Stredná odborná škola polytechnická
Andyho Warhola


sosaw.sk