header-01 header-02 header-03 header-04 header-05 header-06
Spojená škola
Medzilaborce
Nachádzate sa tu: Domov > Aktivity > Školská knižnica > O školskej knižnici

Činnosť školskej knižnice sa riadi Zákonom č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a medzinárodným Manifestom UNESCO/IFLA o školských knižniciach a Smernicou UNESCO / IFLA pre školské knižnice.V zákone sa uvádza, že "školská knižnica slúži na informačné a dokumentačné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti a výchovno-vzdelávacieho procesu".

Školská knižnica pri SOŠ Andyho Warhola v Medzilaborciach poskytuje knižnično-informačné služby z vlastného knižničného fondu a sprístupňuje vonkajšie informačné zdroje.

Zabezpečuje najmä:
a) slobodný prístup k informáciám šírených na všetkých druhoch nosičov,
b) uspokojovanie kultúrnych, informačných, čitateľských a vzdelávacích potrieb,
c) celoživotné vzdelávanie a duchovný rozvoj.

Knižnica v rámci zabezpečovania ďalších úloh:
a) utvára knižničný fond, ktorý využíva na prípravu, riadenie a uskutočňovanie výchovno-vzdelávacej činnosti,
b) poskytuje knižnično-informačné služby najmä žiakom a zamestnancom,
c) vedie evidenciu používateľov knižnice v súlade s osobitným predpisom a evidenciu výpožičiek,
d) realizuje aktivity zamerané na podporu a rozvoj čitateľskej kultúry žiakov,
e) spolupracuje pri individuálnej príprave žiakov na vyučovanie,
f) spolupracuje so školou, kultúrnymi, záujmovými a inými vzdelávacími inštitúciami v regióne,
g) zabezpečuje propagáciu služieb a plánovaných aktivít.

Mgr. Monika Stirčáková
školská knihovníčka

Kalendár

<< Jún 2022 >>
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

 Rozvrh hodín

  od do
1. 07:55 08:40
2. 08:45 09:30
3. 09:35 10:20
4. 10:40 11:25
5. 11:35 12:20
6. 12:50 13:35
7. 13:40  14:25
8. 14:30 15:15

Kontakt

Spojená škola

Duchnovičova 506

068 01 Medzilaborce

 

e-mail: sosaw@post.sk

tel.: 057 / 73 21 348

slide-01 slide-02 slide-03 slide-04 slide-05

VÁŠ DISPLEJ JE PRÍLIŠ
MALÝ PRE ZOBRAZENIE
TEJTO STRÁNKY.
POUŽITE DISPLEJ
S VYŠŠÍM ROZLÍŠENÍM.
************************************
YOUR DEVICE IS TOO SMALL
FOR BROWSING THIS PAGE.
USE A DEVICE
WITH HIGHER RESOLUTION.