header-01 header-02 header-03 header-04 header-05 header-06
Spojená škola
Medzilaborce
Nachádzate sa tu: Domov > Aktivity > Školské akcie > Školský rok 2010/2011

Školský rok 2010/2011

 • Dni zeme

  Dni zeme

  Dni Zeme obohatili exponáty a príbehy z lesa.

  Tak ako má počas roka každý z nás v kalendári jeden deň spojený so svojím menom, tak je symbolicky 22. apríl venovaný našej Zemi. Deň Zeme si pripomíname od roku 1970, kedy vedci a ekológovia vyzvali ľudí k spoločnému celosvetovému úsiliu za ochranu Zeme so všetkým, čo ju robí jedinečnou a neopakovateľnou. Podnetom pre vyhlásenie tohto dňa boli snímky z kozmu dokumentujúce krehkosť a zraniteľnosť Zeme.

  Deň Zeme je každoročne spojený s množstvom aktivít, ktoré prispievajú nielen k poznaniu problematiky zraniteľnosti našej modrej planéty, ale majú praktický prínos v tom, ako Zemi pomôcť.

  Deň Zeme si pripomenuli aj žiaci a pedagógovia Strednej odbornej školy Andyho Warhola v Medzilaborciach. Podujatie venované lesu, ochrane prírody a poľovníctvu zorganizovali pedagógovia školy pod vedením Ing. M. Zozuľaka. Štátna ochrana prírody, Správa CHKO Východné Karpaty im na tento účel zapožičala výstavu zameranú na najvzácnejšie časti tohto chráneného územia, koncipovanú z pohľadu botanika, zoológa, lesníka a krajinára. Dni Zeme (27. – 29. apríla) začali premietaním filmu Znovuzrodenie lesa, na ktorom sa zúčastnili žiaci SOŠ. Program pokračoval besedou za účasti odborných pracovníkov Mgr. M. Šepeľu, Ing. H. Mička, Ing. A. Mackovej zo Správy CHKO Východné Karpaty. Žiaci sa dozvedeli množstvo zaujímavých informácií o fungovaní lesa, o poľovníctve, poľovných druhoch zveri v súvislosti s ochranou prírody. Pozvanie na besedu prijal aj primátor Medzilaboriec.

  Ing. I. Solej, ktorý sa so študentmi podelil o svoje 30-ročné lesnícke skúsenosti. Milým prekvapením boli pútavé zážitky z lesa v podaní riaditeľky SOŠ Ing. E. Solejovej. Aktivity pokračovali premietaním prírodopisných dokumentárnych filmov pre žiakov základných škôl v meste. Nasledovala beseda, počas ktorej sa dozvedeli aj to, čo je náplňou práce odborného pracovníka Štátnej ochrany prírody. Zaujímavé príhody žiakom porozprával poľovník Ing. M. Repčík. Mládež mala možnosť prezrieť si exponáty poľovných druhov lesnej zveri, ktoré na tento účel zapožičal primátor Medzilaboriec, ale aj členovia PZ Habura, za čo im ďakujeme. Podujatie uzatvorila praktická časť zameraná na vyčistenie okolia školy.

  P1010134
  P1010140
  P1010151
  P1010195
  P10101531
  P10101562
  P10101583
  P10101594
  P10101625
 • Imatrikulácia prvákov

  Imatrikulácia prvákov

  Dňa 16. novembra 2010 sa v našej škole uskutočnila imatrikulácia prvákov.

 • Deň učiteľov

  Deň učiteľov

  28. marec je významný deň pre našich učiteľov. Byť učiteľom je v dnešnej dobe veľmi ťažké. Mnohí študenti nevedia oceniť prácu učiteľa. Ale prečo je to tak? Ani sami študenti na túto otázku nevedia odpovedať. Napriek tomu sa v našej škole nájdu žiaci, ktorí prácu učiteľov a majstrov obdivujú a vnímajú ich ako druhých rodičov. Denne sme svedkami toho, že učitelia nám chcú iba dobre a ak je to možné, pomôžu so všetkým, o čo ich požiadame. Preto im patrí naša veľká vďaka a obdiv.

  Žiacka školská rada sa v tomto roku rozhodla, že učiteľov a majstrov odborného výcviku 28. marca prekvapí. Na znak vďaky a úcty vytvorili pre nich srdečné blahoželanie ku Dňu učiteľov vo forme pohľadnice a darovali im kvet. Učiteľov tento akt veľmi milo prekvapil. Úprimne sa tešili, že študenti na nich v tento sviatočný deň nezabudli.
  Dominika Špaková, III. A

  Deň učiteľov sa každoročne oslavuje aj v našom meste. Pedagogickí zamestnanci z celého okresu sa už tradične stretávajú na slávnostnom aktíve v sále Mestského kultúrneho strediska v Medzilaborciach. Oslavy sa začali pozdravnými príhovormi predstaviteľov mesta, po ktorých Ing. Ivan Solej, primátor Medzilaboriec, odovzdal ocenenia pedagogickým zamestnancom na základe návrhov škôl a školských zariadení. Z radov našich pedagógov boli v tomto školskom roku ocenení:

  • Eduard Petrašovský, majster odborného výcviku, za aktívnu celoživotnú prácu v školstve získal Plaketu J. A. Komenského,
  • Ing. Miroslav Zozuľak, učiteľ SOŠ A. W., bol ocenený Čestným uznaním k 50-ročnému jubileu za aktívnu prácu v školstve,
  • Ing. Henrieta Turcmanovičová a Ing. Štefan Veľas, učitelia SOŠ A. W., boli ocenení Čestným uznaním pri príležitosti celomestských osláv Dňa učiteľov.

  Slávnostný deň pokračoval kultúrnym programom a individuálnymi oslavami jednotlivých školských kolektívov.

  001
  003
  005
  006
  009
  011
  012
  013
  015
 • Burza informácií

  Burza informácií

  Deviatakom a maturujúcim stredoškolákom už tradične bola určená 5. burza informácií ktorú zorganizoval Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Humennom. Uskutočnila sa 04. novembra 2010 v Mestskom kultúrnom stredisku. Súčasťou burzy informácií bolo aj rokovanie za okrúhlym stolom za účasti predstaviteľov regionálnej i miestnej samosprávy a zástupcov stredných odborných škôl. Hlavnou témou rokovania bola prepojenosť vzdelávania s potrebami trhu práce a to nielen na Slovensku ale aj v zahraničí.

  Cieľom týchto búrz informácií bolo:

  • pomôcť končiacim študentom pri výbere povolania a budúceho uplatnenia sa na trhu práce,
  • oboznámiť mladých ľudí s mobilitou a so životnými a pracovnými podmienkami v krajinách EÚ,
  • zoznámiť sa s možnosťou štúdia na stredných a vysokých školách,
  • získať informácie s uplatnením sa v praxi podľa jednotlivých odborov štúdia.

  Na burze informácií v Humennom sa prezentovala aj naša SOŠ AW, kde boli prezentované študijné a učebné odbory, ktoré sa vyučujú na našej škole ako aj výsledky našich žiakov na súťažiach a v mimoškolských aktivitách.

 • Zamestnanci na koncerte v Košiciach

  Zamestnanci na koncerte v Košiciach

  P1020312
  P1020313
  P1020315
  P1020317
  P1020318
  P1020319
  P1020320
  P1020321
  P1020322
  P1020324
  P1020325
  P1020326
  P1020327
  P1020328
  P1020330
  P1020331
  P1020332
  P1020335
  P1020336
  P1020337
  P1020338
  P1020340
  P1020342
  P1020343
  P1020344
  P1020346
  P1020347
  P1020348
  P1020351
  P1020352
  P1020353
  P1020354
  P1020356
  P1020357
  P1020358
 • Zamestnanci na balete v Košiciach

  Zamestnanci na balete v Košiciach

  P1030113
  P1030116
  P1030118
  P1030119
  P1030120
  P1030121
  P1030122
  P1030128
  P1030130
  P1030131
  P1030135
 • Záver školského roka

  Záver školského roka

  P1020422
  P1020429
  P1020431
  P1020433
  P1020434
 • Zaverečná hodnotiaca pedagogická porada

  Zaverečná hodnotiaca pedagogická porada

  P1020462
  P1020464
  P1020470
  P1020471
  P1020473
  P1020477
  P1020481
  P1020492
  P1020493
  P1020494
  P1020495
  P1020496
  P1020497
  P1020501
  P1020502
  P1020504
  P1020508
  P1020511
  P1020512
  P1020513
  P1020514
  P1020515
  P1020524
  P1020541
  P1020542
  P1020543
  P1020547
  P1020608
  P1020609

Kalendár

<< Júl 2022 >>
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 Rozvrh hodín

  od do
1. 07:55 08:40
2. 08:45 09:30
3. 09:35 10:20
4. 10:40 11:25
5. 11:35 12:20
6. 12:50 13:35
7. 13:40  14:25
8. 14:30 15:15

Kontakt

Spojená škola

Duchnovičova 506

068 01 Medzilaborce

 

e-mail: sosaw@post.sk

tel.: 057 / 73 21 348

slide-01 slide-02 slide-03 slide-04 slide-05

VÁŠ DISPLEJ JE PRÍLIŠ
MALÝ PRE ZOBRAZENIE
TEJTO STRÁNKY.
POUŽITE DISPLEJ
S VYŠŠÍM ROZLÍŠENÍM.
************************************
YOUR DEVICE IS TOO SMALL
FOR BROWSING THIS PAGE.
USE A DEVICE
WITH HIGHER RESOLUTION.