header-01 header-02 header-03 header-04 header-05 header-06
Spojená škola
Medzilaborce
Nachádzate sa tu: Domov > Aktivity > Environmentálna výchova > Školský rok 2012/2013

Školský rok 2012/2013

 • Jesenná úprava okolia školy

  Jesenná úprava okolia školy

  P1080079
  P1080080
  P1080081
 • Prednáška o prikrmovaní vtáctva

  Prednáška o prikrmovaní vtáctva

  Dňa 22. 11. 2012 sa žiaci I. A zúčastnili na prednáške v budove Ochrany životného prostredia v Medzilaborciach. Dozvedeli sa mnoho zaujímavých informácií o vtákoch, ktoré sa vyskytujú v našej oblasti. Pani Macková im poskytla mnoho rád o dokrmovaní vtákov, kŕmidlách a o tom, aké druhy vtákov sa vyskytli v jej kŕmidle pri spomínanej budove. Získali aj zaujímavý propagačný materiál.

  Veríme, že mnohí uplatnia cenné rady, ktoré si vypočuli, a v zime sa budú príkladne starať o naše vtáctvo.

  P1090159
  P1090160
  P1090162
  P1090163
  P1090165
 • Premietanie filmu na správe CHKO

  Premietanie filmu na správe CHKO

  13. 12. 2012 sme si mohli urobiť vlastný obraz o svetovej produkcii bavlny. Pani Macková zo správy CHKO Východné Karpaty v Medzilaborciach nám sprístupnila krátky film o ľuďoch z Indie, ktorí denne ohrozujú svoje životy pre pár eur.

  Bavlníkové polia, ktoré sa tam nachádzajú, si vyžadujú značnú starostlivosť. Chudobní majitelia míňajú často posledné peniaze na drahé látky proti škodcom – pesticídy, ktoré sú prudko jedovaté a väčšinou úplne neúčinné. S holými rukami striekajú muži desiatky hektárov rastliniek trikrát denne v nádeji, že to pomôže ich úrode. Zvyšky nebezpečných pesticídov zostávajú v látke celé mesiace. Niektoré nezmiznú vôbec. Úplná kontrola tohto problému neexistuje, preto sa takéto oblečenie ľahko dostane na pulty európskych predajcov. Takéto „in“ oblečenie si potom nosíme domov. Aj keď sa o tomto probléme až tak nehovorí, dotýka sa každého z nás.

  Že peniaze udávajú tón, vidno aj z druhého filmu, ktorý sme si mohli pozrieť. Prestížnu značku Coca Cola obľubuje takmer každý z nás. Málokto však vie, ako neľudsky sa správa. V krajinách, kde si hodnotu vody uvedomujú ľudia asi najviac, pretože jej je žalostne málo, si Coca Cola postavila fabriky. Šialene veľkým odberom vody zruinovala stovky rodín. Bezbranní ľudia sa nemôžu brániť pre skorumpovanosť vládneho systému.

  Všetci ľudia by mali vedieť, ako bežná maličkosť dokáže ovplyvniť životy tisícok ľudí. Stačí, že sa človek rozhodne kúpiť nápoj od tohto výrobcu a odsudzuje tým na živorenie desiatky rodín na druhom konci sveta.

  Dominika Varcholová, III. A

  P1090398
  P1090403
  P1090408
 • Sčítanie vtáctva na zimných kŕmidlách

  Sčítanie vtáctva na zimných kŕmidlách

  Človek vtákom vie pomôcť a mnohí to aj robia. Robíme to aj my v našej škole. Počas zimných mesiacov už niekoľko sezón prikrmujeme drobných spevavcov v školskom kŕmidle.

  Dňa 29.1. 2013 sme sa prvýkrát zapojili do akcie organizovanej Slovenskou ornitologickou spoločnosťou: Sčítanie vtáctva na školských dvoroch - 2013. Okrem možnosti pozorovania naozaj pekného prírodného divadla pre našich študentov sme sa tohto roku chceli pochváliť počtom a druhovým zložením operencov na našom kŕmidle. Celkovo bolo počas sčítania zistených 10 druhov vtákov: sýkorka bielolíca, sýkorka belasá, sýkorka uhliarka, sýkorka hôrna, stehlík zelený, stehlík pestrý, stehlík čížavý, glezg hrubozrnný, brhlík lesný a ďateľ veľký. Vtáky pozoroval a určoval žiak II. A triedy Bogdan Osvicinskyj. Túto aktivitu prišla podporiť aj Ing. Anna Macková, pracovník Správy CHKO Východné Karpaty so sídlom v Medzilaborciach, za čo jej patrí naše poďakovanie.

  Veríme, že prikrmovanie vtáctva v zime zaujme čoraz viac našich študentov, a týmto spôsobom pomôžeme vtáctvu prekonať obdobie, v ktorom trpia nedostatkom potravy.

  P1100072
  P1100073
  P1100075
  P1100077
  P1220084
  P1220085
  P1220089
  P1220090
  P1220093
  P1220097
  P1220100
 • Svetový deň mokradí

  Svetový deň mokradí

  Dňa 30.1. 2013 sa žiaci štvrtého ročníka našej školy zúčastnili v priestoroch Informačného strediska Správy CHKO Východné Karpaty v Medzilaborciach na podujatí Týždeň mokradí, ktorý je organizovaný pri príležitosti Svetového dňa mokradí (2. 2. 2013). Téma tohtoročného Svetového dňa mokradí je Mokrade a vodného hospodárstvo a nesie sa v duchu hesla „Mokrade zabezpečujú vodu“.

  Hlavným cieľom Týždňa mokradí bolo nielen informovať širokú verejnosť o význame existencie mokradí v prírode, ale aj upozorniť na dôležitosť ich ochrany, zvýšiť povedomie ľudí o vzájomnej závislosti medzi vodou a mokraďami, upozorniť na spôsoby, ako zabezpečiť spravodlivú deľbu využitia vody medzi rôznymi skupinami zúčastnených strán, a pochopiť, že bez mokradí nebude voda.

  Rozumné využívanie našich mokradí je nevyhnutnou súčasťou zaručenia udržateľného hospodárenia s vodou. V tomto duchu bol študentom premietnutý film svetoznámeho autora Yanna Arthusa Bertranda na tému Voda a životné prostredie. Súčasne si žiaci s veľkým záujmom prezreli krásnu výstavu Príroda vo fotografii, ktorá vznikla v spolupráci so Zespolóm Parkow Krajobrazowych z Krosna. Mimoriadne vydarené umelecké fotografie výstavy ukazujú krásu prírody pohraničnej poľsko-slovenskej oblasti severovýchodného Slovenska, susediacou s Chránenou krajinnou oblasťou Východné Karpaty.

  P1100081-001
  P1100082-001
  P1100088-001
  P1100090-001
 • Exkurzia do prevádzky spracujúcej PET fľaše

  Exkurzia do prevádzky spracujúcej PET fľaše

  V Strednej odbornej škole Andyho Warhola v Medzilaborciach sa stále snažíme vychovávať mládež v environmentálnom duchu. Nasvedčuje tomu aj ekologická exkurzia na dotrieďovacie stredisko komunálneho odpadu v Medzilaborciach, ktorá sa konala 06. 03. 2013.

  Študenti si pod vedením kompetentných zamestnancov prevádzky mohli prezrieť linku, kde sa dotrieďuje odpad z kontajnerov na separovaný zber odpadov, nakoľko tento odpad býva znečistený aj inými zložkami odpadov, ktoré tam nepatria. Na linke videli pracovníkov pri triedení plastových obalov. Plastové fľaše, tzv. PET fľaše, sa triedili na linke podľa farby a následne lisovali do formy, ktorá je vhodná na ďalšiu manipuláciu a recykláciu. Ročne sa v tomto stredisku vytriedi a zlisuje do veľkých balov okolo 400 ton plastových fliaš z mesta Medzilaborce a piatich okolitých obcí.

  Prehliadka sa skončila besedou, počas ktorej sa žiaci mohli podrobnejšie dozvedieť informácie, ktoré ich zaujímali. Uvedomili si, aká je dôležitá separácia odpadu a jeho ďalšie spracovanie pre životné prostredie, napríklad plastové fľaše by sa v prírode rozkladali až 450 rokov.

  P1100311
  P1100324
  P1100326
 • Recykluj a vyhraj

  Recykluj a vyhraj

  Andy Warhol a Sabi výrobky

  Vidíte nejakú súvislosť? Na prvý pohľad určite nie, no žiaci SOŠ Andyho Warhola v Medzilaborciach sa o to pokúsili a uspeli.

  Prieskumy ukázali, že 80 % z toho, čo dnes väčšinou vyhadzujeme ako nepotrebné, by sme ešte vedeli bez problémov využiť. To by sme však museli prestať hádzať všetko do jedného koša, a tak produkovať problémový odpad. Jedným z riešení je zapojenie sa do separovaného zberu odpadu. Jeho podstata spočíva v tom, že nepotrebná vec sa nepovažuje za odpad, ale druhotnú surovinu, ktorú je možné recyklovať – opäť použiť. Toto bolo jednou z prioritných myšlienok súťaže „Pomôž svojej škole a chráň prírodu“ pri pestovaní environmentálnych návykov u mladých ľudí.

  Študenti Strednej odbornej školy Andyho Warhola v Medzilaborciach sa v tomto školskom roku pod vedením koordinátora environmentálnej výchovy Ing. Miroslava Zozuľaka a učiteľa estetickej výchovy Mgr. Mariána Mazanca zapojili do jubilejného 10. ročníka súťaže s firmou MILK-AGRO, s. r. o., Recykluj a vyhraj 2012/2013. Hlavným cieľom súťaže je podporovať zdravý životný štýl konzumáciou mliečnych SABI výrobkov, ako aj chrániť životné prostredie prostredníctvom zberu hliníkových viečok a tetrapaku s logom SABI. Naši žiaci boli naozaj usilovní. Dokumentuje to aj výsledok ich práce. V silnej konkurencii náš obraz Andyho Warhola v kategórii E1 (výtvor z obalov výrobkov SABI) získal prvé miesto. Dňa 23. 5. 2013 sa uskutočnilo oficiálne vyhodnotenie súťaže a odovzdanie cien na centrále spoločnosti MILK-AGRO v Prešove. Okrem finančnej odmeny pre školu vo výške 200 eur, tričiek s logom firmy SABI pre žiakov (100 ks), exkurzie do výrobného závodu v Sabinove sme dostali od organizátora tohto projektu pozvanie do hľadiska košickej Steel Arény pre 100 študentov a učiteľov na benefičný koncert Integrácia 2013.

  Zapojením sa do tejto súťaže sme sa usilovali upevniť u našich študentov kladný vzťah k prírode, naučiť ich konať uvedomele, zodpovedne a aby si tieto návyky preniesli do budúcnosti. Už teraz sa naši žiaci tešia na budúci 11. ročník čoraz viac populárnejšej súťaže medzi školami.

  Ing. Miroslav Zozuľak

  P1000816
  P1000817
  P1000818
  P1000819
  P1000832
  P1000833
  P1000839
  P1000841
  P1000842
  P1000843
  P1000854
 • Deň vody

  Deň vody

  22. marec je známy ako Svetový deň vody. Táto udalosť si nachádza svoje miesto aj v Strednej odbornej škole A. Warhola v Medzilaborciach. Pri tejto príležitosti sa uskutočnilo niekoľko aktivít, ktorými sme si pripomenuli, aká je pre nás voda dôležitá. Prvou bol environmentálny kvíz o vode. Cieľom vedomostnej súťaže bolo aktívne zapojiť študentov všetkých ročníkov prostredníctvom riešenia súťažných otázok do výchovno-vzdelávacieho procesu v oblasti environmentálnej výchovy so špecifickým zameraním na problematiku vody. Víťaz kvízu Bogdan Osvicinskyj, žiak II. A triedy, bol odmenený vecnou cenou.

  Skutočne voda je absolútne nenahraditeľnou pre všetky formy života, aké sa kedy vyvinuli na Zemi. Aby voda z vodárenského zdroja mohla plniť u spotrebiteľa svoje funkcie, musí sa k nemu dopraviť. Problematiku pitnej vody z pohľadu prevádzkovateľa vodovodnej siete formou zaujímavej prednášky spojenej s prezentáciou vodného zdroja Danová zrealizovali pracovníci Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., závod Humenné, pán Belica Miloš a Ing. Vladimír Čop. Vďaka zasvätenému a zrozumiteľnému výkladu pána M. Belicu študenti sa zoznámili s procesmi, ktorými musí prejsť voda, kým nám potečie doma z kohútika.

  Poslednou aktivitou v rámci Svetového dňa vody v našej škole bola exkurzia do Čističky odpadových vôd v Medzilaborciach. Žiaci mali možnosť prezrieť si jednotlivé pracoviská a oboznámiť sa s technológiou čistenia odpadových vôd produkovaných mestom Medzilaborce i pripojených obcí. Až tu si niektorí uvedomili, kde končí voda z vodovodu, práčky či toalety. Prehliadka ČOV aj s odborným výkladom im ukázala nutnosť zamyslieť sa nad hodnotou vody, ktorú si musíme chrániť, aby sme ju mohli zachovať ako prírodné bohatstvo aj pre ďalšie generácie.

  Svetový deň vody bol vyhlásený valným zhromaždením OSN v roku 1992. Tento deň je príležitosťou pripomenúť si dôležitosť vody pre zachovanie životného prostredia a rozvoja ľudskej spoločnosti. Myslíme si, že aj aktivity v našej škole prispeli k plneniu cieľa Svetového dňa vody, ktorý sa snaží poukázať na to, že niektoré národy nemajú ani zďaleka také možnosti a prístup ku kvalitnej vode ako my.

  Ing. M. Zozuľak

 • Jarná úprava okolia školy

  Jarná úprava okolia školy

  P1000025
  P1000044
  P1000066
  P1000067
  P1000070
  P1000078
  P1000093
  P1000094
 • Kvíz o vode

  Kvíz o vode

  22. marec bol vyhlásený za Svetový deň vody v roku 1992 Valným zhromaždením OSN na Konferencii OSN o životnom prostredí a rozvoji v Riu de Janeiro. Členské krajiny boli vyzvané, aby tento deň venovali konkrétnym aktivitám na základe odporúčaní medzinárodnej rady. Aktivity sa zameriavajú na podporu informovanosti verejnosti o nenahraditeľnom význame vody. 

  V našej škole sme sa rozhodli pripomenúť si tento deň aj environmentálnym kvízom o vode. Cieľom vedomostnej súťaže bolo aktívne zapojiť študentov všetkých ročníkov do riešenia úloh so špecifickým zameraním na problematiku vody. 

  Najlepší študenti boli odmenení vecnými cenami a diplomami. Víťazom gratulujeme a všetkým ostatným ďakujeme za účasť. 

  Výsledky kvízu o vode

  Poradie jednotlivcov: 
  1. miesto: Bogdan Osvicinskyj – II. A
  2. miesto: Patrik Kostilník – II. A
  3. miesto: Žaneta Buberová – I. A

  Poradie tried: 
  Umiestenie      Trieda       Počet bodov
  1. miesto           II. A           40,4 bodov
  2. miesto           IV. A          39,1 bodov
  3. miesto           I. A            36,5 bodov
  4. miesto           III. B          35,1 bodov
  5. miesto           III. C          34,4 bodov
  6. miesto           III. A           33,0 bodov
  7. miesto           I. NŠ          32,5 bodov
  8. miesto           II. NŠ         31,3 bodov
  9. miesto           II. B            29,7 bodov

  OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kalendár

<< Júl 2022 >>
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 Rozvrh hodín

  od do
1. 07:55 08:40
2. 08:45 09:30
3. 09:35 10:20
4. 10:40 11:25
5. 11:35 12:20
6. 12:50 13:35
7. 13:40  14:25
8. 14:30 15:15

Kontakt

Spojená škola

Duchnovičova 506

068 01 Medzilaborce

 

e-mail: sosaw@post.sk

tel.: 057 / 73 21 348

slide-01 slide-02 slide-03 slide-04 slide-05

VÁŠ DISPLEJ JE PRÍLIŠ
MALÝ PRE ZOBRAZENIE
TEJTO STRÁNKY.
POUŽITE DISPLEJ
S VYŠŠÍM ROZLÍŠENÍM.
************************************
YOUR DEVICE IS TOO SMALL
FOR BROWSING THIS PAGE.
USE A DEVICE
WITH HIGHER RESOLUTION.