header-01 header-02 header-03 header-04 header-05 header-06
Spojená škola
Medzilaborce
Nachádzate sa tu: Domov > Aktivity > Školská knižnica > Školský rok 2014/2015

Školský rok 2014/2015

 • Svetový deň kníh a autorských práv

  Svetový deň kníh a autorských práv

  Dňa 24. apríla 2015 sme v školskej knižnici realizovali výtvarnú súťaž k Svetovému dňu kníh a autorských práv pre žiakov prvých a druhých ročníkov. UNESCO zaviedlo a pripomína si Svetový deň knihy a autorských práv (23. apríla), aby propagovalo a podporovalo čítanie a ochranu duševného vlastníctva autorskými právami.

  Vyhodnotenie výtvarnej súťaže pri príležitosti Svetového dňa knihy a autorských práv

  1. miesto

  K. Bejdová, A. Halčinová,
  I.  A trieda

  2. miesto
  A. Klecová, R. Chalachanová,
  Š. Kozáková, N. Uramová,
  I.  A trieda

  3. miesto
  A. Peštová, II. B

  P1070571
  P1070591
  P1070592
  P1070594
  P1070652
  P1070660
 • Súčasný stav školskej knižnice

  Súčasný stav školskej knižnice

  Školská knižnica má k dispozícií dva bezbariérové priestory v suteréne školy o rozlohe približne 68 m2,  ktoré prešli rekonštrukciou.  Okrem knižnično-informačných úloh zabezpečujeme aj výchovno-vzdelávaciu a mimoškolskú činnosť, poskytujeme priestory čitárne všetkým študentom, pedagógom ako aj nepedagogickým zamestnancom školy,  hlavne na prezenčné výpožičky. 

  Knižnica disponuje knižničným systémom Clavius zabezpečeným v rámci projektu Elektronizácia a revitalizácia školskej knižnice z 2008 roku, z ktorého sme získali PC zostavu s tlačiarňou, knižničný systém Clavius a ručný snímač čiarového kódu. Knižničný systém Clavius umožňuje elektronicky evidovať knižničné jednotky podľa vydanej legislatívy, viesť databázu čitateľov a všetkých jej používateľov, každoročne ju aktualizovať a vyhodnocovať štatistiky. 

  Škola pravidelne obnovuje a doplňuje knižničný fond hlavne z oblasti beletrie a náučnej literatúry, ako encyklopédie, náučné slovníky, alternatívne učebnice, odbornú literatúru, knihy s pedagogicko-psychologickým obsahom. 

  Priestory školskej knižnice sú miestom na konanie besied, realizáciu  školských edukačných projektov, akcií zameraných na informačnú výchovu, na spoluprácu s miestnymi organizáciami. V poslednom období to boli napr. Denný stacionár pre dôchodcov, abstinujúci alkoholici, Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach a pod.

  Školská knižnica poskytuje svoje priestory pre činnosť školských krúžkov ako Tvorba školského časopisu, Rozhlasový krúžok, Publicistický krúžok a iné. Organizujeme návštevy divadelných predstavení v Prešove a Košiciach, projekty Živej knižnice a pod.

  V oblasti školských súťaží sa podieľame na príprave a realizácií obľúbenej súťaže Slovenčina hrou, ako aj Európskeho dňa jazykov.

  Fond dokumentov školskej knižnice

  Dostatočne veľká zbierka knižničných zdrojov podľa Manifestu UNESCO/IFLA by mala pozostávať z 10 kníh na študenta. Aby bol zabezpečený dobre vyvážený knižničný fond pre študentov všetkých vekových kategórií, schopností a zázemia, aj najmenšie školy majú mať aspoň 2500 relevantných a nezastaraných jednotiek. Minimálne 60 % fondu by mala tvoriť populárno-náučná literatúra vzťahujúca sa ku kurikulu školy.
  Z tematicko–žánrového hľadiska fond knižnice obsahuje:
  umeleckú literatúru – beletria, poézia, dráma
  náučnú literatúru z rôznych odborov ľudského poznania
  odbornú literatúru z relevantných odborov
  učebnicovú literatúru podľa zamerania výchovno-vzdelávacieho procesu školy.

  Školská zbierka knižničných zdrojov plne zodpovedá Manifestu UNESCO/IFLA. V súčasnosti  podľa potrieb meníme počet knižničných jednotiek. Elektronicky zaevidovaných je 3500 ks (k 1/2015) knižničných jednotiek. Za posledných 5 rokov bolo do knižnice zaevidovaných 1211 ks nových knižničných jednotiek, z toho zakúpených 241 knižných publikácií, ostatné darované.

  V roku 2014 sme zabezpečili do školskej knižnice 14 ks periodík, orientované hlavne na odborné periodiká pre učiteľov profesijného zamerania a periodiká pre žiakov našej školy.
  Z elektronických a audiovizuálnych dokumentov je v knižnici evidovaných 35 ks, ostatné majú k dispozícií používajúci vyučujúci.

  Služby školskej knižnice

  Všetci používatelia školskej knižnice majú rovnaké práva a povinnosti. Vypracovaný a zverejnený Knižničný a výpožičný poriadok upravuje vzájomné vzťahy knižnice a jej používateľov. Návštevné hodiny knižnice sú zverejnené na nástennej tabuli a na webovej stránke školy. 

  Počet výpožičiek za kalendárny rok 2014 predstavoval 731 výpožičiek (absenčných a prezenčných). 

  Medzi najdôležitejšie publikačné a propagačné služby môžeme zaradiť vydávanie školského časopisu la BOREC, informačných letáčikov, nástenných novín a tlač rôzneho charakteru (nálepky a čiarové kódy na knihy, tlač a hrebeňová väzba prác SOČ a záverečných prác končiacich ročníkov, materiál na nástenky, kalendáre, fotografie, tematické výchovno-vzdelávacie plány, diplomy, certifikáty a pod.). 

  Školská knižnica najčastejšie spolupracuje so školskými krúžkami, ako Tvorba školského časopisu, Publicistický krúžok, Rozhlasový, ktorým poskytuje priestor a vybavenie pre ich voľnočasové aktivity.

  Mgr. Monika Stirčáková
  školská knihovníčka

Kalendár

<< Júl 2022 >>
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 Rozvrh hodín

  od do
1. 07:55 08:40
2. 08:45 09:30
3. 09:35 10:20
4. 10:40 11:25
5. 11:35 12:20
6. 12:50 13:35
7. 13:40  14:25
8. 14:30 15:15

Kontakt

Spojená škola

Duchnovičova 506

068 01 Medzilaborce

 

e-mail: sosaw@post.sk

tel.: 057 / 73 21 348

slide-01 slide-02 slide-03 slide-04 slide-05

VÁŠ DISPLEJ JE PRÍLIŠ
MALÝ PRE ZOBRAZENIE
TEJTO STRÁNKY.
POUŽITE DISPLEJ
S VYŠŠÍM ROZLÍŠENÍM.
************************************
YOUR DEVICE IS TOO SMALL
FOR BROWSING THIS PAGE.
USE A DEVICE
WITH HIGHER RESOLUTION.