header-01 header-02 header-03 header-04 header-05 header-06
Spojená škola
Medzilaborce
Nachádzate sa tu: Domov > Aktivity > Školské akcie > Školský rok 2012/2013

Školský rok 2012/2013

 • Imatrikulácia prvákov

  Imatrikulácia prvákov

  P1090009
  P1090021
  P1090026
  P1090066
  P1090087
  P1090091
  P1090096
  P1090100
  P1090107
 • Beseda s príslušníkom Policajného zboru

  Beseda s príslušníkom Policajného zboru

  Dňa 27. septembra 2012 sa v SOŠ A. Warhola uskutočnila prednáška spojená s besedou na aktuálnu tému Bezpečnosť na cestách. Príslušník dopravného inšpektorátu PZ v Humennom Peter Kačur prezentoval prácu dopravných policajtov, informoval žiakov o štruktúre inšpektorátu. Pútavo a zaujímavo predviedol vybavenie služobného auta. Zameral sa aj na kontrolu a dodržiavanie predpisov v zmysle cestného zákona. Otázky žiakov boli zamerané najmä na dopravné priestupky a ich trestné stíhanie.

 • Deň otvorených dverí na SOŠ AW

  Deň otvorených dverí na SOŠ AW

  Dni otvorených dverí v SOŠ Andyho Warhola sa zavŕšili priateľským stretnutím vo florbale JUNIOR TEAM 12. októbra 2012. Pozvanie prijali žiaci medzilaborských základných škôl. Víťazmi sa stali žiaci SOŠ AW, druhé miesto obsadila ZŠ Komenského a tretiu priečku získalo družstvo ZŠ na Duchnovičovej ulici.

  P1070654
  P1070655
  P1070659
  P1070671
  P1070673
  P1070684
  P1070737
 • Deň otvorených dverí v MMUAW

  Deň otvorených dverí v MMUAW

  P1070937
  P1070942
  P1070945
  P1070947
  P1070949
 • Beseda s pracovníkmi poľnohospodárskej univerzity v Nitre

  Beseda s pracovníkmi poľnohospodárskej univerzity v Nitre

  O možnostiach štúdia na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre informovali žiakov končiacich ročníkov Doc. Vladimír Tančik, DrSc., a Ing. Slavomír Mindek z Katedry veterinárnych disciplín Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov. Beseda sa konala 20. 11. 2012 v priestoroch našej školy.

  P1090133
  P1090134
  P1090140
  P1090141
  P1090143
  P1090145
  P1090148
  P1090149
 • Beseda I.A s psychologičkou

  Beseda I.A s psychologičkou

  Dňa 20. 11. 2012 sa uskutočnila beseda so psychologičkou pre žiakov 1. ročníkov na tému Ako sa efektívne učiť a adaptačný proces. Diskusia bola spojená s rôznymi aktivitami žiakov.

  P1090152
  P1090153
  P1090154
 • Príprava vianočných ikebán

  Príprava vianočných ikebán

 • Vianočná akadémia

  Vianočná akadémia

  Nevšedné predvianočné chvíle nám spríjemnili členovia Žiackej školskej rady 21. decembra. Spolu so svojimi pedagógmi pripravili na vianočnú akadémiu kultúrny program, zložený z hovoreného slova a spevu. Nechýbal ani príhovor pani riaditeľky Ing. Solejovej. Moderátorstva sa samozrejme ujal Roland Guba.

  Všetci prítomní netrpezlivo očakávali vyhodnotenie vianočných súťaží a odovzdávanie cien. Súťažilo sa o najkrajšiu vianočnú výzdobu triedy. Porota hodnotila prvý dojem z  triedy, tvorivosť a celkový estetický dojem. Na treťom mieste sa umiestnili dve triedy, a to IV. A a II. NŠ. Druhé miesto získala III. A a víťazom sa stala II. A.

  Žiaci v súťaži o najlepšiu prácu na vianočnú tematiku preukázali najmä svoju zručnosť a nápaditosť. Toto sú tí najlepší:
  1. miesto - Roland Guba, III. A, Dáša Kasanderová, II. B
  2. miesto - Mária Kvašková, II. A
  3. miesto - Michaela Micajová, II. A,  Veronika Škovranová, III. C

  Poslednou súťažou, ktorá prebiehala v duchu vianočnej atmosféry, bola súťaž o najkrajšiu vianočnú ikebanu. Rozhodovanie bolo veľmi náročné, preto porota opäť ocenila viacerých žiakov. Na 3. mieste sa umiestnili Michal Chripak a Martin Micaj z III. B triedy a Dáša Kasanderová z II. B triedy. Druhé miesto obsadil Roland Guba. Víťazmi sa stali žiaci II. NŠ Simona Nováková a David Kvaško.

  S vianočnými koledami nás potešili žiaci Michaela Micajová, Marián Dobda a Roland Guba.

  Ďakujeme všetkým pedagógom a žiakom, ktorí sa na tomto podujatí zúčastnili.

  Marián Mazanec
  koordinátor ŽŠR

  P1090820
  P1090827
  P1090832
  P1090833
  P1090834
  P1090836
  P1090838
  P1090839
  P1090841
  P1090842
  P1090844
  P1090859
  P1090865
  P1090869
  P1090871
  P1090873
  P1090874
  P1090878
  P1090880
  P1090882
  P1090884
 • 1150. výročie príchodu Konštantína a Metoda

  1150. výročie príchodu Konštantína a Metoda

  5. júla 2013 budeme sláviť okrúhle 1150. výročie príchodu vierozvestcov Cyrila a Metoda na naše územie. Ich pôsobením  naši predkovia vstúpili do európskych dejín, do vtedajšieho sveta svojou písomnou kultúrou, právnym poriadkom, predovšetkým však etickými normami kresťanstva. Svojou múdrosťou predišli storočia, keď osvojovanie evanjelia prijímali autenticky vo svojej rodnej reči.

  Dielo a odkaz solúnskych bratov predstavujú obrovský význam pre kultúru, literatúru a dejiny nášho štátu, na čo sa odvoláva aj Ústava SR. Odkaz solúnskych bratov nám ukazuje cestu do budúcnosti. Víziu, v ktorej si máme uvedomiť odkiaľ prichádzame, uvedomiť si svoje korene a identitu.Na tejto ceste nám môže napomôcť pohľad na činnosť slovanských apoštolov a spolupatrónov Európy.

  Blížiace sa jubileum v júli 2013 sme si v našej škole pripomenuli 8. 1. 2013 prednesom pásma o Cyrilovi a Metodovi na slávnostnom novoročnom stretnutí žiakov a pedagógov školy.

  Prínos Cyrila a Metoda je pre naše národy a nás súčasníkov mnohostranný. Prostredníctvom Písma a hlásania Božieho slova v rodnej reči spoznali rovnosť ľudí,  národov i kultúr pred Pánom Bohom. Mohli chváliť Pána Boha svojím jazykom a prosiť milosť a pomoc svojimi slovami. Mohli počúvať Slovo od Boha „zoslané ako dar tento drahý, ktorý nám Boh z lásky daroval“ ako Slovo „živiace ľudské duše“ (Proglas) a mohli získavať „múdrosť Kristovu“ a nepatriť medzi národy „bez kníh“, medzi nevzdelané národy. Táto skutočnosť je dejinná, jedinečná a mnohovýznamová.

  Týmito činmi solúnskych bratov sme sa zaradili medzi kultúrne národy Európy a cieľom našej aktivity bolo vypovedať to nahlas a priblížiť ich dielo aj našim spolužiakom a pedagógom.

  Miroslava Lesniková, Tomáš Pira, Ing. Anna Fecáková

  15357101361
  15357101362
  15357101363
  P1090899
  P1090904
  P1090910
  P1090921
 • Workshop MMUAW v Rzeszowe

  Workshop MMUAW v Rzeszowe

  V rámci projektu EUSTORY a rozvíjania bližšej spolupráce našej školy s Múzeom moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach sa dňa 20. 1. 2013 žiaci z II. A triedy Mirka Lesníková, Bohdan Osvicinskyj, Patrícia Halčinová a Jessika Pješčaková zúčastnili na výstave a následného workshopu MMUAW v Rzeszowe.

  Žiaci sa aktívne podieľali na sprievodnom programe danej akcie (mali pripravenú krátku scénku) a neskôr sa zapojili aj do maľovania na zvolenú tému.

  DSC_0003-001
  DSC_0028-001
  DSC_0045-001
  DSC_0067-001
  DSC_0112-001
  DSC_0117-001
  IMG_3424-001
  IMG_3427-001
  IMG_3431-001
  IMG_3449-001
  IMG_3457-001
  IMG_3459-001
  IMG_3461-001
  IMG_3473-001
  IMG_3484-001
  IMG_3507-001
  IMG_3523-001
 • Nohejbalový turnaj o Putovný pohár riaditeľky SOŠ

  Nohejbalový turnaj o Putovný pohár riaditeľky SOŠ

  DSC_0815
  DSC_0819
  DSC_0826
  DSC_0827
  DSC_0828
  DSC_0830
  DSC_0836
  DSC_0850
  DSC_0853
  DSC_0868
  DSC_0887
  DSC_0897
  DSC_0900
  DSC_0905
  DSC_0911
  DSC_0915
  DSC_0927
 • 8. ročník súťaže EUSTORY

  8. ročník súťaže EUSTORY

  Špeciálna cena za prvú audiovizuálnu prácu patrila žiačkam z Medzilaboriec

  Pred pár mesiacmi sa SOŠ Andyho Warhola v Medzilaborciach prihlásila do 8. ročníka súťaže Eustory, organizovaného Slovenským centrom pre komunikáciu a rozvoj. Eustory je združením dvadsiatich dvoch európskych mimovládnych organizácií, ktorého primárnym cieľom je zbližovanie mladých ľudí Európy prostredníctvom poznania histórie. Hlavnou aktivitou siete Eustory je organizovanie súťaže z novodobej histórie pre stredoškolských študentov. Od roku 2001, kedy združenie Eustory vzniklo, sa do programu zapojili desaťtisíce mladých ľudí z rôznych krajín Európy. Eustory združuje študentov, učiteľov, historikov a spoločenské osobnosti, ktorých spája záujem o históriu a ktorým záleží na budúcnosti nielen krajiny, v ktorej žijú, ale aj celej Európy.

  Študentov druhého ročníka SOŠ A. W. Mirku Lesnikovú, Jessiku Pješčákovú a Bogdana Osvicinského zaujala téma súťaže vyhlásená pre tento školský rok, ktorej podstatou bolo zmapovať meniace sa postavenie žien a mužov v spoločnosti v priebehu 20. storočia na Slovensku a poodhaliť zmeny, ktoré v ich postavení nastali, spolu s príčinami týchto zmien. Aj muži, aj ženy mali v každom historickom období svoje špecifické postavenie, ktoré sa snáď nikdy v dejinách nemenilo tak viditeľne a rýchlo ako v priebehu 20. storočia. Študenti našej školy sa v rámci projektu zamerali na významnú osobnosť nášho regiónu. Oslovili pána Michala Bycka, muzeoedukológa a kurátora Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach. Predložili mu svoje predstavy o projekte, centrom ktorého bude životný príbeh jednotlivca, Michala Bycka, a najmä jeho zásluhy pri vzniku múzea zasadené do historických súvislostí. Predstavy študentov sa naplnili a výstupným médiom projektu sa stal filmový medailón o zakladateľovi Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach.

  Vyhodnotenie súťaže Eustory sa uskutočnilo v máji 2013. Veľmi nás potešilo, že film „Michal Bycko – významná osobnosť nášho regiónu“ bol ocenený špeciálnou cenou za prvú audiovizuálnu prácu a žiačkam Jessike Pješčákovej a Miroslave Lesnikovej boli udelené certifikáty o účasti v projekte. Túto cenu si vážime o to viac, že naša škola bola jedinou strednou odbornou školou medzi ocenenými školami.

  Mgr. Róbert Čeremeta

 • Týždeň modrého gombíka

  Týždeň modrého gombíka

  Aj my pomáhame deťom z Ugandy

  Tretí májový týždeň od 13. do 19. mája 2013 už po deviaty raz patril celoslovenskej zbierke Týždeň modrého gombíka. Výťažok zo zbierky tentoraz poputuje deťom do dvoch regiónov na severozápade africkej Ugandy. Príspevky pomôžu zabezpečiť deťom lepší prístup k bezpečnej pitnej vode a naučiť ich základom hygieny.

  Tento rok sa na realizácii zbierky podieľali dobrovoľníčky Miroslava Lesniková, Mária Kvašková, Jessika Pješčaková a Simona Španová. Zbierka prebiehala v dopoludňajších hodinách v priestoroch školy. Popoludní sa naše dobrovoľníčky presunuli do ulíc mesta. Podarilo sa im vyzbierať 104 eur. Každého za príspevok odmeňovali symbolom zbierky – modrým gombíkom.

  Ďakujeme všetkým, ktorí podporili zbierku, a tak prejavili ochotu pomôcť deťom v Afrike.

  Ing. Martina Pristašová

 • Nohejbalový turnaj

  Nohejbalový turnaj

  P1010307
  P1010310
  P1010313
  P1010316
  P1010317
  P1010368
  P1010391
  P1010392
  P1010400
  P1010401
  P1010411
  P1010463
 • Podpora finančnej gramotnosti

  Podpora finančnej gramotnosti

  P1010167
  P1010175
  P1010219
  P1010229
  P1010235
  P1010265
  P1010297
  P1010302

Kalendár

<< Júl 2022 >>
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 Rozvrh hodín

  od do
1. 07:55 08:40
2. 08:45 09:30
3. 09:35 10:20
4. 10:40 11:25
5. 11:35 12:20
6. 12:50 13:35
7. 13:40  14:25
8. 14:30 15:15

Kontakt

Spojená škola

Duchnovičova 506

068 01 Medzilaborce

 

e-mail: sosaw@post.sk

tel.: 057 / 73 21 348

slide-01 slide-02 slide-03 slide-04 slide-05

VÁŠ DISPLEJ JE PRÍLIŠ
MALÝ PRE ZOBRAZENIE
TEJTO STRÁNKY.
POUŽITE DISPLEJ
S VYŠŠÍM ROZLÍŠENÍM.
************************************
YOUR DEVICE IS TOO SMALL
FOR BROWSING THIS PAGE.
USE A DEVICE
WITH HIGHER RESOLUTION.