header-01 header-02 header-03 header-04 header-05 header-06
Spojená škola
Medzilaborce
Nachádzate sa tu: Domov > Aktivity > Školská knižnica > Školský rok 2009/2010

Školský rok 2009/2010

 • Elektronizácia a revitalizácia

  Elektronizácia a revitalizácia

  V poslednom období sme v knižnici uskutočnili niekoľko významných zmien, vyplývajúcich zo získania dotácie MŠ SR z rozvojového projektu Elektronizácie a revitalizácie školskej knižnice. Z projektu sme zakúpili PC zostavu, tlačiareň HP, ručný snímač čiarového kódu, knihy a knižničný systém Clavius. Zabezpečili sme do nových priestorov knižnice regály na knihy, presťahovali sme kompletne všetky knihy a prispôsobili sme knižničné priestory na vyučovanie, ale hlavne na realizáciu mimoškolskej činnosti – vydávanie školského časopisu la BOREC.

  Školská knižnica pri SOŠ Andyho Warhola poskytuje knižnično-informačné služby z vlastného knižničného fondu a sprístupňovaním vonkajších informačných zdrojov zabezpečuje najmä:

  • slobodný prístup k informáciám šírených na všetkých druhoch nosičov,
  • uspokojovanie kultúrnych, informačných, čitateľských a vzdelávacích potrieb,
  • celoživotné vzdelávanie a duchovný rozvoj.

  Z tematicko – žánrového hľadiska fond našej knižnice obsahuje:

  • umeleckú literatúru – poéziu, prózu, drámu,
  • náučnú literatúru z rôznych odborov ľudského poznania,
  • odbornú literatúru z relevantných odborov,
  • učebnicovú literatúru podľa zamerania výchovno-vzdelávacieho procesu školy.

  Z jazykového hľadiska fond knižnice obsahuje dokumenty:

  • v slovenskom jazyku
  • v českom jazyku
  • v anglickom jazyku
  • v ruskom jazyku
  • v ukrajinskom jazyku
  • v nemeckom jazyku
  • v rusínskom jazyku

  Počet a obsahové zameranie odoberaných periodík zodpovedá typu a veľkosti našej školy a tvoria ho:

  • odborné periodiká pre učiteľov profesijného zamerania,
  • periodiká pre žiakov našej školy.

  Elektronické a audiovizuálne dokumenty evidujú a spravujú vybraní učitelia odborných predmetov. V školskej knižnici je evidovaných 10 ks.

  Školská knižnica realizuje rôzne kultúrne aktivity:

  • anketa o čítaní, určená pre prvé ročníky SOŠ;
  • súťaž o najlepšie vzdelávacie výsledky pre triedne kolektívy;
  • návšteva divadelného predstavenia v Prešove;
  • posedenie pri knihe so zameraním na rozvoj čitateľskej kultúry žiakov;
  • výtvarná súťaž a výstava prác v rámci Svetového dňa knihy a autorských práv a mesiaca kníh;
  • posedenie pri knihe so zameraním na rozvoj čitateľskej kultúry žiakov;
  • besedy v rámci živej knižnice;
  • spolupráca pri vydávaní školského časopisu;
  • propagačná činnosť.

  Mgr. Monika Stirčáková
  školský knihovník

Kalendár

<< Júl 2022 >>
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 Rozvrh hodín

  od do
1. 07:55 08:40
2. 08:45 09:30
3. 09:35 10:20
4. 10:40 11:25
5. 11:35 12:20
6. 12:50 13:35
7. 13:40  14:25
8. 14:30 15:15

Kontakt

Spojená škola

Duchnovičova 506

068 01 Medzilaborce

 

e-mail: sosaw@post.sk

tel.: 057 / 73 21 348

slide-01 slide-02 slide-03 slide-04 slide-05

VÁŠ DISPLEJ JE PRÍLIŠ
MALÝ PRE ZOBRAZENIE
TEJTO STRÁNKY.
POUŽITE DISPLEJ
S VYŠŠÍM ROZLÍŠENÍM.
************************************
YOUR DEVICE IS TOO SMALL
FOR BROWSING THIS PAGE.
USE A DEVICE
WITH HIGHER RESOLUTION.