header-01 header-02 header-03 header-04 header-05 header-06
Spojená škola
Medzilaborce
Nachádzate sa tu: Domov > Aktivity > Exkurzie > Školský rok 2015/2016

Školský rok 2015/2016

 • Pečiváreň MAJA

  Pečiváreň MAJA

  Žiaci tretieho ročníka odboru obchodná akadémia pod vedením učiteľa Miroslava Zozuľaka  absolvovali 8. 10. 2015  odbornú exkurziu do podniku Pečivárne MAJA v Medzilaborciach.

  Peter Surinčák, majiteľ a zároveň riaditeľ spoločnosti, v úvode predstavil študentom svoju firmu, ktorá sa zaoberá výrobou a predajom jemného trvanlivého pečiva, perníkov a tort. Potom nasledovala prehliadka výrobných priestorov. Prostredníctvom odborného výkladu pracovníčky firmy Ľ. Antoňákovej sa žiaci oboznámili s jednotlivými činnosťami výrobného procesu. Svoj výklad doplnila aj odpoveďami  na otázky ohľadom personálnej práce podniku, dodávateľsko-odberateľských vzťahov, marketingu  a obchodnej činnosti. 

  Exkurzia splnila svoj cieľ, ktorým bolo overiť získané teoretické vedomosti študentov  priamo vo výrobnom podniku a získať poznatky z fungovania reálnej firmy.

  Ing. Miroslav Zozuľak

 • Bardejovské Kúpele

  Bardejovské Kúpele

  Minulosť je našou súčasťou.

  V duchu tohto  motta  a v rámci prípravy žiakov k maturitnej skúške z cudzích jazykov žiaci našej školy pod vedením učiteľky Moniky Stirčákovej absolvovali poznávaciu exkurziu dňa 23. 10. 2015.

  Najprv študenti navštívili skanzen v Bardejovských Kúpeľoch, ktorý patrí k najstarším na Slovensku a  prezentuje ľudové staviteľstvo horného Šariša.  Ďalším cieľom exkurzie bola obhliadka historického jadra Bardejova spolu s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium,  ktoré sa stalo štvrtou lokalitou kultúrneho dedičstva zapísanou do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Z historických stavieb žiakov zaujala najmä goticko-renesančná budova postavená uprostred Radničného námestia, čiže Mestská radnica. Jej priestory sa dnes využívajú ako miestnosti Šarišského múzea, kde je trvalo umiestnená historická expozícia Bardejov – Slobodné kráľovské mesto. Po prehliadke expozície sa žiaci presunuli do nákupného centra a potom nasledovala cesta domov.

  Mgr. Miroslava Gičová

  P1080883
  P1080906
  P1080917
  P1080920
  P1080924
  P1080932
  P1080935
  P1080937
  P1080938
  P1080944
  P1080946
  P1080957
  P1080958
  P1080962
  P1080964
  P1080967
  P1080968
  P1080969
  P1080970
  P1080981
  P1080985
 • Kovostroj, a. s.

  Kovostroj, a. s.

  Dňa 20.10.2015 absolvovali naši žiaci z II. A  triedy  obchodnej akadémie odbornú exkurziu do firmy  Kovostroj, a. s., Medzilaborce. Táto expandujúca slovenská spoločnosť sa špecializuje na výrobu technických účelových zariadení podľa špecifikácií zákazníka. Produktmi spoločnosti  sú technické účelové zariadenia pre rôzne oblasti priemyslu ako napríklad: technológie a náhradné diely pre hutnícky priemysel, technológie lakoplastovacích a zinkovacích liniek, kovové komponenty CNC strojov pre drevársky priemysel, účelové technické zariadenia pre banský a energetický priemysel, technológie asfalt plánov, oceľové konštrukcie pre stavebný priemysel.

  Cieľom exkurzie bolo zoznámiť žiakov s podnikovým transformačným procesom, ktorý zahŕňa:   investičnú činnosť, zásobovaciu činnosť, personálnu činnosť, výrobnú činnosť, odbytovú činnosť, ekonomickú a riadiacu činnosť, pomocou ktorých zabezpečuje podnik plnenie vytýčených úloh a cieľov. Počas návštevy si študenti overili, doplnili a prehĺbili znalosti získané na teoretickom vyučovaní, potrebné k získaniu profesijnej kvalifikácie a kompetencií v ich odbore.

  Pevne veríme, že čas, ktorý naši študenti vo firme strávili, znamenal prínos nielen pre ich ďalšie štúdium, ale aj pre budúci profesijný život. 

  Ing. Miroslav Zozuľak

 • Okresný súd

  Okresný súd

  Všetci vieme, že väčšina súdnych pojednávaní je verejná. Vďaka tomu mali i niektorí žiaci III.A triedy obchodnej akadémie jedinečnú možnosť zúčastniť sa 10. novembra 2015 na súdnom pojednávaní na Okresnom súde v Humennom. Táto exkurzia sa konala v rámci výučby predmetu právna náuka. Študenti prvýkrát tak navštívili budovu okresného súdu, videli súdnu sieň a hlavne boli prítomní na súdnom procese. Mali príležitosť sledovať súdne pojednávanie v trestnej veci krádeže a porušovania domovej slobody v spolupáchateľstve dvoch maloletých páchateľov, ktoré viedol sudca a zároveň podpredseda súdu v Humennom JUDr. Ivan Daňo. Žiaci poznali zodpovednú, zaujímavú a náročnú prácu nielen sudcu, prokurátora či advokáta, ale aj napr. súdnej zapisovateľky. Po skončení pojednávania si pán sudca našiel čas a bol ochotný zodpovedať na dotazy žiakov a všetko im podrobne vysvetliť.  

  Táto exkurzia určite splnila svoj cieľ, ktorým bolo priblížiť študentom špecifiká súdneho procesu a vidieť jeho priebeh v praxi. Takmer s istotou môžeme konštatovať, že táto praktická forma výučby sa už v minulých rokoch osvedčila, jednak  je pre študentov atraktívna a zároveň má nesporne edukačný prínos.

  Ing. Miroslav Zozuľak

 • Hasičský a záchranný zbor

  Hasičský a záchranný zbor

  Žiaci prvého ročníka študijného odboru mechanik hasičskej techniky navštívili 27. novembra 2015 v rámci plánovanej exkurzie  Hasičský a záchranný zbor v Medzilaborciach.

  V priestoroch hasičskej stanice žiakov privítal profesionál npor. Anton Deák, ktorý žiakom názorne predviedol hasičský výstroj a výzbroj, základnú a špeciálnu požiarnu, vyslobodzovaciu a dýchaciu techniku, potrebnú na záchranu osôb a majetku. K dobrej atmosfére celej exkurzie prispeli aj ostatní členovia zboru, ktorí ochotne odpovedali na zaujímavé otázky žiakov. Zhodli sa na tom, že ich povolanie je nebezpečné, náročné, ale nikto z nich by ho nemenil za žiadne iné.

  Mgr. Pavel Lukačik
  majster OV

  20151127_101613
  20151127_102710
  20151127_103628
  20151127_104127
  20151127_105052
  20151127_110831
 • Hasičský a záchranný zbor_

  Hasičský a záchranný zbor_

  Dňa 22. apríla 2016 žiaci prvého až tretieho ročníka v odboroch mechanik hasičskej techniky, stolár a strojný mechanik pod vedením svojich majstrov odborného výcviku navštívili v rámci exkurzie stanicu Hasičského a záchranného zboru v Medzilaborciach.

  V priestoroch hasičskej stanice študentov privítali v tom čase službukonajúci príslušníci zboru por. Ján Suchý a pprap. Vladimír Maturkanič, ktorí žiakom  názorne predviedli hasičský výstroj a výzbroj, základnú a špeciálnu požiarnu vyslobodzovaciu a dýchaciu techniku potrebnú na záchranu osôb a majetku.

  K dobrej atmosfére celej exkurzie prispeli aj ostatní členovia zboru, ktorí ochotne odpovedali na zaujímavé otázky žiakov.

  Mgr. Pavel Lukačik

  P1070544
  P1070552
  P1070559
  P1070563
  P1070569
 • Kovostroj, a. s._

  Kovostroj, a. s._

  Žiaci III. A triedy, študujúci v odbore mechanik hasičskej techniky, absolvovali dňa 27. 04. 2016 pod vedením Ing. Z. Vladykovej odbornú exkurziu do firmy Kovostroj, a. s., Medzilaborce. Tematickým zameraním exkurzie bolo využitie moderných technológií pri výrobe, montáži a renovácii strojových súčiastok.

  Ing. Zdenka Vladyková

 • Slovenský Červený kríž

  Slovenský Červený kríž

  Študenti III. A triedy, študujúci v odbore mechanik hasičskej techniky, dňa 08.06.2016 navštívili územný spolok Slovenského Červeného kríža v Humennom. Pod vedením PhDr. Silvie Knapikovej, riaditeľky územného spolku SČK Humenné, si študenti vyskúšali nielen podanie prvej pomoci, ale aj získali mnohé potrebné informácie pre záchranu ľudského života. V prednáške boli študenti oboznámení aj s ďalšími aktivitami SČK, ako je darovanie krvi a členstvo v organizácii Modrý anjel zameranej na pomoc obetiam tragických udalostí.

  Ing.  Zdenka Vladyková

Kalendár

<< Júl 2022 >>
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 Rozvrh hodín

  od do
1. 07:55 08:40
2. 08:45 09:30
3. 09:35 10:20
4. 10:40 11:25
5. 11:35 12:20
6. 12:50 13:35
7. 13:40  14:25
8. 14:30 15:15

Kontakt

Spojená škola

Duchnovičova 506

068 01 Medzilaborce

 

e-mail: sosaw@post.sk

tel.: 057 / 73 21 348

slide-01 slide-02 slide-03 slide-04 slide-05

VÁŠ DISPLEJ JE PRÍLIŠ
MALÝ PRE ZOBRAZENIE
TEJTO STRÁNKY.
POUŽITE DISPLEJ
S VYŠŠÍM ROZLÍŠENÍM.
************************************
YOUR DEVICE IS TOO SMALL
FOR BROWSING THIS PAGE.
USE A DEVICE
WITH HIGHER RESOLUTION.