pripravila pre žiakov a učiteľov týždeň v znamení farieb dúhy. Od 12. do 16. októbra sa študenti a učitelia snažili zaujať svojím farebným šatníkom. Do školy prichádzali či už v žltom saku, zelenom svetri, modrých nohaviciach, či červených šatách, alebo ich krk zdobila fialová šatka. Nie všetci splnili farbu dňa, ale aj tak bolo zaujímavé sledovať farebne ladiacich žiakov a učiteľov. To bola vlastne hlavná úloha „dúhovej čaty“ v zložení Mgr. Marián Mazanec a Ing. Martina Jurcáková, ktorá určila „najfarebnejšie“ triedy.

 • Študentská kvapka krvi

  Študentská kvapka krvi

  Vyhrňte si rukávy pre dobrú vec – takto znie slogan Študentskej kvapky krvi. Slovenský Červený kríž už tradične na jeseň prostredníctvom svojej kampane vyzýva mladých ľudí – prvodarcov, ale aj mnohonásobných darcov krvi, aby šli darovať krv. Táto myšlienka nadchla aj študentov našej odbornej školy a dobrovoľne sa rozhodli podporiť dobrú vec.

  Kampaň organizuje Slovenský Červený kríž v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR a hematologicko-transfúznymi oddeleniami nemocníc. Akcia sa uskutočnila v priestoroch Gymnázia Medzilaborce dňa 11.11.2015. Medzi odvážlivcov patrili Matúš Vodilka, Tomáš Palej, Dávid Sičák, Žaneta Suchá, Viktória Hupcejová, Jana Roháčová, Lukáš Čop a Ladislav Koťuch. 

  Pre dobrú vec sa vyhrnúť rukávy oplatí. Tak je to aj v prípade darovania krvi v prospech ľudí, ktorým môže krv zachrániť život, či výrazne zlepšiť ich kvalitu života. Preto chceme darcom  poďakovať a veríme, že budúci rok si takúto akciu zopakujeme. 

  Ing. Martina Jurcáková

  OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • Imatrikulácia prvákov

  Imatrikulácia prvákov

  P1090164
  P1090212
  P1090226
  P1090255
  P1090327
  P1090384
  P1090396
  P1090403
  P1090405
 • Hodina deťom

  Hodina deťom

  Hodina deťom je finančná zbierka organizovaná  Nadáciou pre deti Slovenska od roku 1999 a jednou z foriem podpory užitočných a jedinečných projektov zameraných na rozvoj osobnosti a tvorivosti u detí, rozvíjanie ich individuálneho potenciálu v závislosti od ich zdravotného stavu, talentu či hendikepu. 

  V piatok 4. decembra 2015 sa uskutočnila už deviatykrát v uliciach Slovenska. Dobrovoľníci so žltými pokladničkami Hodiny deťom aktívne oslovovali ľudí v uliciach, aby prispeli do zbierky ľubovoľnou finančnou čiastkou. Mirka Romžová, Karin Gribová, Ladislava Očenášová a Daniel Kvaško vyrazili do ulíc mesta už od skorého rána. Bola to ich prvá zbierka, do ktorej sa zapojili, no aj napriek tomu sa im podarilo vyzbierať 70,49 €. Tieto financie budú zarátané do výnosu 17. ročníka celoslovenskej verejnej zbierky Hodina deťom. Ten bude využitý na podporu systematickej celoročnej práce s deťmi a mladými ľuďmi. 

  Za celú školu sa chceme poďakovať našim dobrovoľníkom za dobre vykonanú prácu a všetkým, ktorí prispeli, za dobrý skutok. Ďakujeme!

  Ing. Martina Jurcáková

  P1090471
  P1090472
  P1090473
  P1090489
  P1090490
  P1090491
  P1090493
  P1090494-001
  P1090496
  P1090498
 • Svetový deň boja proti AIDS

  Svetový deň boja proti AIDS

  Červené stužky sú symbolom 1. decembra – Svetového dňa boja proti AIDS. AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska a každého jedného z nás. Deviaty ročník celoslovenskej kampane Červené stužky prebiehal od 1. septembra 2015 a vyvrcholil 1. decembra 2015 – na Svetový deň boja proti AIDS. Táto kampaň nebola spojená s finančnou verejnou zbierkou, no aj napriek tomu sa žiaci SOŠ Andyho Warhola do nej aktívne zapojili. Začali umiestnením informačného plagátu  na nástenných novinách v priestoroch školy. 27. novembra mohli žiaci prvého ročníka sledovať film Príbehy anjelov. Popritom svoju činnosť zamerali aj na tvorbu červených stužiek, ktoré sú symbolom kampane. Stužky 1. decembra rozdávali naše dobrovoľníčky Ladislava Očenášová, Mirka Romžová a Stanislava Očenášová žiakom a zamestnancom školy. Zorganizovaná bola aj beseda na tému HIV / AIDS. Cieľom aktivít bolo motivovať mladých ľudí k nadobudnutiu vedomostí o HIV / AIDS a k zamysleniu sa nad touto problematikou.

  Ing. Martina Jurcáková

  20151208_080810
  P1090435
  P1090439
  P1090445
  P1090463
  P1090468
 • Vyhodnotenie mestskej ligy vo volejbale

  Vyhodnotenie mestskej ligy vo volejbale

  Do XII. ročníka mestskej ligy vo volejbale sa v novembri 2015 zapojilo osem tímov. Medzi nimi nechýbalo ani družstvo Strednej odbornej školy Andyho Warhola v Medzilaborciach.

  Po ukončení základného kola sa 30. januára 2016 odohrali v poobedňajších hodinách finálové zápasy, ktoré rozhodli o konečnom poradí na prvých troch priečkach. Po päťsetovej dráme sa stal víťazom Volley team Laborec, druhé miesto obsadila TJ Sokol Vydraň. Tím našej školy obhájil minuloročnú pozíciu, a to tretie miesto.

  Vyhodnotenie celého podujatia sa uskutočnilo v priestoroch školskej jedálne. Ceny odovzdávali primátor mesta Vladislav Višňovský, riaditeľka našej školy Jarmila Savčaková a zástupcovia Centra voľného času v Medzilaborciach.

  Ceny získali aj najlepší jednotlivci:
  •    Dávid Suchý - najlepší smečiar ( TJ Sokol Vydraň )
  •    Miroslava Gičová - najlepší nahrávač ( SOŠ A. Warhola)
  •    Peter Gič - najvšestrannejší hráč ( Volley team Laborec)

  Mgr. Miroslava Gičová

 • Hľadám svoje miesto na zemi

  Hľadám svoje miesto na zemi

  Dňa 8. marca 2016 sa v škole v rámci prevencie drogových závislostí uskutočnila akcia s názvom Hľadám svoje miesto na zemi. Žiaci II. A sa stretli najprv s príslušníkmi PZ, s ktorými diskutovali o priestupkoch a trestných činoch mladistvých. Neskôr absolvovali relaxačné cvičenia so psychologičkou Máriou Bickovou v súvislosti s prevenciou drog.

  Mgr. Róbert Čeremeta

 • Svetový deň zdravia

  Svetový deň zdravia

  Od roku 1950 Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) aj celý svet 7. apríl oslavuje ako Svetový deň zdravia. Cieľom  WHO je zvyšovať celosvetové povedomie o špecifických problémoch týkajúcich sa zdravia, ktorými sa prioritne zaoberá WHO.

  Každoročne  vyhlasuje tému, ktorej bude Svetový deň zdravia venovaný. Tento rok je zameraný na prevenciu a liečbu cukrovky. Aj my v našej škole sme tejto problematike venovali pozornosť. Pod vedením výchovnej poradkyne Ing. Libákovej Anny a majsterky odborného výcviku Mgr. Pirovej Ivety sme pripravili nástenné noviny a besedu spojenú s prezentáciou a ukážkami pomôcok. Žiaci na danú problematiku reagovali kladením otázok a niektorí „odvážlivci“ si dali odmerať hladinu cukru a krvný tlak.

  Ing. Anna Libáková

  OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • Muzikál Jana z Arku

  Muzikál Jana z Arku

  Dňa 11. apríla 2016 sa žiaci našej školy zúčastnili na muzikálovom predstavení Jana z Arku v Divadle Jonáša Záborského v Prešove.

  P1100185
  P1100186
  P1100204
 • Vernisáž výstavy Michaila Ščigola

  Vernisáž výstavy Michaila Ščigola

  Vernisáž výstavy Michaila Ščigola Deníky France Kafky v MMUAW

  P1100166
  P1100173
  P1100174
  P1100176
  P1100178
  P1100180
  P1100181
 • Beseda o ľudských právach

  Beseda o ľudských právach

  Človek je človekom nielen kvôli rozumu a citu, ale aj vďaka ľudským právam. Ľudské práva sú neoddeliteľnou súčasťou bytia každého jedného človeka na zemi. Vďaka nim môžeme byť tými, akými chceme.

  Hovorí sa, že mládež je budúcnosť ľudstva, a preto aj my mladí ľudia musíme vedieť, čo sú ľudské práva a aké dôležité sú pre nás ako obyvateľov planéty Zem. Keďže sme ešte veľmi mladí, aj my sme sa museli zoznámiť s týmto pojmom. Preto nám na vyučovacej hodine koncom marca 2016 učiteľ Marián Mazanec ukázal prostredníctvom audiovizuálnej techniky snímku s názvom Ľudské práva. Obsahovala všetkých 30 ľudských práv, vrátane definície, čo sú vlastne ľudské práva.

  Po skončení krátkeho, ale o to zaujímavejšieho videa sa v našich hlavách zrodila myšlienka poznania a radosti z toho, čo sme sa nové dozvedeli a za čo vďačíme tvorcom týchto práv. Máme šťastie, že žijeme v spoločnosti, kde dieťa môže bezstarostne prežívať detstvo, hrať sa a spoznávať okolitú krajinu a jej krásy.

  Týmto svojím krátkym, ale výstižným príspevkom sa chcem poďakovať každému človeku, ktorý bojuje za ľudské práva a presadzuje ich. Pevne verím v to, že každý, kto bude čítať tieto riadky, sa zamyslí nad tým, čo je pre ľudí dôležité a vďaka čomu môžeme v súčasnosti žiť spokojne, voľne, slobodne.

  Natali Uramová, II. A

 • Besedy v rámci výchovy k manželstvu a rodičovstvu

  Besedy v rámci výchovy k manželstvu a rodičovstvu

  Dňa 13. 5. 2016  prebiehali v našej škole besedy v spolupráci s oddelením podpory zdravia na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom. Diskutovalo sa na témy Následky predčasného sexuálneho života a Pozor na slnko a solária v rámci výchovy k manželstvu a rodičovstvu pod vedením Mgr. Zlatice Kožinovej.

  Tieto besedy absolvovali študenti prvého a druhého ročníka. Mali možnosť diskutovať o nechcenom tehotenstve, príp. následnom potrate, ktorý môže spôsobiť neplodnosť ženy. Zaujali ich aj sexuálne prenosné ochorenia, rakovina krčka maternice, riziká pre chlapcov a pod. S blížiacim sa letom však neostala ani druhá téma nepovšimnutá. Žiaci tak spoznali riziká nadmerného slnenia a častých návštev solárií, objasnili si, čo znamená tanorexia a poučili sa o  prevencii spálenia kože a vzniku rakoviny kože.

  Ing. Martina Jurcáková

  20160513_084834
  20160513_084911
  20160513_093909
 • Stretnutie s členmi OZ Barlička Prešov

  Stretnutie s členmi OZ Barlička Prešov

  25.04.2016 sa študenti našej školy stretli  s členmi Občianskeho združenia Barlička z Prešova. Táto organizácia  sa snaží  o zlikvidovanie bariér, ktoré zabraňujú zdravotne postihnutým uplatniť sa v spoločnosti.

 • Týždeň modrého gombíka

  Týždeň modrého gombíka

  Aj tento rok sa od 16. – 22. mája naša škola zapojila do zbierky Týždeň modrého gombíka.

  Dobrovoľníkov a dobrovoľníčky, ktorí sa vám poďakovali za príspevky symbolickou nálepkou s motívom modrého gombíka, ste mohli stretnúť v priestoroch  našej školy i v uliciach mesta.

  Výnos z tohtoročnej zbierky bol venovaný na podporu riešenia detskej podvýživy v Mauritánii. Mauritánia je jednou z krajín regiónu Sahel, ktorý v plnej sile zasiahli problémy vyplývajúce z klimatických zmien. V dôsledku dlhodobého sucha vznikli výrazné problémy v zásobovaní vodou a problematické je aj zabezpečovanie potravy pre obyvateľov, zvlášť deti. V krajine je ohrozených podvýživou 15% detí mladších ako 5 rokov a viac než 10% detí sa nedožije veku 5 rokov.

  Dúfame, že finančný príspevok z nášho medzilaborského regiónu aspoň sčasti pozitívne ovplyvní život afrických detí.

  Ing. Martina Jurcáková

  P1100319
  P1100347
  P1100349
  P1100350
  P1100355
  P1100357
 • Pomáhať a chrániť v praxi

  Pomáhať a chrániť v praxi

  Doprava je jednou z hlavných súčastí života každej vyspelej spoločnosti. Významné miesto v preprave osôb a nákladu zaujíma cestná doprava. Nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej dopravy vykonávajú už vyše 50 rokov dohľad policajti dopravných inšpektorátov.

  Činnosť dopravnej polície prišli prezentovať koncom októbra na Strednú odbornú školu Andyho Warhola v Medzilaborciach príslušníci PZ Dopravného inšpektorátu v Humennom. V úvodnej časti prítomných oboznámili s postavením a úlohami dopravného inšpektorátu na úseku dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky a jej riadení, kontrol, konania o priestupkoch, objasňovania dopravných nehôd a vykonávania skúšok žiadateľov o vodičské oprávnenie.

  V ďalšej časti sa venovali nezodpovednému správaniu vodičov a ich priestupkom proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, zvlášť upozornili na dodržiavanie rýchlosti jazdy, sankcie za jazdu pod vplyvom alkoholu a iných návykových látok. So zatajeným dychom študenti sledovali prezentáciu, kde boli dokumentované niektoré vážne dopravné nehody a ich následky v našom regióne. Pri každej z nehôd boli rozobraté ich príčiny, ale aj možnosti, ako išlo konkrétnej udalosti zabrániť. Najčastejšími príčinami prezentovaných dopravných nehôd bola neprimeraná rýchlosť, porušenie základných povinností, nesprávny spôsob jazdy.

  Bokom neostala ani ukážka výstroja a výzbroje polície. Jedným z pracovných nástrojov príslušníkov dopravnej polície je aj tzv. dreger, resp. alkotester. Medzi žiakmi sa našiel dobrovoľník, ktorý pod odborným dohľadom policajtov fúkal. Dreger mu ukázal 0,00 mg alkoholu na liter krvi. Na školskom dvore pozornosti neuniklo ani služobné motorové vozidlo, jeho vybavenie,  ktoré si všetci mohli prehliadnuť zblízka.  Našich žiakov stretnutie s policajtmi veľmi zaujalo, čoho dôkazom boli aj rôznorodé a početné dotazy z tejto problematiky. Prednáška bola všetkými účastníkmi vyhodnotená ako veľmi úspešná.

  V dnešnom modernom a uponáhľanom svete je potrebné zlepšovať pripravenosť hlavne mladých ľudí na nástrahy dopravného systému. Sme presvedčení, že aj touto akciou Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Humennom prostredníctvom svojich príslušníkov a  ich praktických skúseností určite prispelo k procesu utvárania odborných vedomostí, postojov a návykov u študentov v oblasti ich bezpečného správania sa v cestnej premávke. Touto cestou Okresnému riaditeľstvu policajného zboru v Humennom vyslovujeme uznanie a poďakovanie.

  Ing. Miroslav Zozuľak

  P1090002
  P1090005
  P1090007
  P1090013
  P1090016
  P1090017

Kalendár

<< Júl 2022 >>
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 Rozvrh hodín

  od do
1. 07:55 08:40
2. 08:45 09:30
3. 09:35 10:20
4. 10:40 11:25
5. 11:35 12:20
6. 12:50 13:35
7. 13:40  14:25
8. 14:30 15:15

Kontakt

Spojená škola

Duchnovičova 506

068 01 Medzilaborce

 

e-mail: sosaw@post.sk

tel.: 057 / 73 21 348

slide-01 slide-02 slide-03 slide-04 slide-05

VÁŠ DISPLEJ JE PRÍLIŠ
MALÝ PRE ZOBRAZENIE
TEJTO STRÁNKY.
POUŽITE DISPLEJ
S VYŠŠÍM ROZLÍŠENÍM.
************************************
YOUR DEVICE IS TOO SMALL
FOR BROWSING THIS PAGE.
USE A DEVICE
WITH HIGHER RESOLUTION.