header-01 header-02 header-03 header-04 header-05 header-06
Spojená škola
Medzilaborce
Nachádzate sa tu: Domov > Aktivity > Environmentálna výchova > Školský rok 2017/2018

Školský rok 2017/2018

 • Save Our Planet - Poronin

  Save Our Planet - Poronin

  Ekologický prístup k životu dnes nie je móda, ale nutnosť. Ekonomický rast má isté hranice a sprevádza ho zhoršovanie ovzdušia, pôdy a vody, no koristnícky vzťah k prírodným zdrojom zapríčiňuje narušenie rovnováhy v prírode s nepriaznivými dôsledkami pre ľudstvo. Z tohto hľadiska je nevyhnutná väčšia informovanosť študentov o hlavných globálnych problémoch ľudstva s cieľom ovplyvňovať ich ekologické uvedomenie.

  Naša škola využila možnosť podieľať sa spoločne s poľským partnerom / Nadacja pomocy dieciom im. Stanislawy Bieńczak z Brzozówa/ na realizácii ekologického projektu Save Our Planet, financovaného z programu Európskej únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport Erasmus +. Hlavným cieľom projektu je rozvíjať u žiakov pocit zodpovednosti, viesť ich k tomu, aby sa naučili ekologicky cítiť i ekologicky myslieť, získať schopnosti pracovať v kolektíve a odovzdávať nadobudnuté ekologické vedomosti. Projekt trvá od 18. 09. 2017 do 18. 01. 2018.

  Hlavná časť projektu sa uskutočnila počas 9-dňového spoločného pobytu /23. – 31. 10. 2017/ v Poronine pri Zakopanom v Poľskej republike. Desiati študenti z poľskej a slovenskej strany pod vedením skúseného kouča - odborníka sa venovali napĺňaniu hlavného cieľa projektu pomocou rôznych aktivít. Neformálne vyučovanie /diskusie, workshopy, riešenie prípadových štúdií, zážitkové učenie/ prebiehalo hlavne v anglickom jazyku.

  Účastníci projektu absolvovali aj niekoľko exkurzií. Návštevou čističky odpadových vôd v Zakopanom, hydroelektrárne v Niedzicy i agroturistického hospodárstva v Pieninskom národnom parku študenti získali poznatky, vedomosti, správne predstavy v skutočných podmienkach. Aj týmto spôsobom prebiehalo formovanie ich vzťahu k prírode a jej ochrane.
  V rámci poznávania vzájomných kultúr sa uskutočnili dva národné večery – slovenský a poľský. Obidve skupiny predstavili svoje tradície, históriu i kultúru, vymenili si pohľady a prehodnotili panujúce stereotypy. V rámci poznávania poľskej histórie sa naskytla možnosť navštíviť jednu z najväčších historických atrakcií v poľských Karpatoch, a to zámok v Niedzicy, ale aj zúčastniť sa na koncerte v Mestskom kultúrnom stredisku v Nowom Targu. Veľmi zaujímavou časťou pre zúčastnených boli hodiny výuky slovenského a poľského jazyka.

  Výsledkom spoločného pobytu v Poronine bolo pre účastníkov okrem rozšírenia vedomostí z oblasti ekológie aj vypracovanie edukačných pomôcok pre deti a mládež a získanie schopnosti odovzdávať nadobudnuté poznatky. Nezanedbateľným prínosom pobytu bola pre žiakov príležitosť na poľsko-slovenskú integráciu, získanie skúseností z práce v medzinárodnej skupine s využitím anglického, poľského a slovenského jazyka. Výsledky spoločnej práce budú odovzdané nielen v rámci zúčastnených škôl, ale i v ich regiónoch.

  Touto cestou ďakujeme Nadacji pomocy dieciom im. Stanislawy Bieńczak z Brzozówa za možnosť zúčastniť sa na tomto projekte. Veríme, že realizáciou tohto edukačného projektu sa podarilo prispieť k zvyšovaniu environmentálnej gramotnosti mladej generácie, ktorá sa stáva súčasťou kultúry spoločnosti a takého spôsobu života, v ktorom ľudské šťastie nie je postavené na stúpajúcej úrovni hmotnej spotreby, ale na striedmosti, rovnováhe s prírodou a na dôstojnom živote.

  Ing. Miroslav Zozuľak

  P1120010
  P1120019
  P1120026
  P1120051
  P1120054
 • Save our planet - film

  Save our planet - film

  Brzozowska nadácia Pomoci deťom Stanislawy Bieńczak sa nezameriava iba na činnosti miestnej komunity. Koncom roka 2017 a v januári 2018 zrealizovala medzinárodný ekologický projekt. Účastníkmi tohto projektu bola mládež stredných škôl zo Slovenska a Poľska. Projekt nazvaný „Save our planet" bol dofinancovaný z prostriedkov Európskej únie ERASMUS+, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Myšlienka tohto projektu vznikla v mládežníckej rade nadácie.

  Ing. Miroslav Zozuľak

 • Save Our Planet - workshop

  Save Our Planet - workshop

  Koncom roka 2017 a v januári 2018 nadácia Pomoci deťom Stanislawy Bieńczak z Brzozowa zrealizovala medzinárodný ekologický projekt. Účastníkmi tohto projektu boli študenti stredných škôl zo Slovenska a Poľska. Projekt nazvaný „Save our planet" bol dofinancovaný z prostriedkov Európskej únie ERASMUS+, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu.

  Po pobyte žiakov našej školy v Poronine v októbri 2017 všetci skonštatovali, že získali veľa nových skúseností a informácií nielen v otázkach pálčivých ekologických problémov ľudstva. Keďže program v Poronine bol pestrý, aj naša líderka Mirka Romžová na workshope mala čo ponúkať a prezentovať.

  Cieľom workshopu zrealizovaného na našej škole bolo predstaviť a odovzdať skúsenosti a informácie získané počas 9-dňového pobytu v Poronine. Poslucháčov zaujala nielen problematika z oblasti ekológie, ale zaujali ich aj predstavené edukačné pomôcky pre deti a mládež. Poslucháči ocenili aj spôsob, akým dokázala odovzdať získané poznatky.

  Záver workshopu sa niesol v duchu vzájomnej diskusie, čo by naša spoločnosť v neustálom ekonomickom raste mala urobiť pre zlepšenie ochrany ovzdušia, pôdy a vody.

  Ing. Miroslav Zozuľak

 • Save Our Planet – Základné školy

  Save Our Planet – Základné školy

  Koncom roka 2017 a v januári 2018 nadácia Pomoci deťom Stanislawy Bieńczak z Brzozowa zrealizovala medzinárodný ekologický projekt. Účastníkmi tohto projektu boli študenti stredných škôl zo Slovenska a Poľska. Projekt nazvaný „Save our planet" bol dofinancovaný z prostriedkov Európskej únie ERASMUS+, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu.

  Cieľom workshopu zrealizovaného na základných školách v Medzilaborciach bolo predstavenie a odovzdanie skúseností a informácií získaných počas 9-dňového pobytu študentov SOŠ A. Warhola v Poronine v Poľskej republike. Žiakov základných škôl zaujala nielen problematika z oblasti ekológie, ale upútali ich aj edukačné pomôcky pre deti a mládež vytvorené v rámci projektu. Poslucháči ocenili aj spôsob, akým dokázali stredoškoláci Miroslava Romžová a Daniel Kvaško odovzdať získané poznatky.

  Workshop sa stretol s pozitívnou odozvou, čo bolo potvrdené prezentovaním názorov na problematiku životného prostredia z pohľadov prítomných žiakov. Podporený bol aj aktívnou a podnetnou diskusiou zo strany zúčastnených.

  Ing. Miroslav Zozuľak

Kalendár

<< Jún 2022 >>
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

 Rozvrh hodín

  od do
1. 07:55 08:40
2. 08:45 09:30
3. 09:35 10:20
4. 10:40 11:25
5. 11:35 12:20
6. 12:50 13:35
7. 13:40  14:25
8. 14:30 15:15

Kontakt

Spojená škola

Duchnovičova 506

068 01 Medzilaborce

 

e-mail: sosaw@post.sk

tel.: 057 / 73 21 348

slide-01 slide-02 slide-03 slide-04 slide-05

VÁŠ DISPLEJ JE PRÍLIŠ
MALÝ PRE ZOBRAZENIE
TEJTO STRÁNKY.
POUŽITE DISPLEJ
S VYŠŠÍM ROZLÍŠENÍM.
************************************
YOUR DEVICE IS TOO SMALL
FOR BROWSING THIS PAGE.
USE A DEVICE
WITH HIGHER RESOLUTION.