Spojená škola v Medzilaborciach


Organizačné zložky: Stredná odborná škola polytechnická Andyho Warhola a GymnáziumAtraktívnejšia a modernejšia škola - preinvestuje sa tu 3,5 mil. eur.

Spojená škola v Medzilaborciach sa vďaka iniciatíve Catching-Up Regions a synergii viacerých projektov zmení na moderné vzdelávacie centrum.

S realizáciou 1. etapy projektu zlepšenia vzdelávacej infraštruktúry v hodnote 2,2 mil. eur sa začalo práve dnes a jej práce sú naplánované na obdobie 540 dní. Súčasťou sú rozsiahle investície do rekonštrukcie stavebných úprav objektov školy, spoločného pracoviska s podnikateľmi, prístavby stolárskej dielne a napokon aj o modifikácia a terénne úpravy areálu na Ulici Mierová.

Nasledovať bude druhá etapa v hodnote 825-tisíc eur. Prinesie materiálno-technické dovybavenie školy – nové nástroje pre stolársku dielňu, laboratórne vybavenie, zariadenia pre autodielňu, na obrábanie kovov, do kaderníckeho a skrášľovacieho salónu a pod.

Škola je zapojená aj do národného projektu (investícia približne 450-tisíc), ktorej cieľom sú inovácie školských vzdelávacích programov. A v jednej z aktivít budú podporení tiež zamestnávatelia zo skupiny malých a stredných podnikov, ktorí úzko spolupracujú so školou v oblasti poskytovania praktického vyučovania na svojich pracoviskách.sosaw.sk


sosaw.sk


sosaw.sk